Els meus lectors

sábado, 18 de enero de 2014

CRITS, CLAMS, QUEIXES I PROCLAMES

Poemes


Pere Suñé Ribera

INDEX

1 PATI INTERIOR
2 ANACORETA
3 FUET
4 PETJA NOVA
5 ETAPA D’ESCORÇA
6 SENYALS
7 NOCTURN
8 SANTS (Pavik)
9 FÈNIX
10 SOMIAVA
11 QUILLA
12 NINGÚ ÉS DE NINGÚ
13 CARALL
14 CAPTIVADORA LLUM
15 LA PAU DELS PEIXOS
16 CAVALCAR
17 SOMRIU EL SOL
18 RIU
19 INVENTAR
20 CRIT, BRAM, QUEIXA, PROCLAMA...
21 EL CRIT, EL CLAM, LA QUEIXA, LA PROCLAMA...
22 PLOU
23 EXILI
24 TROVADOR
25 REFLEXIO
26 TENIR
27 TRENCAR
28 TRAICIO
29 QUE ESTEM FENT?
30 SINTONIA
31 MISTERIS DE LA SANG
32 TOT ÉS POSSIBLE
33 SILENCI
34 DESENGANYA’T
35 L'OBLID
36 EI TU ...!
37 RECANÇA
38 SATORI (Cop a l'ull)
39 CANÇÓ
40 TREMOLEN
41 L’ULTIM MISTERI
42 TINC
43 BRANQUILLÓ
44 MENTIRIA
45 FOGUERA
46 POEMA PETIT
47 QUOTIDIANES IL·LUMINACIONS
48 MUSA RESIDENT
49 DISTANCIA
50 ALTRA DISTANCIA
51 LA DISTANCIA MÉS PUNYENT
52 DIFUNTS
53 EMPATIC
54 NOU CULTE
55 DES QUE NO SURTS
56 ADEU
57 MAIA
58 DESEMBRE
59 HORITZÓ
60 MARASME


1 PATI INTERIOR

         Els estimats i mai prou escoltats sorolls de la quotidiana pau, a l'ombra d'urbanes borrasses d'un octubre fugit.
         Un nen que crida a la ciutat la seva queixa sense mots, la piuladissa llunyana d'algun periquito reu en gàbia d'amor.
         Una conversa que no s'escolta i un riure d'aquells de casa. Uns cops de martell son compàs de feina i de tant en tant renilla rítmica, elèctrica i mecànica alguna eina.
         Mes martells, mes suaus al cim de la tarda, algú renta els plats mentre xiscla i calla la canalla.
         Una tonada francesa i un home que tus i una botzina en La menor escup un accent a la peregrina conversa.
         Bufa una brisa de mar que belluga la roba estesa i porticons endins lladren immundícies les teles enceses.
         Plora un nadó i dues aloses creuen aquest cel entre balcons de pertinences, adormides flors i rodes de bicicleta.         1 PATIO INTERIOR

      Los amados y nunca suficientemente escuchados ruidos de la cotidiana paz, a la sombra de urbanos sombrajos de un octubre huido.
      Un niño que grita a la ciudad su queja sin palabras, el piar lejano de algún periquito reo en jaula de amor.
      Una conversación que no se escucha y una risa de aquellas de casa. Unos martillazos son compás de trabajo y de vez en cuando alguna herramienta relincha rítmica, eléctrica y mecánica.
      Más martillos, más suaves en la cumbre de la tarde, alguien lava los platos mientras chillan y callan los niños.
      Una tonada francesa, un hombre que tose y una bocina en La menor escupe un acento en la peregrina conversación.
      Sopla una brisa de mar que mueve la ropa tendida y contraventanas adentro ladran inmundicias las teles encendidas.
      Llora un bebé y dos alondras cruzan este cielo entre balcones de pertenencias, dormidas flores y ruedas de bicicleta.


2 ANACORETA

   Anacoreta de l'erm pelat,
company del terròs i del sol a la cara, sempre amb l'ombra caminant al seu costat
com un gos pigall que ni guia, ni borda, ni parla.
   Camina arrossegant la passa com si tot ell fos fet de pols,
grogues petges que el vent disgrega, anacoreta sense historia caminant pels móns.
   L'oblit es la seva única pertinença i sap que ell pertany a l'oblit, camina per l'erm sense fe ni fita i en els ulls se li adormen els camins.
   Viu i per no fer ni riu ni gemega i al cap i a la fi així li vol fer pagar al món,
tant insensible amb la pell cansada i vella que encara el tragina amb tarannà de bou.
   Amb mots de pedra vol bastir un recer, un refugi per les nits mes dures quan recorda que també ell era un niu de dubtes abans de triar viure en un erm com aquell. 2 ANACORETA

     Anacoreta del páramo pelado, compañero del terrón y del sol en la cara, la sombra siempre caminando a su lado
como un perro guía que ni guía, ni ladra, ni habla.
     Camina arrastrando los pies
como si todo él fuera hecho de polvo, amarillas huellas que el viento disgrega, anacoreta sin historia caminando por los mundos.
     El olvido es su única pertenencia y sabe que él pertenece al olvido, camina por el páramo sin fe ni propósito y en los ojos se le duermen los caminos.
     Vive y por no hacer ni ríe, ni gime, y así se lo quiere hacer pagar al mundo, tan insensible con la piel cansada y vieja que todavía lo acarrea con talante de buey.
     Con palabras de piedra quiere construir un resguardo,
un refugio para las noches más duras cuando recuerda que también él era un nido de dudas
antes de elegir vivir en un erial como aquel.
3 FUET

        Escolta el tro d’aquest fuet de lletra.
        Retruny en els cingles
on s’insta-la el silenci
amant de boires i rosades.
        Un so sec que allibera
la sang adormida i espanta les aus de les capçades.
        Paisatge trencat per la meitat amb aquest fuet de lletra enèrgica i sense concessions, ni servituds a cap estètica.
        Fruit de la urgència de l'ara, fins ara soterrat
de propòsits peregrins,
que tant sols per existir,
partint l'univers en dos,
declama.
        Res més que ser fidel al moment que, amb compulsió, el vers decidit reclama.
3 LATIGO

Escucha el trueno de este látigo de letra.
   Retumba en los riscos
donde se instala el silencio
amante de nieblas y rocíos.
   Un sonido seco que libera la sangre dormida
y asusta a las aves de las copas.
   Paisaje roto por la mitad
con este látigo de letra
enérgica y sin concesiones
ni servidumbres a estética alguna.
   Fruto de la urgencia del ahora, hasta ahora soterrado de peregrinos propósitos,
que sólo por existir,
partiendo del universo en dos, declama.
   Nada más que ser fiel al momento que, con compulsión, el verso decidido reclama.
4 PETJA NOVA

       Buit i lleuger, sense trafegar testos que no toquen, lligat al moment que fuig i ple de paraules que dormen.
       Implacable amb el sentiment remorós que s'entesta a segrestar la lletra i omplir-la de indulgències i tristors.
       No cercar la definitiva concòrdia ni defugir l'ombra del cadafals, només caminar fent petja nova en aquest temps esmunyedís que em pertany.
       4 HUELLA NUEVA

   Vacío y ligero, sin acarrear trastos que no tocan, ligado al momento que huye y lleno de palabras que duermen.
   Implacable con el sentimiento rumoroso que se empeña en secuestrar la letra y llenarla de indulgencias y tristezas.
   No buscar la definitiva concordia ni rehuir la sombra del catafalco, sólo andar haciendo huella nueva en este tiempo escurridizo que me pertenece.
5 ETAPA D’ESCORÇA

         En aquesta etapa que avui enceto he de ser matèric, com un quadre modern, ple de trames i tessitures, amb un sentit de diàfana direcció i una lectura sense error, a boca de canó.
         He de ser com un llaurador dels de camisa xopa de suor i arribar a la llar o al blanc seminal de la pagina buida i mostrar el seu amor mineral.
         El seu deler d'animal tret de la pell assaonada, del solc a la terra i de l'estrebada de l'arada quan es troba amb la roca que dorm sota el terrós que fumeja.
         Urbà i sense concessions a la poètica fina, cops de puny i no pas orfebreria, perquè la vida és així en aquests dies del desprestigi de l'amor i de la poesia.
         I sentir menys, que ja no es porta, treure'm dels ulls la romàntica boirina i ser escèptic amb aquells esguards que fan somiar i desprès riuen mentre fugen, tal i com fugen les estrelles a l'alba o tal com fugen els dies.
         Poesia que m'acompanyes pels camins de la terra i de la lletra florida, reclamo l'escorça, l'esguard metàl·lic i la, fins avui denostada tebior de la indiferència.

5 ETAPA DE CORTEZA

     En esta etapa que hoy empiezo debo ser matérico, como un cuadro moderno, lleno de tramas y texturas, con un sentido de diáfana dirección y una lectura sin error, a boca de cañón.
     Debo ser como un labrador de los de camisa empapada de sudor y llegar al hogar o al blanco seminal de la pagina vacía y mostrar su amor mineral.
     Su ansia de animal adquirida de la piel curtida, del surco en la tierra y del tirón del arado cuando se encuentra con la roca que duerme bajo el terrón humeante.
     Urbano y sin concesiones a la poética fina, puñetazos y no orfebrería, porque la vida es así en estos días del desprestigio del amor y de la poesía.
     Y sentir menos, que ya no se lleva, sacarme de los ojos la romántica neblina y ser escéptico con aquellas miradas que hacen soñar y después ríen mientras huyen, tal y como huyen las estrellas al amanecer o tal como huyen los días.
     Poesía que me acompañas por los caminos de la tierra y de la letra florida, reclamo la corteza, la mirada metálica y, hasta hoy denostada tibieza de la indiferencia.
    6 SIGNES

    Una porta oberta que convida, una llum que feia massa temps que no s'encenia, un batec més fort en el centre de la maquina, la carn que es magnifica i exalta i desprès... Hi ets tu que l'esguardes des de l'ombra com esperant aquella senyal que provoca l’esllavissament, la rendició i la glòria anhelada.
    Un reclam que no caldria, un parany exquisit, una trampa a la que voldria caure, sense caure en el vesc del compromís, només retut al teu encís, ni plans de futur, ni gaire be paraules, només l’ombrívola passió de la cambra, que us endureu a la tomba tant tu com ell en un futur imprecís.
    Que més hi hem d'afegir? Si el temps ens tapa la boca i eixorda per poder passar com un traïdor, regalant-nos el fum de la il·lusió que ni amb la pell, ni amb la mà, ni amb l'ham del desig s'agafa.
    Queda la buidor de la casa i la gota que va caient a la pica del lavabo dotant de sístoles i diàstoles els silencis. Queda la tele encesa fins que ens explotin les ninetes i la tediosa devoció del sofà que acull les seves febleses com una meuca amb resignada vocació.
    I quedeu tu i ell, a la closca pelada del món on xisclen la seva indiferència les roques mil·lenàries, no xiula ni el vent i la tristesa és la mala herba que golafre ho voldria cobrir tot.

        

6 SEÑALES

      Una puerta abierta que convida, una luz que hacía demasiado tiempo que no se encendía, un latido más fuerte en el centro de la máquina, la carne que se magnifica y exalta y después... Estás tú que le miras desde la sombra como esperando aquella señal que provoque el deslizamiento, la rendición y la gloria anhelada.
      Un reclamo que no sería necesario, una trampa exquisita, un cepo en el que quisiera caer, sin caer en la pez del compromiso, sólo rendido a tu hechizo, ni planes de futuro, ni casi palabras, sólo la umbría pasión de la estancia, que os llevareis a la tumba tanto tú como el en un futuro impreciso.
      ¿Que más tenemos que añadir? Si el tiempo nos tapa la boca y ensordece para poder pasar como un traidor, regalándonos el humo de la ilusión que ni con la piel, ni con la mano, ni con el anzuelo del deseo se atrapa.
      Queda el vacío de la casa y la gota que va cayendo en la pila del lavabo dotando de sístoles y diástoles los silencios. Queda la tele encendida hasta que nos exploten las pupilas y la tediosa devoción del sofá que acoge sus debilidades como una puta de resignada vocación.
      Y quedáis tú y él, en la cáscara pelada del mundo donde chillan su indiferencia las rocas milenarias, no silba ni el viento y la tristeza es la mala hierba que glotona quisiera cubrir todo.
7  NOCTURN

        Sempre he sigut nocturn com la lluna.
        Se'm ha commogut l'esperit perseguint ombres que fugien, he trencat amb el dia i desprès l'he anat a cercar, penedit, amb ulls de boirina quan ja esgarrapava les alçades el Sol irat del migdia.
        He cantat velles tonades a l'amor de la penombra i la follia i he esperat sense esperar, un gest, un signe clar, aquell somriure que a viure convida.
        I cada nit és una nova fe que neix, un nou disseny que persegueix el misteri i una nova veu que anomenant a l'amor es precipita a l'abisme.
        Nocturn, li ho pregunto a la nit que no se si m'és còmplice o enemiga, però la nit escup silencis i riu quan arriba, ple de buidors el dia.


7 NOCTURNO

     Siempre he sido nocturno como la luna.
     Se me ha conmovido el espíritu persiguiendo sombras que huían, he roto con el día y después lo he ido a buscar, arrepentido, con ojos de neblina cuando ya arañaba las alturas el airado Sol del mediodía.
     He cantado viejas tonadas al amor de la penumbra y la locura y he esperado sin esperar, un gesto, un signo claro, esa sonrisa que a vivir invita.
     Y cada noche es una nueva fe que nace, un nuevo diseño que persigue el misterio y una nueva voz que llamando al amor se precipita al abismo.
     Nocturno, se lo pregunto a la noche que no se si me es cómplice o enemiga, pero la noche escupe silencios y ríe cuando llega, lleno de vacíos el día.
8 SANTS (Pavik)

        Sants d'argila en els seus pedestals, verges ploroses i arravatades, esquelets despullats que mostren la mala fe del destí i la imminència de la pols.
        Flors de plàstic i cels de llauna, totèmics símbols en taüts de fullola y màscares, màscares que parlen amb silencis i mil expressions, mil mirades escrites en pedra, cadascú, si cerca hi trobarà la seva.
        Garlandes de llum i bombetes enceses entre ofrenes d'encens, castanyes i mandarines en atuells fets amb fustes velles de suburbi i de favela.
        El crit dels desesperats que vaguen pel món sense llar i sense terra, l'oració i la devoció que propicien la fam i la pobresa i la justícia final de la negra dama que amb la seva falç tot ho anivella.
        I arcàngels abillats de paper d'or i de plata i creus, punyals, ciris i calaveres, i una coral de no nascuts pengen del cel ras amb cues de brillantors, purpurina i acolorides plomes d'aus extingides del país dels grans rius i de les selves tupides.
        Antics cultes, ídols pagans de latituds obscures i colors que esclaten en una simfonia sense partitura que parla d'Antolin Artaud i de Jean Jenet, d'onirísmes i sicodelies de oblidades mitologies i desconegudes ciències.
        Roques proverbials i missatges magmatics dels inicis planetaris de la Terra.
        Salmòdies i rosaris de plata vella i atzabeja, absoltes, sacrificis i sortilegis per alleugerir atàviques penes.
        Mestissatge i sincretisme per trobar improbables respostes, apaivagar al remat amb paüres i dogmes i de tot plegat extreure'n l'extracte, fer de la idea la consagració de l'acte bastint un altar d'art.
8 SANTOS (Pavik)

        Santos de arcilla en sus pedestales, vírgenes llorosas y arrebatadas, desnudos esqueletos que muestran la mala fe del destino y la inminencia del polvo.
        Flores de plástico y cielos de lata, totémicos símbolos en ataúdes de tablilla y mascaras, mascaras que hablan con silencios y mil expresiones, mil miradas escritas en piedra, cada uno si busca encontrara la suya.
        Guirnaldas de luz y bombillas encendidas entre ofrendas de incienso, castañas y mandarinas en artilugios hechos de viejas maderas de suburbio y de favela.
        El grito de los desesperados que vagan por el mundo sin hogar y sin tierra.
        La oración y la devoción que propician el hambre y la pobreza y la justicia final de la dama negra que con su guadaña todo lo nivela.
        Y arcángeles de papel de oro y de plata vestidos y cruces, cirios, puñales y calaveras y una coral de no nacidos cuelgan del cielo raso con colas centelleantes de purpurina y coloridas plumas de aves extintas del país de los grandes ríos y de las tupidas selvas.
        Antiguos cultos y paganos ídolos de latitudes oscuras y colores que estallan en una sinfonía sin partitura que habla de Antolin Artaud, de Jean Jenet, de oneirismos y sicodélicas de olvidadas mitologías y desconocidas ciencias.
        Rocas proverbiales y mensajes magmáticos de los inicios planetarios de la Tierra.
        Salmodias y rosarios de azabache y plata vieja, cánticos, sacrificios y sortilegios para aligerar atávicas penas.
        Mestizajes y sincretismos para encontrar improbables respuestas, apaciguar el rebaño con miedos y dogmas y de todo ello, extraer el extracto, hacer de la idea la consagración del acto y erigir un altar de arte.9 FÈNIX

        Reviu fènix que dorms
en un jaç de cendres.
        Venta't amb vida i amb llum, amb el present que cavalca immaculat i nou, amb l'alegria i l'esperança.
        No covis melangioses hores de planys i penes
i enlaira de nou el teu vol d'au serena en els mítics cels on eres lliure.
        Meravella al món
amb l'amplada amorosa
de les teves ales de refugi
i amb el bec, esquinça furiós
les negres nuvolades
que t'afeixuguen els dies.
        I vola, vola com solies
sota el sol abrusador
que t’omple de foc etern les plomes dotant-les de immortal condició.

9 FENIX

     Revive fénix que duermes
en un lecho de cenizas.
     Aviéntate con vida y con luz, con el presente que cabalga inmaculado y nuevo, con la alegría y la esperanza.
     No incubes melancólicas horas de lamentos y penas y eleva de nuevo tu vuelo de ave serena en los míticos cielos donde eras libre.
     Maravilla al mundo
con la anchura amorosa de tus alas de refugio y con el pico, rasga furioso las negras nubes que te apesadumbran los días.
     Y vuela, vuela como solías bajo el sol abrasador que te llena de fuego eterno las plumas dotándolas de inmortal condición.

10  SOMIAVA

       Somiava somnis blaus de inquietuds difoses i oceàniques i reverberant rera el somni bategava l'angoixa somorta com un cor ferit.
       Inundava el seu somni de pells i de tactes, de mítiques contrades i de una esmunyedissa pau que se li escapava per les cantonades de l'estança.
       Amb els ulls clucs t'entreveia però els seus dits, nit rera nit pentinar cendroses absències sense rostre ni nom.
       Despertar era com reviure i el dia... La recerca d'una imprecisa clau.

       10 SOÑABA

Soñaba sueños azules de inquietudes difusas y oceánicas y reverberando detrás del sueño latía la angustia mortecina como un corazón herido.
Inundaba su sueño de pieles y de tactos, de míticas tierras y de una escurridiza paz que se le escapaba por las esquinas de la estancia.
Con los ojos cerrados te entreveía pero sus dedos, noche tras noche peinaban cenicientas ausencias sin rostro ni nombre.
Despertar era como revivir y el día… La búsqueda de una imprecisa llave.11 QUILLA !

        Te, a les conques dels ulls universos que giravolten y salten, esteles d'estels que fugen i un bes que se li escapa.
        A la boca hi te un pardal, ple de refilets i de paraules,de nacrades sentors i humitats de bosc salvatge,
        Al cim del seu cor
hi te dos poltres que cavalquen i un respirar d'alegria que es renill i és aigua clara.
        I camina a dins la nit
amb cor ardit i gest de fada,
- ai¡ qui la vista dansar
torna a tenir fe i esperança.


        11 ¡QUILLA!

Tiene en las cuencas de los ojos universos que dan vueltas y saltan estelas de estrellas que huyen y un beso que se le escapa.
    En la boca lleva un gorrión, lleno de trinos y palabras, de anacarados aromas y humedades de bosque salvaje.
    Y en la cima de su corazón tiene dos potros que cabalgan y un respirar de alegría que es relincho y agua clara.
Y camina dentro de la noche
con corazón intrépido y gesto de hada.
¡Ay! ...El que la ha visto bailar
vuelve a tener fe y esperanza.

12 NINGÚ ÉS DE NINGÚ

       Ja sap que ningú és de ningú i que som amos tant sols del territori que la nostre pell limita, però no pot evitar el pes, sense nom ni raó, que se li seu a les costelles quan et veu regalar la teva llum per aquest món, tant implacable i mesquí.
       Tem per dins sense excuses, saben que es imperdonable i que no hi te cap dret però el cor hi diu la seva i ell no te ni vot, ni veu i sense tenir-te, només per tenir-te de tant en tant a la vora, el maleït, li fa pagar aquest preu de neguits ineludibles.


       12 NADIE ES DE NADIE

  Ya sabe que nadie es de nadie y que somos dueños sólo del territorio que nuestra piel limita, pero no puede evitar el peso sin nombre ni razón, que se le asienta en las costillas cuando te ve regalar tu luz por este mundo, tan implacable y mezquino.
  Teme por dentro sin excusas, sabiendo que es imperdonable y que no tiene ningún derecho pero el corazón dice la suya y el no tiene ni voto, ni voz y sin tenerte, sólo por tenerte de vez en cuando a su lado, el maldito, le hace pagar este precio de ineludibles desazones.
13 CARALL

       Mai més correrà esmaperdut i corferit rera una mirada que prometi paradisos.
       Mai més anhelarà la glòria d'un tacte, la possessió d'una bellesa, la recompensa immediata d'un esguard lluminós o la satisfacció mítica que la solitud dissenya des de l'impossible.
       Exposat i nu d'objectius fa propòsit d'esmena i no escriure més mots florits ni destil·lar més poemes, a l'ombra que s'esmuny, a la intangibilitat d'un reflexa, a la cobejança d'altres móns que viuen de proclamar promeses.
       Seduït per cossos de miratge, lluitant ingènuament per la puresa del sentiment o alimentant de il·lusions la seva cor de mancances ha esmerçat eternitats de mans plenes de res i dits ansiosos acaronant l'aire.
       Per tant, subjectarà la brida, el poltre que renilla i es mantindrà ferm com un penyal, com un erecte carall que a ningú espera i orgullós s'ofereix a l'univers.13 CARAJO

     Nunca más correrá desconcertado y corazón herido tras una mirada que prometa paraísos.
     Nunca más anhelará la gloria de un tacto, la posesión de una belleza, la recompensa inmediata de una mirada luminosa o la mítica satisfacción que la soledad diseña desde lo imposible.
     Expuesto y desnudo de objetivos hace propósito de enmienda y de no escribir más palabras floridas ni destilar más poemas, a la sombra que se desliza, a la intangibilidad de un reflejo, a la codicia de otros mundos que viven de proclamar promesas.
     Seducido por cuerpos de espejismo, luchando ingenuamente por la pureza del sentimiento o alimentando con ilusiones su pocilga de carencias ha empleado eternidades de manos llenas de nada y dedos ansiosos acariciando el aire.
       Por tanto, sujetará la rienda, al potro que relincha y se mantendrá firme como un peñasco, como un erecto carajo que a nadie espera y orgulloso se ofrece al universo.


14 CAUTIVADORA LLUM

   Com n'era de captivadora la llum que regalava aquell esguard.
   Vibrant de somnis coratjosos i de galàxies per descobrir.
   Cegat de resplendors tentineja orb per un viarany de silencis i de cendres.
  Escoltaria la pau d'aquells ulls com si fos la pregaria que el redimeix i salva.
   Però ell, tenyit de novembres és poc menys que sord i cec i l'averany que s'insinua no el deixa creure en promeses.
   Però hi ha un milió de Sols rera les muntanyes esperant néixer i una legió de somnis que bateguen i tremolen com màrtirs a l'hora de la veritat.
   Espera, això si, un cant que sigui sageta, un puny encès que sigui tro, una veritat sense tons ni complaences i un amor que es clavi al capçal de la vida com aquell record antic que no morirà mentre respiri.
Encegadora, aquella llum que fereix i cega de tant que il·lumina.
   Enlluernat i ple de fe en les ombres exerceix de rei de la tenebra.

14 CAUTIVADORA LUZ

   Como era de cautivadora la luz que regalaba aquella mirada.
   Vibrante de sueños briosos y galaxias por descubrir.
   Cegado de resplandores anda a tientas, por un sendero de silencios y cenizas.
   Escucharía la paz de aquellos ojos como si fuera la oración que le redime y salva.
   Pero el, teñido de noviembres es poco menos que sordo y ciego y el destino que se insinúa no le deja creer en promesas.
   Pero hay un millón de Soles tras las montañas esperando nacer y una legión de sueños que laten y tiemblan como mártires a la hora de la verdad.
   Espera, eso sí, un canto que sea saeta, un puño encendido que sea trueno, una verdad sin tonos ni complacencias y un amor que se le clave en el cabezal de la vida como aquel recuerdo antiguo que no morirá mientras respire.
   Resplandeciente, aquella luz que hiere y ciega de tanto que ilumina.
Deslumbrado y lleno de fe en las sombras ejerce de rey de la oscuridad.


15 LA PAU DELS PEIXOS

       T'he buidat l'alforja i mostrat el meu desesper que s'amaga com una serp adormida.
       T'he mostrat els meus ulls d'exhaurides llàgrimes i una solitud de marbre que sembla riure's de mi.
       T'he ensenyat el dia tal i com el veig, m'he tret totes les pells, totes les màscares, que veiessis els talents i les febleses tot cercant complicitats.
       Rialles i llibertat defugen la meva cambra d'ombres i l'amor proclama que no existeix, que és una broma perversa per engalipar als ingenus, en aquests dies d'obscures llums i presagis.
       Tu, has rigut lleugera i he entrevist, gràcies a tu una nova dimensió de la distancia, mentre desposseïda de desig m'omplies el rostre de besades de fum.
       D'acord!... Un dia més traspua tristesa el meu mot, agrors la meva carn que anhela, dubtes la meva fe incommovible i una absurda ignorància persisteix i creix com una malaltia afeblint els meus actes.
       Fart de manifestos, de propòsits d'esmena i de declaracions de intencions, llenço el timó i els rems a mar per fer-me deixeble de la deriva, del rumb extraviat i d'aquest cansament que abraso com una nova fe de fels i d’amargura.
       Tu, si vols, no facis res i fuig o il·lumina’m amb el teu cos d'estrella, toca'm amb mà amable o sigues escull i trenca'm d'una vegada, fes estelles la meva nau i envia'm al fons del mar a fruir de l'erta i silenciosa pau dels peixos.15 LA PAZ DE LOS PECES

       Te he vaciado la alforja y mostrado mi desespero que se esconde como una serpiente dormida.
       Te he mostrado mis ojos de agotadas lágrimas y una soledad de mármol que parece reírse de mí.
       Te he enseñado el día tal y como lo veo, me he quitado todas las pieles, todas las máscaras, para que vieras los talentos y las debilidades, buscando complicidades.
       Risas y libertad rehuyen mi cuarto de sombras y el amor proclama que no existe, que es una broma perversa para embaucar a los ingenuos, en estos días de oscuras luces y presagios.
       Tú, has reído ligera y he entrevisto, gracias a ti una nueva dimensión de la distancia mientras desposeída de deseo me llenabas el rostro de besos de humo.
       De acuerdo! ...Un día más rezuma tristeza mi palabra, agruras mi carne que anhela, dudas mi fe inconmovible y una absurda ignorancia persiste y crece como una enfermedad debilitando mis actos.
       Harto de manifiestos, de propósitos de enmienda y de declaraciones de intenciones, tiro el timón y los remos al mar para hacerme discípulo de la deriva, del rumbo extraviado y de este cansancio que abrazo como una nueva fe de hieles y amargura.
       Tú, si quieres, no hagas nada y huye o ilumíname con tu cuerpo de estrella, tócame con mano amable o sé escollo y rómpeme de una vez, haz astillas mi nave y envíame al fondo del mar a disfrutar de la yerta y silenciosa paz de los peces.

16 CAVALCAR

       A la gropa d'un cavall desbocat que s'anomena temps, cavalquem aferrant- nos a la negra crinera per no caure i tanquem els ulls esperant, sense precs ni esperances, l'aspra sabor de la pols al paladar, que ens farà homes reals.
       En una enfollida cursa sense objectius, genets de la gran broma, riem entre renills mentre esperem el cop fatal, la gran eixida, retrobar l’abisme o l'alliberació final.
       No es pot aturar el galop del temps inexorable i el destí, malgrat la cavalcada es per tothom el mateix misteri.

16 CABALGAR

    A la grupa de un caballo desbocado llamado tiempo, cabalgamos aferrándonos a su negra crin para no caer y cerramos los ojos esperando, sin rezos ni esperanzas, el áspero sabor del polvo en el paladar, que nos hará hombres reales.
    En una enloquecida carrera sin objetivos, jinete de la gran broma, reímos entre relinchos mientras esperamos el golpe fatal, la gran salida, el reencuentro con el abismo o la liberación final.
    No se puede detener el galope del tiempo inexorable y el destino, a pesar de la cabalgata es para todos el mismo misterio.17 SOMRIU EL SOL

       Somriu el Sol en néixer rera l'horitzó,
de núvols porpres i cotó en te la flassada,
un cop de brisa li aparta la foscor
i amb clau de misteri s'obre l'albada.
Un Sol rialler, un cel blau i una partitura blanca
per escriure tret a tret, rengló a rengló
la melodia i la lletra de la cançó
que pel fet de viure es canta.
Un sol rialler i una pàl·lida lluna
de cel amunt miren el món
que petites son les cabòries de tothom
mirades des de tal altura.
  
17 SONRIE EL SOL

   Sonríe el Sol al nacer tras el horizonte,
de nubes púrpuras y algodón tiene la manta, un golpe de brisa le aparta la oscuridad y con llave de misterio se abre el alba.
    Un Sol risueño, un cielo azul y una partitura blanca para escribir trazo a trazo, renglón en renglón
la melodía y la letra de la canción
que por el hecho de vivir se canta.
Un sol risueño y una pálida luna
de cielo arriba miran al mundo
que pequeñas son las ansias de todos
miradas desde tal altura.


  


  


18 RIU

         Seure’s tranquil al cim dels fets a veure passar el riu de la vida si no fos que la carn és l'aigua, el futur el cabal, els còdols la sal de la vida i els amors, els remolins
         El pensament ve d’aigües profundes, es fet d'escuma i té l’efímera presencia de l'ara que l'empeny.
         No lluitar contra la corrent perquè contra un mateix es lluitaria i sense fre ni contenció precipitar-nos vers una nova llar més oceànica de salats sentors.
         Un riu amb memòria pretèrita, mai el mateix però igual als altres que el món clivellen.
         Subjectat a l'eterna roda de l'esperit, el núvol i la pluja, fer camins circulars i gorges d'apaivagades aigües.
         No ser ni del Sol, ni de l'ombra i amb els dits fer onades que arrosseguin riu enllà, fulles mortes, branquillons i cabòries.


18 RIO

     Sentarse tranquilo en la cima de los hechos a ver pasar el río de la vida si no fuera que la carne es el agua, el futuro el caudal, los guijarros la sal de la vida y los amores, los torbellinos
     El pensamiento viene de aguas profundas, está hecho de espuma y tiene la efímera presencia del ahora que lo empuja.
     No luchar contra la corriente porque contra uno mismo se lucharía y sin freno ni contención precipitarse hacia un nuevo hogar más oceánico de salobres olores.
     Un río con memoria pretérita, nunca el mismo pero igual a los demás que el mundo surcan.
     Sujetado a la eterna rueda del espíritu, la nube y la lluvia, hacer caminos circulares y gargantas de apaciguadas aguas.
     No ser ni del Sol, ni de la sombra y con los dedos hacer olas que arrastren río allá, hojas muertas, inquietudes y ramitas.20 CRIT, CLAM, QUEIXA, PROCLAMA...
        Potser ho haguéssim hagut de fer diferent i s'haguessin obert portes que ara romanen tancades, qui ho sap?
        En un instant tremola el futur per produir-se, neixen i moren els amors al fil de la incertesa i s'estanquen les rutines com taques.
        És que tot és flor de la fortuna? Un anar i venir on ningú te poder pel canvi?      Entropia, desferra? Som tant prescindibles a les llefiscoses mans del Deus, tacades amb mil sangs d’innocència?
        No em dona la gana sotmetre'm però ínfim com soc, no tinc opció, excepte cridar, enlairar el meu inútil vers com un puny irat, com un arma i deixar constància del meu crit, del meu bram, de la meva queixa i de la meva proclama.
20 GRITO , BRAMIDO, QUEJA , PROCLAMA...

Quizá lo hubieramos tenido que hacer diferente y se hubieran abierto puertas que ahora permanecen cerradas, ¿quién sabe?
En un instante tiembla el futuro para producirse. Nacen y mueren los amores al hilo de la incertidumbre y se estancan las rutinas como manchas.
¿Es que todo es flor de la fortuna? ¿Un ir y venir donde nadie tiene poder para el cambio? ¿Entropía, despojo? Somos tan prescindibles en las viscosas manos de los Dioses, manchadas con mil sangres de inocencia.
No me da la gana someterme pero ínfimo como soy, no tengo opción, excepto chillar, elevar mi inútil verso como un puño airado, como un arma y dejar constancia de mi grito, mi bramido, de mi queja y de mi proclama.

21 EL CRIT, EL CLAM, LA QUEIXA I LA PROCLAMA

        El crit ve d'una font enterrada, d'un brollador infinit, d'una pau extraviada, és un impuls decidit que de la gola s’escapa per un no trobar-li a gaire bé res cap sentit.
        El bram és d'animal antic que en prades obertes somia, de mil fuetades ferit i de nits de llunes amargues, mil ajupides fams i una mancança.
        La queixa és contra el monstre que amenaça, contra el fiblo de verí que l'home contra l'home branda, i contra l’oblit que s'arrapa al seny fent-lo caure sempre a la mateixa trampa.
        I la proclama és revolta, espurna que lo estantís inflama, és raó pregona i motiu de que rodi el món i de que s'escoltin en patis de futur les rialles i els jocs de la mainada.21 EL GRITO, EL BRAMIDO, LA QUEJA, LA PROCLAMA...

      El grito viene de una fuente enterrada, de un manantial infinito, de una paz extraviada, es un impulso decidido que de la garganta se escapa por un no encontrarle ningún sentido a casi nada.
      El bramido es de animal antiguo que en praderas abiertas sueña, de mil latigazos herido y de noches de lunas amargas, mil agachadas hambres y una ausencia.
      La queja es contra el monstruo que amenaza, contra el aguijón de veneno que el hombre contra el hombre blande, y contra el olvido que se agarra a la cordura haciéndola caer siempre en la misma trampa.
      Y la proclama es revuelta, chispa que lo podrido inflama, es profunda razón y motivo de que ruede el mundo y de que se escuchen en patios de futuro las risas y los juegos de los niños.


22 PLOU

        Plou i la ciutat s'ha posat la roba de plom.
        El vent trenca paraigües i el Sol avui ha tingut un part difícil, entre foscors que persistien i bufaven.
        M'he posat un barret vell i l'abric d'hivern i m’he fet amic dels carrers mullats i dels bassals de la ciutat.
        Corre la gent cercant l'aixopluc dels balcons i els infants riuen sota caputxes de plàstic.
        Cau un altre estació en silenci, el fred s'ha colat com un lladre al rebedor d'aquest octubre indecís.
        Ha nevat dos dits a la Serra i els ametllers deuen recordar mil neus passades i acollint la nova neu, dobleguen les branques.
        S'arrauleixen els pardals als nius buscant calor i hi deu haver un silenci blanc, planejant per camps i marges.
        Diumenge de grisors, que no ulli la tristesa en tant ben disposat dia.

22 LLUEVE

    Llueve y la ciudad se ha puesto la ropa de plomo.
    El viento rompe paraguas y el Sol hoy ha tenido un parto difícil, entre oscuridades que persistían y soplaban.
    Me he puesto un sombrero viejo y el abrigo de invierno y me he hecho amigo de las calles mojadas y los charcos de la ciudad.
    Corre la gente buscando el cobijo de los balcones y los niños ríen bajo capuchas de plástico.
    Cae otra estación en silencio, el frío se ha colado como un ladrón en el recibidor de este octubre indeciso.
    Ha nevado dos dedos en la Serra, los almendros deben recordar mil nieves pasadas y acogiendo la nueva nieve, doblan sus ramas.
    Se acurrucan los gorriones en los nidos buscando calor y habrá un silencio blanco, planeando por campos y márgenes.
    Domingo de grisores, que no brote la tristeza en tan bien dispuesto día.


23 EXILI

       Viu en un exili de si mateix, foragitat del seu equilibri cerca aliances per sobreviure en aquest ermot on només creix la poesia entre la polseguera.
       Deambula com un anima en pena a la recerca del seu centre però es tant lluny com tan a prop i sense ser seu amb ell camina fins a la mort.
       En aquest Argelers que l'aixopluga amb torbs i ventades, s'inventa llums que li facin de fita i ulls que mirin amb una espurna d'amor.
       Viu de l'esperança que el tempta amb dolceses que no existeixen i el derrota la nit amb tremolors i somnis de sorra.
       Ha lluitat contra feixismes de l'anima i contra hordes de dogmes que col·lapsaven els cabals naturals i de la vida i ha estat derrotat i condemnat a l'exili d'una cambra buida i d'una llar sense caliu.
       Ara sobreviu de pols i poesia, la roba li put a fum i els gossos escardalencs el borden com si volguessin quelcom que no té. Tot i això els dona una carícia esperant certa reciprocitat.
       A l'exili, el somni és la realitat que complau, qualsevol gest es meravella, qualsevol tacte el paradís i amb els ulls velats, torna a creure en l'amor indestructible del vençut.


23 EXILIO

       Vive en un exilio de sí mismo, expulsado del equilibrio busca alianzas para sobrevivir en este páramo donde solo crece la poesía entre la polvareda.
       Deambula como un alma en pena en busca de su centro pero está tan lejos como tan cerca y sin ser suyo, con él camina hasta la muerte.
       En este Argelès que le cobija con vientos y ventiscas, inventa luces que hagan de hito y ojos que miren con una chispa de amor.
       Vive de la esperanza que le tienta con dulzuras que no existen y le derrota la noche con temblores y sueños de arena.
       Ha luchado contra fascismos del alma y contra hordas de dogmas que colapsaban los caudales naturales y la vida y ha sido derrotado y condenado al exilio de una habitación vacía y de un hogar sin calor.
       Ahora sobrevive de polvo y poesía, la ropa le huele a humo y perros flacos le ladran como si quisieran algo que no tiene. Sin embargo les da una caricia esperando cierta reciprocidad.
       En el exilio, el sueño es la realidad que complace, cualquier gesto es maravilla, cualquier tacto el paraíso y con los ojos velados vuelve a creer en el amor indestructible del vencido.


24 TROVADOR

       Fa camí amb el mot afuat i cabòria de trobador, un foc viu li espurneja a la mirada
i a la veu hi du els sons d'un bosc antic, veritats com cops de mall i papallones de proclama.
       Arranca notes clares del seu llaüt, amb l’esperança de fer la cançó que mogui al món, la clau d'un pany, o tal vegada el petit tast de glòria que la vida regala.
       I camina amb pas ferm i fe d'infant per viaranys que només el cor li mana, cercant soroll o estremiments per les cantonades.
       Trobador de mil castells la   masmorra esquiva amb la sort del foll i esmolada llengua de coltell.
       Poc a poc es fa el destí, a cada pas a mida que camina, no te brida que el subjecti quan la veritat l’il·lumina.
       Com un quixot amb la ment clara i al·lucinada, arremet amb sentiment, clava neta la mirada al diputat que riu mentre la gent viu morta de gana.
       Sap que els assassins el sotgen i els gossos volen clavar-li les dents, però ell canta amb la veu ben clara
i amb aquella força a la mirada que demoleix les muralles de qualsevol castell.24 TROVADOR

       Hace camino con palabra afilada y obsesión de trovador, un fuego vivo le chisporrotea en la mirada
y a la su voz lleva los sonidos de bosque antiguo, verdades como golpes de mazo y mariposas de proclama.
       Arranca notas claras de su laúd, con la esperanza de hacer la canción que mueva el mundo, la clave de una cerradura, o tal vez la pequeña cata de gloria que la vida regala.
       Y camina con paso firme y fe de niño por senderos que sólo el corazón le manda, buscando ruido o estremecimientos por las esquinas,
       Trovador de mil castillos, la mazmorra esquiva con la suerte del loco y afilada lengua de cuchillo.
       Poco a poco se hace el destino, a cada paso a medida que camina, no tiene brida que lo sujete cuando la verdad la ilumina.
       Como un quijote con la mente clara y alucinada,
arremete con sentimiento, clava limpia la mirada al  diputado que ríe mientras la gente vive, muerta de hambre.
       Sabe que los asesinos lo acechan y los perros quieren clavar los dientes, pero él canta con la voz bien clara y con esa fuerza a la mirada que derrumba las murallas de cualquier castillo.


25 REFLEXIÓ

       Només viu amb la consciència alerta qui ha sentit de prop el fiblo de la mort.
       Intensament esmerça la vida qui coneixent els límits i ha volgut anar un xic més enllà.
       Corre el temps com una llebre en els camps adormits del conformisme i ningú la pot aturar.
       Sap de clarors i de la força de la llum qui ha conegut el poder rotund de la foscor.
       El cec que hi neix no pateix pel que mai ha vist i es fa el món a la mida dels seus sentits.
       Qui ha viscut a l'infern te la clau del paradís.

25 REFLEXIÓN

     Sólo vive con la conciencia alerta quien ha sentido de cerca el aguijón de la muerte.
     Intensamente gasta la vida quien conociendo los límites y ha querido ir un poco más allá.
     Corre el tiempo como una liebre en los campos dormidos del conformismo y nadie la puede detener.
     Sabe de claridades y de la fuerza de la luz el que ha conocido el rotundo poder de la oscuridad.
     El que nace ciego no sufre por lo que nunca ha visto y se hace el mundo a la medida de sus sentidos.
     Quien ha vivido en el infierno tiene la llave del paraíso.
26 TENIR

       Si et tinc sense tenir-te, tu, indeterminat objecte del meu somni, ets part de l’automàtic pensament que a dins de tot home crida, trobo encara lloc per l'alegria, per la fe incommovible que fins avui m'ha fet tirar endavant.
       Omplo de tu els renglons de la meva poesia, trobo els mots que cerco i el cor viu inquietuds que sense tu, sempre colgada de distancies impossibles, mai sentiria.
       Però si no tinc el teu cos improbable com a fita, el teu amor de paradigma, es queda orfe el meu vers, és més buida la buidor i se'm fa més costerut el dia.
       Si vibres com un miratge a la ratlla del l'horitzó, ho llanço tot per ser més lleuger i perseguir-te, fer-te a tu, indeterminat amor, un altar de mots, una poètica sensible i et professo una devoció que va més enllà del món físic i tangible.
       En canvi si et busco en el meu cor i no t'hi trobo, lluny de ser més lliure, ploro sense trobar raó per seguir, el mot s'amaga de mi i com un foll desesperat et cerco, indeterminat amor, per no trobar-te a la cap i a la fi.

26 TENER

       Si te tengo sin tenerte, tú, indeterminado objeto de mi sueño, eres parte del automático pensamiento que dentro de todo hombre clama, encuentro todavía lugar para la alegría, para la fe inconmovible que hasta hoy me ha hecho salir adelante.
       Lleno de ti los renglones de mi poesía, encuentro las palabras que busco y el corazón vive inquietudes que sin ti, siempre enterrada de distancias imposibles, nunca sentiría.
       Pero si no tengo tu cuerpo improbable como meta, tu amor de paradigma, se queda huérfano mi verso, es más vacío el vacío y se me hace más cuesta arriba el día.
       Si vibras como un espejismo en la raya del horizonte, lo lanzo todo para ser más ligero y perseguirte, hacerte a ti, indeterminado amor, un altar de palabras, una poética sensible y te profeso una devoción que va más allá del mundo físico y tangible.
       En cambio si te busco en mi corazón y no te encuentro, lejos de ser más libre, lloro sin encontrar razón para seguir, la palabra se esconde de mí y como un loco desesperado te busco, indeterminado amor, para, al fin y al cabo no encontrarte.


       


27 TRENCAR

       Fer bocins el món que ens aguanta, trencar el mirall on veiem reflectida la nostra imatge i partir, anar mes lluny, amb pretensions de infinit, un pas rera l'altre.
       Trencar amb el lloc estantís que guarda les pors en una capsa, trencar amb l'ahir que al terra ens falca i aixecar el vol, lliure i radiant com una au del paradís.
       Rompre la inèrcia que l’habitud amb traidoria ens ha anat parant subtil des de la infància i endinsar-se amb cor ardit en els boscos del futur.
       I descobrir móns que rera del món s’amagaven obrir la ment i no tenir por del nou camí que davant dels ulls sens obre com una madura magrana.
       Destruir per néixer, com s'ha de rompre la immaculada closca de l'ou d'Abraxas per que el Deu vegi la llum.
       Deu dels dos sexes, llum de la més radiant llum, món de placenta, univers de rogenques tonalitats predestinat a la sagrada immolació, a la raonable extinció per perpetuar la vida.

27 ROMPER

     Hacer pedazos el mundo que nos aguanta, romper el espejo donde vemos reflejada nuestra imagen y partir, ir más lejos, con pretensiones de infinito, un paso tras otro.
     Romper con el sitio putrefacto que guarda los miedos en una caja,  romper con el ayer que al suelo nos ata y levantar el vuelo, libre y radiante como un ave del paraíso.
     Romper la inercia que el hábito a traición nos ha ido parando sutil desde la infancia y adentrarse con corazón intrépido en los bosques del futuro.
     Y descubrir mundos que tras el mundo se escondían, abrir la mente y no tener miedo al nuevo camino que ante los ojos se nos abre como una granada madura.
     Destruir para nacer, como ha de romperse la inmaculada cáscara del huevo de Abraxas para que el Dios vea la luz.
     Dios de los dos sexos, luz de la más radiante luz, mundo de placenta, universo de rojizas tonalidades predestinado a la sagrada inmolación, a la razonable extinción para perpetuar la vida


.
28 TRAICIÓ

        No sabria dir si l’encerta o no.
Riu damunt de la teva rialla
i la teva tristesa se li aboca als ulls.
        Subjecta el cor, que sent massa coses, tanca la pell en una gàbia de tebiors però cada cop que et recorda hi neixen flocs de neu, com perles que l’esborronen.
        I dels somnis no en vol parlar perquè és  terrible l’absència que li porta el record.
        Amb ulls nets de passades llums comença els dies, però cada mati l’enterra el dubte com una onada de buidors.
        Hi ha dies que maleeix la poesia perquè posa nom al desencís, acota la follia i li fa adonar de les febleses que s’ajupen rera l’anima
fent veure que no son.
        Silenciós, captindrà el seu vers per no patir, encara que sigui traïció.28 TRAICION

        No sabría decir si acierta o no.
Ríe encima de tu risa
y tu tristeza se le vierte en los ojos.
        Sujeta al corazón, que siente demasiadas cosas, cierra la piel en una jaula de tibiezas pero cada vez que te recuerda le nacen copos de nieve, como perlas que le estremecen.
        Y de los sueños no quiere hablar
porque es terrible la ausencia
que le trae el recuerdo.
        Con ojos limpios de pasadas luces comienza los días, pero cada mañana lo entierra la duda como una ola de vacíos.
        Hay días que maldice la poesía
porque pone nombre al desencanto, acota la locura y le hace dar cuenta de las debilidades que se agachan detrás del alma haciendo como que no están.
        Silencioso, contendrá su verso para no sufrir, aunque sea traición.

29  PERÒ, QUÈ ESTEM FENT?

       Però, què estem fent? Com podem permetre la regressió imposada per aquesta democràtica estafa.
       Amb sang greixem els perversos mecanismes que sostenen al poder?
       Com hem caigut en tant barroera trampa de miratges de confort i pau domestica?
     Com es poden imposar les pors per justificar les agressions?
       Majoria absoluta és dictadura i justificació de la impunitat.
       Ciutadans que acotem el cap veient com no tenim ni el dret a la queixa, ni al crit de dolor.
       Entomar els cop callats i les lleis fetes a mida per blindar als malfactors que revestim de dignitats.
       Vocació de víctimes anònimes del gran robatori de l'estat.
       Enterrar tants anys de lluita treballadora, sotmesos per l’elit que des de la limusina riu i beu xampany.
       Legions d'aturats que ja ni cridem acceptant la injustícia com si fos el fat.
       Mordaces per qui es queixa, que no fos que arribessin els brams als barris de la gent exquisida.
      Tothom a caminar per allà on li diuen, en silenci de penitent.
       Opacitat es la clau del seu secret, no ensenyar les cartes i anar-se fent amb el poder.
       Que si creiem que l'estopa era cosa d'altres temps, aquí els tenim encara, fent-se els amos dels carrers.29  PERO, ¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?

       Pero, ¿qué estamos haciendo? Como podemos permitir la regresión impuesta por esta democrática estafa.
       Con sangre engrasar los perversos mecanismos que sostienen al poder?
       ¿Cómo hemos caído en tan burda trampa de espejismos de confort y paz domestica?
       ¿Cómo se pueden imponer los miedos para justificar las agresiones?
       Mayoría absoluta es dictadura y justificación de la impunidad.
       Ciudadanos que agachamos la cabeza viendo como no tenemos ni el derecho a la queja, ni al grito de dolor.
       Asumir los golpes callados y las leyes hechas a medida para blindar los malhechores que revestimos de dignidades.
       Vocación de víctimas anónimas del gran robo del estado.
       Enterrar tantos años de lucha trabajadora, sometidos por la élite que desde la limusina ríe y bebe champaña.
       Legiones de parados que ya ni gritamos aceptando la injusticia como si fuera el destino.
       Mordazas para quien se queja, que no fuera que llegaran los gritos en los barrios de la gente exquisita.
       Todos a caminar por donde le dicen, en silencio de penitente.
       Opacidad es la clave de su secreto, no enseñar las cartas e irse haciendo con el poder.
       Que si creemos que la estopa era cosa de otros tiempos, aquí los tenemos aún, haciéndose los dueños de las calles.30 SINTONIA

        Caminava amb cadència de balandre amb el cap alt i la barbeta fent de quilla de la nau, per riuades de gent de mirada fixa i posat trist.
        Veia amb ulls molt oberts les pells grisenques i els esguards orfes de llum de la gernació que caminava sense esma vora seu, com comdemnats a la pena de no estar amb sintonia amb els harmònics de l'univers.
        Ell era la connexió precisa perquè es mantingues l'equilibri entre forces que li havien estat revelades pels propis Deus.
        Gresol de pensaments, el seu magí abrasava tots els coneixements de l’Univers i veia subtils connexions entre el planeta viu i ell, que no era capaç d'explicar només amb la lògica humana o la física terrestre.
        Deliri o sintonia amb l'eternitat que s'ensenyava com un paisatge d'horitzons infinits, en el que ell n'era centre, raó i propòsit final
        Va seure's en un banc de pedra meravellat i alhora molest en veure que malgrat aquell enorme bagatge de saviesa amb el que l'havien recompensat presencies ignotes, estava ben sol en aquell cosmos que esdevenia davant dels seus ulls.
        No hi havia una mà amiga, un tacte amable, una companyia.
        I va voler ser ignorant, insensible, normal, amb l'esguard velat per quotidianes tasques, lluitar per la vida com els seus germans de carrer, sentir l'amor incondicional i generós d'una companya, senzills maldecaps per passar les tardes i rebutjar el gran coneixement que, ara ho sabia, no li hauria de donar cap resposta.
30 SINTONÍA

        Caminaba con cadencia de balandro con la cabeza alta y la barbilla haciendo de quilla de la nave, por riadas de gente de mirada fija y cara triste.
        Veía con los ojos muy abiertos las pieles grisáceas y las miradas huérfanas de luz de la multitud que caminaba sin energía a su lado, como condenados a la pena de no estar en sintonía con los armónicos del universo.
        Él era la conexión precisa para que se mantuviera el equilibrio entre fuerzas que le habían sido reveladas por los propios dioses.
        Crisol de pensamientos, su magín abrazaba todos los conocimientos del cosmos y veía sutiles conexiones entre el planeta vivo y él, que no era capaz de explicarlos sólo con la lógica humana o la física terrestre.
        Delirio o sintonía con la eternidad que se le mostraba como un paisaje de horizontes infinitos, en el que él era centro, razón y propósito final
        Se sentó en un banco de piedra maravillado y a la vez molesto al ver que a pesar de ese enorme bagaje de sabiduría con el que lo habían recompensado presencias ignotas, estaba solo en aquel universo que acontecía ante sus ojos.
        No había una mano amiga, un tacto amable, una compañía.
        Y quiso ser ignorante, insensible, normal, con la mirada velada por cotidianas tareas, luchar por la vida como sus hermanos de calle, sentir el amor incondicional y generoso de una compañera, sencillos dolores de cabeza para pasar las tardes y rechazar el gran conocimiento que, ahora lo sabía, no habría de darle ninguna respuesta.31 MISTERIS DE LA SANG

        Quin és aquest poder que l'arravata? Que li posa les teves llàgrimes als ulls i sent a traves teu com si fossis de cristall transparent.
        Quin és aquest dret que no té de sentir el fiblo d'una buidor que tot ho omple i devasta quan et veu sembrar amor en camps aliens amb innocència al esguard i dolceses a les mans.
        Perquè no busca l’oblit i cerco atrapar inconscient la teva llum que és lliure i no te amo?
        Perquè sabent-t'ho el seu cos reincideix en aquella lluita sense treva, en aquest futur sense futur, en aquella deriva de derrota amb la que, malgrat no voler, construeix els seus dies.
        Misteris de la sang, remolins al seu cabal que a prop teu es fa torrent que escumeja i canta.

31 MISTERIOS DE LA SANGRE

     ¿Cuál es ese poder que lo arrebata? Que le pone tus lágrimas en los ojos y siente a través de ti como si fueras de cristal transparente.
     ¿Cuál es este derecho que no tiene, de sentir el aguijón de un vacío que todo lo llena y devasta cuando te ve sembrar amor en campos ajenos con inocencia en la mirada y dulzuras en las manos?
     ¿Porque no busca el olvido y inconsciente intenta atrapar tu luz que es libre y no tiene dueño?
     ¿Porque sabiéndolo su cuerpo reincide en esa lucha sin cuartel, en ese futuro sin futuro, en aquella deriva de derrota con la que, a pesar de no querer, construye sus días?
     Misterios de la sangre, remolinos en su caudal que cerca de ti se hace torrente que espúmea y canta.
32 TOT ÉS POSSIBLE

       Tot és possible.
       Que el desig més ajupit toqui la carn, que el sentir més pregon vegi la llum, que salpin del teu port vaixells carregats d'inesperades carícies amb destí a la seva pell que es oceà que tot ell alena.
       Sacsejat o bressolat d'onatges que desconeix, no tem el desastre amb una fe que no sap d'on surt i espera un homèric cant de sirena que l'anihili i li doni certa pau, encara que vingui del llot o del fang
       Perquè tot és possible i el dia un llenç en blanc.
       Perquè tot és possible malgrat el funest presagi i el mal averany.

32 TODO ES POSIBLE

    Todo es posible.
    Que el deseo más agazapado toque la carne, que el sentir más profundo vea la luz, que zarpen de tu puerto barcos cargados de inesperadas caricias con destino a su piel que es océano que todo él alienta.
Sacudido o mecido de oleajes que desconoce, no teme al desastre con una fe que no sabe de donde sale y espera un homérico canto de sirena que me aniquile y le dé cierta paz, aunque venga del lodo o del barro
Porque todo es posible y el día un lienzo en blanco.
Porque todo es posible a pesar del funesto presagio y del mal augurio.33 SILENCI

       Un silenci clavat entre dos temps que s'acostaven.
       Un glaç que enfonsa reialmes i instaura fronteres.
       Fugen mil quimeres que naixien i morien en un instant aturat.
       Els rellotges ja no marquen les hores colgats de silencis.
       El dia cruix com una fusta vella i s'alenteixen els camins.
       Es marceixen els lliris del somni d'ombres quietes.
       Ai! Aquest silenci amb regust d’adéu que la sang espessa.
       Mou els mapes del món i les coordenades del seu centre.
       Quan el silenci anomeni la distancia, cridarà el teu nom a la boca de la nit.

33 SILENCIO

    Un silencio clavado entre dos tiempos que se acercaban.
    Un hielo que hunde reinos e instaura fronteras.
    Huyen mil quimeras que nacían y morían en un instante detenido.
    Los relojes ya no marcan las horas sepultados de silencios.
   El día cruje como una madera vieja y se ralentizan los caminos.
    Se marchitan los lirios del sueño de sombras quietas.
    ¡Ay! Este silencio con sabor de adiós que la sangre espesa.
    Mueve los mapas del mundo y las coordenadas de su centro.
    Cuando el silencio ponga nombre a la distancia, gritará tu nombre en la boca de la noche.


34 DESENGANYA’T

    Desenganya't, ets carn i nervi, com jo,  humana pell que del mon en rep carícies i brutícies, també tu estimes secretament i pregues com jo a deus en els que no creus quan el cor t'ho demana.
    També et fan mal les traïcions i els afalacs et cansen i ets sabia per segons què però igual d'enze que tothom per altra banda.
    Esperes, tot i que no ho admets, la mà que t'acaroni amb tot l'amor de la seva anima, vols veure un altre sol demà que t'encengui els ulls de vida i posi or al fil de les muntanyes.
    També trobes freda la casa quan és buida i ningú t'hi espera i el llit és immens quan és ple del record de qui et manca
    I aquí estem tu i jo amb els peus penjant a l'abisme mentre la vida s'esmuny com una aigua preciosa i insubstituïble i fa un vent glaçat que posa filferros als camins que el caminar entrebanquen.
    Esperit lliure, sense el llastra de cap fe, no vols que et brandi la mà perquè qualsevol límit t'espanta però t'he de dir que un amor com el meu és immens com un univers i lliure com el vent en un cel blau i ampla.34 DESENGAÑATE

Desengáñate, eres carne y nervio, como yo, humana piel que del mundo recibe caricias y suciedades, también tú amas secretamente y rezas como yo a dioses en los que no crees cuando el corazón te lo pide.
También te duelen las traiciones y los halagos te cansan y eres sabia para según que pero igual de necia que todo el mundo, por otra parte.
Esperas, aunque no lo admites, la mano que te acaricie con todo el amor de su alma, quieres ver otro sol por la mañana que te encienda de vida los ojos y ponga oro al filo de las montañas.
       También encuentras fría la casa cuando esta vacía y nadie te espera y la cama es inmensa cuando se llena del recuerdo de quien te falta.
       Y aquí estamos tú y yo con los pies colgando en el abismo mientras la vida se escurre como un agua preciosa y hace un viento helado que pone alambres en los caminos que el andar entorpecen.
       Espíritu libre, sin el lastre de ninguna fe, no quieres
que te tienda la mano porque cualquier límite te asusta pero te tengo que decir que un amor como el mío es inmenso como un universo y libre como el viento en un cielo ancho y azul.


35 L’OBLIT

       Cerca una aliança impossible, la dolça vànova de l’oblit, el vol amic, que t'abrasa i arrecera i t'aboca a la pagina buida, la primera d'una nova historia que comença avui i aquí.
       Que sedimentin els dies damunt del record i que poc a poc es guareixi el cor ferit, que vingui l’oblit, bàlsam, perfecta metzina per que sigui encara viable la vida i un demà sense patir.

35 EL OLVIDO

   Busca una alianza imposible, el dulce cobertor del olvido, lo quiere amigo, que te abraza y cobija y te lleva a la página vacía, la primera de una nueva historia que comienza hoy y aquí.
   Que sedimenten los días encima del recuerdo y que poco a poco se cure el corazón herido, que venga el olvido, bálsamo, veneno perfecto para que sea viable aun la vida y un mañana sin sufrir.36 EI TU…!

        Ei tu... Fora del meu vers!
        Musa que te'n rius de qui et ronda, apareguda a plena llum i en el malaguanyat recer de la meva cambra de silencis i penombres.
        Fora d'aquí, que te'n rius mentre esquives l'amor que et tinc, encara que sigui d'innocent lletra, poètica compromesa coherent amb el que em fas sentir.
        Fora del meu vers que no pot ser si no així, sepultat de somnis i d'abrasades que fereixen de tant fàcils i lleugeres i tant faltes de compromís... Tu, musa que em mires als ulls i em dius amic.
        Fuig del meu esperit com fuges del meu amor o dels meus dits que en va et cerquen i tanmateix, dispensa la duresa del meu retret de poeta ferit malgrat segurament tu mai l’hauràs de llegir.


36 ¡HEY TU...!

     ¡Hey tu... Fuera de mi verso!
     Musa que te ríes de quien te ronda, aparecida a plena luz y en el malogrado cobijo de mi cuarto de silencios y penumbras.
     ¡Fuera de aquí! Que te ríes mientras esquivas el amor que te tengo, aunque sea de inocente letra, de comprometida poética coherente con lo que me haces sentir.
     Fuera de mi verso que no puede ser si no así, sepultado de sueños y de abrazos que hieren de tan fáciles y ligeros y tan faltos de compromiso...   Tu, musa que me miras a los ojos y me llamas amigo.
     Huye de mi espíritu como huyes de mi amor o de mis dedos que en vano te buscan y así mismo, dispensa la dureza de mi reproche de poeta herido a pesar de que seguramente tú nunca lo habrás que leer.


37  RECANÇA

       Perquè va veure la teva humanitat et sentia més a la vora del que voldria.
       Perquè al fons dels ulls hi havia una llum encesa que per ell era far i era guia.
       Perquè l'havies trobat perdut en una vall molt fonda i tu li vares mostrar la sortida.
       Perquè la teva mà sobre el seu pit aixecava eixams de papallones d'alegria.
       Perquè ara ja no ets així i mossegues la mà que t'acarona i estima.
       Posa, malgrat la fe que et té, un dubte entre ell i tu, una recança invisible.

37 PESADUMBRE

   Porque vio tu humanidad te sentía más cerca de lo que quisiera.
    Porque en el fondo de los ojos había una luz encendida que para él era faro y era guía.
    Porque le habías encontrado perdido en un valle muy hondo y tú le mostraste la salida.
    Porque que tu mano sobre su pecho levantaba enjambres de mariposas de alegría.
    Porque ahora ya no eres así y muerdes la mano que te quiere y acaricia.
    Pone, a pesar de la fe que te tiene, una duda entre él y tu, una pesadumbre invisible.
38 SATORI (Cop a l’ull)

       Invocava un caliu que no existia, una visió que venia de la buidor que dins del seu pit creixia i s'aferrava al disbarat, justificant el paroxisme.
       Com un deixeble d'antigues ciències, un cop a l'ull li ha revelat el misteri, li ha fet apreciar la buidor i ara agraeix fins i tot l'absurda cruesa del teu mot perquè l'ha fet lliure.38 SATORI (Golpe en el ojo)

    Invocaba un rescoldo que no existía, una visión que venía del vacío que crecía dentro de su pecho y se aferraba al disparate, justificando el paroxismo.
    Como un discípulo de antiguas ciencias, una golpe en el ojo le reveló el misterio, le hizo apreciar el vacío y ahora agradece incluso la absurda crudeza de tu palabra porque le ha hecho libre.39 CANÇÓ

        La seva solia ser una cançó serena que parlava de maletes buides i de passos lleugers.
        Els horitzons s’eixamplaven i hi havia temps per tot excepte per conrear la pena i donar ales al retret.
        S'han afegit dissonàncies al silenci, estridències a la melodia i la poesia ha deixat de tenir sentit.
        Rebutja i llança doncs a la vorera, tot allò que el seu vers afeixuga, la funesta visió del menyspreu de la musa, amb l'esperança de siguin més benèvols els sinuosos camins de la futura inspiració.

39 CANCIÓN

La suya solía ser una canción serena que hablaba de maletas vacías y de pasos ligeros.
Los horizontes se ensanchaban y había tiempo para todo excepto para cultivar la pena y dar alas al reproche.
Se han añadido disonancias al silencio, estridencias a la melodía y la poesía ha dejado de tener sentido.
Rechaza y arroja pues a la cuneta, todo lo que a su verso apesadumbra, la funesta visión del desprecio de la musa, con la esperanza de que sean más benévolos los sinuosos caminos de la futura inspiración.


40 TREMOLEN

        Tremolen els mots en un paper que mai hauràs de llegir, s'enlairen els versos en un espai sense límits on esdevindran muts i la sorra del temps ho cobrirà tot, igualant essències individuals i vastituds de planeta.
        Terra que et mous veloçissima al voltant de qui t'escalfa i domina amb rigor esfereïdor, tu que a l'home aixoplugues de inconsciències i ignoràncies, acull aquell pobre mot rebel destinat a l'abisme.
        És portaveu del silenci i la seva lletra és la lleu brisa que belluga una fulla qualsevol d'un bosc que sembla de pedra.
        L'alenar de mil nits i el bleix de mil animes, escrit des de la buidor i a la buidor adreçat, des d’on  només retorna baladrer, l'eco fortuït d'algun silenci.

40 TIEMBLAN

     Tiemblan las palabras en un papel que nunca habrás de leer, se elevan los versos hacia un espacio sin límites donde se volverán mudos y la arena del tiempo lo cubrirá todo, igualando esencias individuales y vastitudes de planeta.
     Tierra que te mueves velocísima alrededor de quien te calienta y domina con escalofriante rigor, tú que al hombre cobijas de inconsciencias e ignorancias, acoge mi pobre palabra rebelde destinada al abismo.
     Es portavoz del silencio y su letra es la leve brisa que mueve una hoja cualquiera de un bosque que parece de piedra. El respirar de mil noches y el resuello de mil almas, escrito desde el vacío y al vacío enviado, desde donde sólo retorna acuciante el eco fortuito de algún silencio.

41 L’ÚLTIM MISTERI

No vol el tebi confort de la comprensió, la fugissera mirada que, innòcua, se'n va desprès de tocar-lo. Dóna-li l’abraçada sense mots, revela-li el teu secret més amagat i submergiu les penes en el mateix bàlsam.
No parleu des de l’asèpsia, sigueu combatents a la trinxera, que parlin el fang, la tendresa i la sang tot bastint ponts damunt la turbulència.
Impliqueu-vos i juguem-vos-hi la vida, el seny i tot allò que guardem hermètics en els nostres espais interiors y que el buit de l'abisme sigui l’únic misteri que quedi per desvelar entre vosaltres.


41 EL ULTIMO MISTERIO

No quiere el tibio confort de la comprensión, la huidiza mirada que, inocua, se va después de tocarlo. Dale el abrazo sin palabras, revélale tu secreto más escondido y sumerjid las penas en el mismo bálsamo.
No hablemos desde la asepsia, seamos combatientes en la trinchera, que hablen el barro, la ternura y la sangre, tendiendo puentes sobre la turbulencia.
Impliquémonos y juguémonos en ella la vida, el juicio y todo lo que guardamos herméticos en nuestros espacios interiores y que el vacío del abismo sea el único misterio que quede por desvelar entre nosotros.
42 TINC

Tinc una muntanya de mots per explicar el que saben els àtoms que em donen entitat i forma.
Tinc una llibreta plena de gargots que volien dibuixar misteris que resplendeixen a plena llum.
Tinc una gàbia transparent on s'amunteguen els records que ja no uso.
I el lladruc d'un gos petit que dóna dimensió a les tardes d'esbiaixades clarors.
Un armari ple de lleixes calaixos per guardar-hi les gelades i els desglaços
Un cor al centre de la meva llar d’il·lusions i esperances que batega amb alts i baixos.
I forats a les butxaques i somnis de pretèrites llums, i fums que des d'avui ja no em pertanyen.

42 TENGO

Tengo una montaña de palabras para explicar lo que saben los átomos que me dan entidad y forma.
Tengo una libreta llena de garabatos que quisieran dibujar misterios que resplandecen a la luz.
Tengo una jaula transparente donde se amontonan los recuerdos que ya no uso.
Y el ladrido de un perro pequeño que da dimensión a las tardes de sesgadas luces.
Un armario lleno de estantes y cajones para guardar heladas y deshielos
Un corazón en el centro de mi hogar de ilusiones y esperanzas que late con altibajos.
Y agujeros en los bolsillos y sueños de pretéritas luces, y humos que desde hoy ya no me pertenecen.
43 BRANQUILLÓ

  Amb essència de branquilló   em deixo endur on el torrent del cor em porti, sense idees preconcebudes i amb aleatòria direcció.
  Lliure per fi del record, que em pesa, del deler que em llastra o de la peregrina i convenient visió d'un demà que dono per segur.
  Avui he nascut de nou, com cada dia. He despertat a la consciència immaculat i amb tot per fer encara.
  Els camins son per triar-los, la vida no.
  Em deixo bressolar per els dies i res en sé del meu destí, soc un branquilló, un tros petit de vida, que es deixa endur per l'atracció, cega, muda, imperceptible, d'aquell mític remolí.
  Es mouen les galàxies en semblants dissenys, les vides en deuen ser fidedignes reflexes.
43 RAMITA

  Con esencia de ramita me dejo llevar donde el torrente del corazón quiera, sin ideas preconcebidas y con aleatoria dirección.
  Libre al fin del recuerdo, que me pesa, del deseo que me lastra o de la peregrina y conveniente visión de un mañana que doy por seguro.
  Hoy he nacido de nuevo, como cada día. He despertado a la conciencia inmaculado y con todo por hacer todavía.
  Los caminos son para elegirlos, la vida no.
  Me dejo mecer por los días y nada sé de mi destino, soy una rama, un trozo pequeño de vida, que se deja llevar por la atracción, ciega, muda, imperceptible, de aquel mítico torbellino.
  Se mueven las galaxias en tales diseños, las vidas deben de ser fidedignos reflejos.44 MENTIRIA

Mentiria si et digues que no et vol, que el seu esperit no et cerca i que la vida l'ha tornat indiferent.
Potser és només feblesa la que traspua el seu anhel que s'ajup, mentiria si digues que el teu esguard no el traspassa, que la teva pell no el trasbalsa i que amb el teu riure no perd el seny.
Y de nit, quan es tanquen les portes del món i només existiu tu i ell a l'ombra tancada de l'estança, ell, de pedra i tu d'aire, ell real, tu imaginada.
Mentiria si digués que els seus dits no t'acaronen, que els teus llavis no sadollen aquella fonda set i que s'aboca a la finestra del somni, on tot és possible, cridant el teu nom amb veu quasi adormida.
Menteix però, dient que t'oblida per enfrontar-se al dia.
44 MENTIRIA

Mentiría si te dijera que no te quiere, que su espíritu no te busca y que la vida le ha vuelto indiferente.
Quizás es sólo debilidad la que rezuma su anhelo que se agazapa, mentiría si dijera que tu mirada no le traspasa, que tu piel no le trastorna y que con tu risa no pierde el sentido.
Y de noche, cuando se cierran las puertas del mundo y sólo existimos tú y él a la sombra cerrada de la estancia, él, de piedra y tú de aire, él real, tú imaginada.
Mentiría si dijera que sus dedos no te acarician, que tus labios no sacian aquella honda sed y que se asoma a la ventana del sueño, donde todo es posible, gritando tu nombre con voz casi dormida.
Miente pero, diciendo que te olvida para enfrentarse al día..45 FOGUERA

Bastirá una foguera de dogmes i creences que persegueixin una improbable transcendència sense tenir en compte a l'home.
Que cremin els postulats que a la vida posen traves, obligacions afegides, honors que ningú precisa i idees que, dissimuladament, perpetuen l'esclavatge i alienen la vida.
Que s'enlairin flames llibertadores, guspires de veritable llum, que llevin l'obscuritat que entrebanca a l'home.
Que proclamin el triomf d'una nova alquímia i que per un cop a la historia sigui el nigromant el que encengui la pira.
Que s'abrusi la cadena del treball esclau amb el que mil homes cecs i contents malgasten el temps, malgasten la vida.
I en el crepitar de la foguera podrem escoltar el cant de joia de l'home redimit de cap culpa, alliberat de si mateix i d'aquesta paüra que el fa viure de genolls sent silenciada majoria.
         45 HOGUERA

    Elevará una hoguera de dogmas y creencias que persigan una improbable trascendencia sin tener en cuenta al hombre.
    Que quemen los postulados que a la vida ponen trabas, obligaciones añadidas, honores que nadie necesita e ideas que, disimuladamente, perpetúan la esclavitud y alienan la vida.
    Que se alcen llamas libertadores, chispas de verdadera luz, que quiten la oscuridad que entorpece al hombre.
    Que proclamen el triunfo de una nueva alquimia y que por una vez en la historia sea el nigromante el que encienda la pira.
    Que arda la cadena del trabajo esclavo con el que mil hombres ciegos y contentos malgastan el tiempo, desperdician la vida.
    Y en el crepitar de la hoguera podamos escuchar el canto de alegría del hombre redimido de ninguna culpa, liberado de sí mismo y de este miedo que lo hace vivir de rodillas siendo silenciada mayoría.
46 POEMA PETIT

Un poema petit limita un espai infinit.
Un crit que és ranera de l’esperit.
Un bram, un clam, un puny que retruny.
Una queixa per el fet de néixer.
Una llum que brilla massa lluny.
Un poema infinit, un crit.
El gemec d’un home de vida ferit.
46  POEMA PEQUEÑO

Un poema pequeño limita un espacio infinito.
Un grito que es estertor del espíritu.
Un bramido, un clamor, un puño que retumba.
Una queja por el hecho de nacer.
Una luz que brilla demasiado lejos
Un poema infinito, un grito.
El lamento de un hombre de vida herido.47 QUOTIDIANES IL·LUMINACIONS

Un raig de sol que esquiva oblic la nuvolada i es capbussa en un bassal de carrer antic.
El cant d'un ocell petit, vencent la urbana remor que s'aixeca com una grisenca ira.
L'ombra que s’arrossega per les blanques parets del dia, testimoni silent de solars passions de calç,
Els ulls del nadó que riuen, sense filtres ni metzines que puguin enterbolir una llum tan pura.
Els xiscles de la mainada jugant a mitja tarda que confereixen eternitat i universalitat a l'instant.
Els joves amants que es miren i somien agafant-se de les mans, els ancians que es miren i somien passats els anys.
L'airet aquell que lleument  lleva pes a la nit duent a l'esquena una invisible carrega de llessamins.
Aquell somriure llaminer que regala la musa, aquell mot encertat, aquella fonda melodia que a cops et ve al cap.
Una pau indescriptible que jo no se d'on ve, una bonior que du el nom d'una fada preciosa de tacte lleu.
La comprensió del misteri i la comprensió del oblit i saber aleshores i allí que la lluita que continua.
Aquells ulls que amb dolceses expliquen la creació dels universos, l'eclosió de l'amor i la mateixa vida.
47 COTIDIANAS ILUMINACIONES

Un rayo de sol que esquiva oblicuo los nubarrones y se sumerge en un charco de calle antigua.
El canto de un pájaro pequeño, venciendo el urbano ruido que se levanta como una grisácea ira.
La sombra que se arrastra por las blancas paredes del día, testigo silencioso  de solares pasiones de cal.
Los ojos de un bebé que ríen, sin filtros ni venenos que puedan enturbiar una luz tan pura.
Los chillidos de los niños jugando a media tarde confiriendo eternidad y universalidad al instante.
Los jóvenes amantes que se miran y sueñan tomándose de las manos, los ancianos que se miran y sueñan pasados ​​los años.
El airecillo aquel que levemente quita peso a la noche llevando a la espalda una invisible carga de jazmines.
Aquella sonrisa golosa que regala la musa, aquella palabra acertada, aquella honda melodía que a veces te viene a la cabeza.
Una paz indescriptible que yo no se de donde viene, un zumbido que lleva el nombre de una hada preciosa de tacto leve.
La comprensión del misterio y la comprensión del olvido y saber entonces y allí que la lucha que continúa.
Aquellos ojos que con dulzuras explican la creación de los universos, la eclosión del amor y la vida misma.48 MUSA RESIDENT

Sempre que cerco el mot, un nou instint que no tenia, em du la teva imaginada fesomia de musa intangible i resplendent.
I els mots son una pluja perfecta sobre el paper assedegat, fent que s'estovi la terra seca i que ulli el brot del poema com un miracle que sempre em costa d'explicar.
Se que sense ser-hi compto amb els teus ulls que inspiren, princesa del somni on divago, i que és preuada l'absència quan s'ajeu en un full blanc.
I en certa forma temo tenir-te, que s'aixequi la boirina on t'entreveig i s'esvaeixi aquest influx invisible que em pren el vers,
Per tant he de declarar que t'estimo malgrat ser d'aire i admeto la garjola on el meu mot s'ha reclòs perquè tu li dones ales de lletra i el poeta, humilment hi posa el cor.
Per això des d’aquí mateix et nomeno, en aquest mati que enceta hiverns, epicentre del meu terratrèmol, fada allunyada i pura... Musa resident.48 MUSA RESIDENTE

Siempre que busco la palabra, un nuevo instinto que no tenía, me lleva tu imaginada fisonomía de musa intangible y resplandeciente.
Y las palabras son una lluvia perfecta sobre el papel sediento, haciendo que se ablande la tierra seca y que nazca el brote del poema como un milagro que siempre me cuesta explicar.
Sé que sin estar, cuento con tus ojos que inspiran, princesa del sueño donde divago, y que es apreciada la ausencia cuando se duerme en un papel en blanco.
Y en cierta forma temo tenerte, que levante la neblina donde te entreveo y se desvanezca este influjo invisible que me toma el verso.
Por lo tanto he de declarar que te quiero a pesar de ser de aire y admito el calabozo donde mi palabra se ha recluido porque tú le das alas de letra y el poeta, humildemente pone el corazón.
Por eso desde aquí mismo te nombro, en esta mañana que inicia inviernos, epicentro de mi terremoto, hada alejada y pura... Musa residente.
49 DISTANCIA

Es desdibuixen els somriures amb la distancia i el que fou tant a prop com la pròpia pell es torna hàlit que bleixa i s'escapa, mite, quasi faula, sepultada de temps.
I no és l'oblit l'enemic si no conseqüència inevitable, la que impera sempre que la distancia, a voltes perversa, imposi la seva llei.
49 DISTANCIA

Se desdibujan las sonrisas con la distancia y lo que fue tan cercano como la propia piel se vuelve halito que respira y se escapa, mito, casi fábula, sepultada de tiempo.
Y no es el olvido el enemigo si no consecuencia inevitable, que impera siempre que la distancia, a veces perversa, imponga su ley.50 L’ALTRA DISTÀNCIA

No son frontera ni els cingles ni les serralades i fins i tot el temps és impotent per esborrar aquell bes apassionat que va encendre la tarda.
Quan els oceans i continents no poden minvar el batec d'un cor que galopa per un altre.
La distancia s'esvaeix quan en el fons del cor hi brilla la llum d'un record que creix amb el silenci de la mancança.
50 OTRA DISTANCIA

No son frontera ni los riscos ni las cordilleras e incluso el tiempo es impotente para borrar aquel beso apasionado que encendió la tarde.
Cuando los océanos y continentes no pueden mermar el latido de un corazón que galopa por otro.
La distancia se desvanece cuando en el fondo del corazón brilla la luz de un recuerdo que crece con el silencio de la ausencia.


51 LA DISTÀNCIA MÉS PUNYENT

La distancia més punyent és la que vibra com un perill dins de la mateixa cambra.
Barrots invisibles més enllà de la pell, oïdes que no escolten, ulls que no esguarden.
Tant a prop i tant lluny aturats en una terra estranya on bufa un torb tant fred que et glaça l'anima.
A ple dia i sense llum, marcides les flors que ens enviàvem, els somnis esdevinguts fum i tristesa les rialles.
La distancia més punyent, que de tant trista no n'hi ha un altre, neix de silencis tossuts i de retrets mai pronunciats dins del recer d'una estança.

51 LA DISTANCIA MÁS PUNZANTE

La distancia más punzante es la que vibra como un peligro dentro de la misma cámara.
Barrotes invisibles más allá de la piel, oídos que no escuchan, ojos que no miran.
Tan cerca y tan lejos detenidos en una tierra extraña donde sopla una ventisca tan fría que te hiela el alma.
A pleno día y sin luz, marchitas las flores que nos enviábamos, los sueños convertidos humo y en tristeza las risas.
La distancia más punzante, que de tan triste no hay otra, nace de silencios tercos y de reproches nunca pronunciados dentro del refugio de una estancia.52 DIFUNTS

Un racó per els meus difunts perquè revisquin un xic en aquest món del que fa força temps que falten.
Un poema ple de noms, una llista massa llarga, de camins que vàrem fer plegats i pols que vàrem aixecar entre riures i disbauxa.
El primer es el Pere Escuain, de velocitats difunt en carreteres dels seixanta,
El Jaume Roca Diví, el Toni petit, el Suils i el Balta que de cor tan ardit com el d'ells no n'he conegut mai més cap d'altre.
I el Tossa, la Merch i el Marxetes, fugits tant abans del seu temps de tant mirar-li als ulls al Sol i muntar estols de cavalls indomables.
I el Nico, la Gaby, el Bernie i l'Arnie que vivint al mateix Paradís, ells en cercaven un altre.
I el Morgan, l'Andres pobret, l'Ana Solé i el Juan Carles moruno tots occits per negra i traïdora mà, negra sort i negra dalla.
I la mare i el pare que ara pren vermut amb el propi Deu i ella que encara treballa d’àngel, en partir deixaren un buit tan immens con l'abisme on vaig haver de néixer, sol, ben sol desprès, ja gran per segona vegada.
Difunts que us porto al cor, sé que no us calen les paraules però reviviu un instant en el paper i feu-me lloc mentrestant que acabi quatre coses que em queden per fer en aquest món i no podré concloure a l'altre.52 DIFUNTOS

Un rincón para mis difuntos, para que revivan un poco en este mundo del que hace bastante tiempo que faltan.
Un poema lleno de nombres, una lista demasiado larga, de caminos que hicimos juntos y polvo que levantamos entre risas y diversión.
El primero es el Pere Escuain, de velocidades difunto en carreteras de los sesenta,
Jaume Roca Diví, el Toni petit, el Suils y el Balta que de corazón tan ardido como el de ellos no he conocido nunca ningún otro.
Y el Tossa, la Merch y el Marxetes, huidos tan antes de su tiempo de tanto mirar a los ojos al Sol y montar bandadas de caballos indomables.
Y Nico, la Gaby, el Bernie y el Arnie que viviendo en el auténtico Paraíso, ellos buscaban otro.
Y el Morgan, el Andrés pobrecito, Ana Solé y Juan Carlos el moruno todos extintos por negra y traidora mano, negra suerte y negra guadaña.
Y mamá y papá que ahora toma vermú con el propio Dios y ella que todavía trabaja de ángel, al partir dejaron un vacío tan inmenso con el abismo donde tuve que nacer, solo, bien solo después, ya mayor por segunda vez.
Difuntos que os llevo en el corazón, sé que no os hacen falta las palabras pero revivid un instante en el papel y hacedme un lugar mientras que termine cuatro cosas que me quedan por hacer en este mundo y no podré concluir en el otro.
53 EMPÀTIC

  Que sigui nostre el meu poema, que no encengui només emocions en els meus ulls d'enterbolit esguard i que es propagui com una brisa que arravata els esperits que ingravids escolten.
  Que sigui comú l'esgarrifança, com ho és el vent d'estiu o el sol a la cara o aquell mot melangiós que ens ve a tots d'un lloc pregon dessota l'anima.
  Que cantem tots la tonada que hem après a força de viure, al cap del anys, els homes i dones iguals de totes les contrades.
  Que tots estimem i patim i  volem l'encaix i la mà que es branda, tots tenim fams i morim i la nostra petja es esborrada.
  Per tant amics, vivim i fem nostre el vers que el poeta canta perquè és un home com els demés, que també se'n riu d'ell mateix i plora per la cruesa del món com qualsevol altre.

53 EMPATICO

  Que sea nuestro mi poema, que no encienda sólo emociones en mis ojos de turbia mirada y que se propague como una brisa que arrebate los espíritus que ingrávidos escuchan.
  Que sea común el escalofrío, como lo es el viento de verano o el sol en la cara o aquella palabra melancólica que nos viene a todos desde un lugar profundo debajo del alma.
  Que cantemos todos la canción que hemos aprendido a fuerza de vivir, al cabo de los años, los hombres y mujeres iguales de todas las regiones.
  Que todos amamos y sufrimos y queremos el encaje y la mano que se tiende, todos tenemos hambres y morimos y nuestra huella es borrada.
  Por lo tanto amigos, vivamos y hagamos nuestro el verso que el poeta canta porque es un hombre como los demás, que también se ríe de sí mismo y llora por la crudeza del mundo como cualquier otro.54 NOU CULTE

Enceto des d'ara un culte nou sense doctrines.
Un coneixement que ha de venir de l'esclat que encega, enlluerna i il·lumina.
Una fe titànica sense explicacions ni gaire bé esperances.
Un ritu convenient per apaivagar les hordes que gemeguen famolenques en els erms on vagareja el poble que fundo cada dia en obrir els ulls.
Que la llei vingui de la sang que s'exalta, del desig que crida d’en peus una revolucionaria proclama sense malaltisses contencions.
Una religió en la que pugui dipositar tota baluerna, les pors i les certeses i m'atorgui una pau que avui no trobo.
Que sigui cant enfervorit i alegria que aplegui i no separi, que sigui rotllana que aleni la foguera primordial, que trasbalsi la carn adormida, lloï el tacte dolç i guareixi les ferides.
Un culte per el dia nou, per la pagina blanca i per la lletra fugitiva que abans cercava improbables absolucions.
Una litúrgia d'amor que conti el temps a partir de l'ara i contempli l'oblit com una natura que es pronuncia i passa.
Atansar el paradís que tempta des de mítiques distancies i descobrir-lo aquí, en els camps coneguts dels nostres dies on brollen cristal·lines les fonts i es dauren lentes les espigues.
Des d'avui enceto una nova fe que vol ser, i prou, sinònim de vida.54 NUEVO CULTO

Empiezo desde ahora un culto nuevo sin doctrinas.
Un conocimiento que ha de venir el estallido que ciega, deslumbra e ilumina.
Una fe titánica sin explicaciones ni esperanzas.
Un rito conveniente para apaciguar las hordas que gimen hambrientas en los páramos donde vaga el pueblo que fundo cada día al abrir los ojos.
Que la ley venga de la sangre que se exalta, del deseo que grita puesto en pie, una revolucionaria proclama sin enfermizas contenciones.
Una religión en la que pueda depositar todo el peso, los miedos y las certezas y me otorgue una paz que hoy no encuentro.
Que sea canto enfervorizado y alegría que reúna y no separe, que sea corro que aliente la hoguera primordial, que trastorne la carne dormida, alabe al tacto dulce y cure las heridas.
Un culto para el día nuevo, para la página blanca y para la letra fugitiva que antes buscaba improbables absoluciones.
Una liturgia de amor que cuente el tiempo a partir de ahora y contemple el olvido como una naturaleza que se pronuncia y pasa.
Acercar el paraíso que tienta desde míticas distancias y descubrirlo aquí, en los campos conocidos de nuestros días donde brotan cristalinas las fuentes y se doran lentas las espigas.
Desde hoy empiezo una nueva fe que quiere ser, sin más, sinónimo de vida.
55 DES QUE NO SURTS

Des que no surts, Sol meu de darrera les blavisses carenes, veig rodolar el meu somni pels talussos.
S’hem estronca la véu com una font condemnada i el cos que solia ser amic meu, ara es fa el desentès i només malda per insinuar funestes cabòries.
Des que ets reclosa del misteri, divaga el meu pensament per desconeguts erms i sense voler s'entristeix amb les noves albes elevant, molt calladament, un plor intern que ningú escolta.
S’instal·la el silenci en allò que volia florir, com un gebre, en aquest mati que glaça els brots i no em queda si no cercar els mots que posin nom al desencís i em rentin dels ulls aquella caparruda llàgrima.
Potser el temps estendrà una patina d'escorça i la pell aturarà el seu udol de llop que cerca germanors de neu entre el boscatge.

55 DESDE QUE NO SALES

Desde que no sales, sol mío tras las azuladas crestas, veo rodar mi sueño por los taludes.
Se me trunca la voz como una fuente condenada y el cuerpo que solía ser mi amigo, ahora se hace el desentendido y sólo se esfuerza en insinuar funestas preocupaciones.
Desde que eres reclusa del misterio, divaga mi pensamiento por desconocidos baldíos y sin querer se entristece con las nuevas albas elevando, muy calladamente, un llanto interno que nadie escucha.
Se instala el silencio en lo que quería florecer, como una escarcha, en esta mañana que hiela los brotes y no me queda si no buscar las palabras que pongan nombre al desencanto y me laven de los ojos aquella tozuda lágrima.
Quizás el tiempo extenderá una patina de corcho y la piel detendrá su aullido de lobo que busca hermandades de nieve entre la floresta.56 ADÉU

Et dic adéu amor, altra cop vestit d'impossibles, amb aquell pas absent que no s'ha donat, amb aquell esborrany convertit en matèria i realitat.
Adéu perquè sigui l’oblit el bàlsam i s'obri una escletxa en aquest futur que amenaça amb grisors com armes i ecos que fan tremolar les parets de les estances.
Adéu besos somiats, tendreses que mai s'han pronunciat, ara ja es tard, massa tard, i ja ha passat fins i tot la Tardor expectant dels que esperen, desesperats.
Hola de nou profecia que ressonaves, com passes rera la meva ombra calmada, alegries mundanes d'una fe que alenava la vida, subterfugis per no anomenar la enlluernadora raó.
Hola passos perduts a la recerca del miratge, estúpid caure un i altre cop en el mateix parany, habitant de les brillantors i amant de l'esquer i de la trampa.
Adéu altra cop ocell que cantes, llum que fuig i no s'apaga tot i sepultada de distancies, senyal d'un camí aliè, vent que bufes de cara mentre et perds, em perdo, ens perdem  en un oceà encara brau, entre crits, clams i buides proclames d'escuma blanca.
56 ADIOS

Te digo adiós amor, otra vez vestido de imposibles, con aquel paso ausente que no se ha dado, como aquel esbozo convertido en materia y realidad.
Adiós para que sea el olvido el bálsamo y se abra una brecha en este futuro que amenaza con grisores como armas y ecos que hacen temblar las paredes de las estancias.
Adiós besos soñados, ternuras que nunca se han pronunciado, ahora ya es tarde, demasiado tarde, y ya ha pasado incluso el Otoño expectante de los que esperan, desesperados.
Hola de nuevo profecía que resuena, como pasos tras mi sombra calmada, alegrías mundanas de una fe que alentaba la vida, subterfugios para no poner nombre a la deslumbrante razón.
Hola pasos perdidos en busca del espejismo, estúpido caer una y otra vez en el mismo engaño, habitante de los fulgores y amante del cebo y de la trampa.
Adiós otra vez pájaro que cantas, luz que huye y no se apaga aun sepultada de distancias, señal de un camino ajeno, viento que soplas de cara mientras te pierdes, me pierdo, nos perdemos en un océano aún bravío, entre gritos, gritos y vacías proclamas de espuma blanca.
57 MAIA

  A cops que cerco la dispersió, la pau ignorant, ser un ésser gris, anodí i sense projecció.
  Un gra de sorra més en una platja immensa igual als altres, sense cap tret ni particular distinció.
  Un ocell d'un eixam que esculpeix el moviment en el cel blau i amb l'instint encerta la correcta direcció.
  Mancat de força i de poder de decisió, sense la llum d'un intel·lecte capaç de canviar el món.
  I altres vegades un raig de clarividència em treu la vena dels ulls i em mostra sense dubte la meva real condició.
  Soc un home més, gris, gra de sorra i au d’eixam i el que jo pensi, el que jo senti és engany, és maia, és il·lusió.57 MAYA

  A veces busco la dispersión, la paz ignorante, ser un ser gris, anodino y sin proyección.
  Un grano de arena más en una playa inmensa igual a los demás, sin ningún rasgo ni particular distinción.
  Un pájaro de un enjambre que esculpe el movimiento en el cielo azul y con el instinto acierta la correcta dirección.
  Falto de fuerza y ​​de poder de decisión, sin la luz de un intelecto capaz de cambiar el mundo.
  Y otras veces un rayo de clarividencia me quita la venda de los ojos y me muestra sin duda mi real condición.
  Soy un hombre más, gris, grano de arena y ave de enjambre y lo que yo piense, lo que yo sienta es engaño, es maya, es ilusión.


58 DESEMBRE

Et colga la distancia mentre el Desembre col·labora amb l'abisme que s'obre davant dels meus peus.
Es torna fum el baf i s'arrauleixen els amants cercant tendreses i aliances i jo ja fa dies que passo les nits foragitant les ombres que m'empaiten.
Una culpa com una creu m'obra els braços i em clava a la realitat i tant sols la ràbia que sento em dóna espai, aire i ànsies de llibertat.58 DICIEMBRE

Te sepulta la distancia mientras el Diciembre colabora con el abismo que se abre ante mis pies.
Se vuelve humo el vaho y se acurrucan los amantes buscando ternuras y alianzas y yo ya hace días que paso las noches ahuyentando las sombras que me persiguen.
Una culpa como una cruz me abre los brazos y me clava a la realidad y sólo la rabia que siento me da espacio, aire y ansias de libertad.

59 HORITZÓ

Horitzons que s'obren al compàs d'un pas que no vol més dubtes.
Retruny el terra amb l'impuls d'una voluntat de canvi, amb l'energia renovada del nàufrag que albira per fi la costa.
La fi del tentinejar a la tenebra, l’ullà del brot damunt del gebre, l’enèsim horitzó que s'ofereix com una mà que es branda, l'oxigen, l'aire.
Horitzó que em sedueixes amb boirines de misteri i em tornes una fe que s’esvaïa, tant sols per això ja val la pena caminar amb pas d’il·lusió cap a la incerta dimensió que en la distancia suggereixes.


59 HORIZONTE

Horizontes que se abren al compás de un paso que no quiere más dudas.
Retumba el suelo con el impulso de una voluntad de cambio, con la energía renovada del naufrago que vislumbra por fin la costa.
El fin de la agitación en la oscuridad, el germinar del brote encima de la escarcha, el enésimo horizonte que se ofrece como una mano que se tiende, el oxígeno, el aire.
Horizonte que me seduces con neblinas de misterio y me retornas una fe que se desvanecía, sólo por eso ya merece la pena caminar con paso de ilusión hacia la incierta dimensión que sugieres en la distancia.

60 MARASME

I en aquest marasme de mots en el que divago o ric, s'escolten ecos antics que encara fan vibrar    l'aire, vestigis de temporals ja amainats i la llum d'una esperança.
En aquest tumultuós riu en el que em deixo anar amb esperit de fulla seca desitjo la gorga del silenci i l'aigua clara, prendre alè i continuar entre còdols i remolins el meu viatge.
En aquest temps que la vida regala, no vull complicitats porugues i covardes, ni la pau dels ulls tancats, estar alerta com un guerrer, abrasar el destí tal com ve i no desitjar-ne cap d'altre.

60 MARASMO

Y en este marasmo de palabras en el que divago o río, escuchan ecos antiguos que aún hacen vibrar el aire, vestigios de temporales ya aquietados y la luz de una esperanza.
En este tumultuoso río en el que me dejo llevar con espíritu de hoja seca, deseo la rincón del silencio y el agua clara, tomar aliento y continuar entre guijarros y remolinos mi viaje.
En este tiempo que la vida regala no quiero complicidades miedosas y cobardes, ni la paz de los ojos cerrados, estar alerta como un guerrero, abrazar el destino tal como viene y no desear ningún otro.


Pere Suñé Ribera
Desembre 12-11-2013
Barcelona

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported License