Els meus lectors

lunes, 11 de mayo de 2015

L'ENÈSSIMA FE


INDEX
1 PASSA L’ANY
2 ONIRISMES
3 CAMINS
4 MENTRE T'ESPERO
5 L'AIGUA D'UN ESTIMAR
6 L'ENYOR
7 AMOR ESPECTRAL
8 PLOREN ELS DEUS
9 MORTA
10 EL BUDA QUE MEDITA
11 LA QUOTIDIANA PESCA
12 INCORRUPTIBLE
13 INERT
14 SOBRE EL QUE ENS ESPLIQUEN
15 EL GRILL
16 EL DARRER VIATGE
17 MESTRES I DEIXEBLES
18 CAFETOSIS
19 QUASI SEGUR
20 POTENCIAL
21 TRAMOIA
22 RARESA
23 HO SABEN LES PEDRES
24 LA MEMORIA DE LES PEDRES.
25 IMPORTANT
26 L'ONOMASTICA DE LA MUSA
27 ACORDIONS ADORMITS
28 MAL ROTLLO
29 ELS ULLS DE L'ALTRE
30 ESPERÓ
31 QUAN VULGUIS
32 LA PAU D'AQUELL DIA
33 LENTISSIMA CADÈNCIA
34 HERMAN
35 IMMACULAT
36 SON
37 ARA RAI!
38 REACCIÓ A L’EVIDENT DESGAVELL
39 CONCILIUM
40 SON
40 L'AMO DEL TARONGER
41 VIATGES
42 AMETLLERS
43 A DIA D'AVUI
44 LA COLLONÉSIMA FE
45 GOS PETIT
46 ELUCUBRACIÓ
47 CURIÓS AMIC
48 PAREU-ME
49 QUI HO SAP?
50 CONSTÀNCIA
1 PASSA L’ANY
Com un llamp passa l’any, la capota del cel s’obre per que passi la llum del any nou mentre sota, l’home espera alegre aproximant-se, beneït de inconsciència, a la pols.
Caminem per el que hauran de ser ombres futures, avui  il·luminades per un espars raig de llum clarivident, que donant consistència al present, jo vull anomenar poema.
Escoltar la remor interna, seguir la llum de la llanterna, escoltar el reclam de l’animal que d’humanitats es disfressa i caminar, caminar ardit pel misteri del viarany.
Sentir vora meu la teva presència de musa inspiradora, enfonsar la recerca en l’Oceà plàcid del record i allunyar la mort, forassenyat temor que sense fer res, ens amenaça.
Filar un altre any amb lletra fina, ordir un teixit de pensament i poesia i continuar, conscient de ser insignificant i imprescindible, l’itinerari d’un temps que ens fou regalat.
I morir cada dia per renéixer al teu costat, canviar l’obsoleta pell del passat i vestir-me amb la resplendent llum de l’ara que fuig i destriar-ne amb coneixement l’essència.
Passa l’any rebent com una rabosa que sigil·losa assetja al bestiar. Passa l’any i l’home no s’adona que per arribar no cal córrer i que el neguit, tot sol s’ha de deixar passar.


1 PASA EL AÑO
Como un rayo pasa el año, la capota del cielo se abre para que pase la luz del año nuevo mientras debajo, el hombre espera alegre aproximándose, bendecido de inconsciencia, al polvo.
Caminamos por lo que deberán ser sombras futuras, hoy iluminadas por escasos rayos de luz clarividente, que dando consistencia al presente, quiero llamar poema.
Escuchar el susurro interno, seguir la luz de la linterna, escuchar el reclamo del animal que de humanidades se disfraza y caminar, andar ardidos por el misterio del sendero.
Sentir a mi lado tu presencia de musa inspiradora, hundir la búsqueda en el Océano apacible del recuerdo y alejar a la muerte, descabellado temor, que sin hacer nada, nos amenaza.
Hilar otro año con letra fina, urdir un tejido de pensamiento y poesía y continuar, consciente de ser insignificante e imprescindible, el itinerario de un tiempo que nos fue regalado.
Y morir cada día para renacer a tu lado, cambiar la obsoleta piel del pasado y vestirme con la resplandeciente luz del ahora que huye y discernir con conocimiento la esencia.
Pasa el año veloz como un zorro que sigiloso que  acosa el ganado.
Pasa el año y el hombre no se da cuenta de que para llegar no es necesario correr y que la desazón, sola se debe dejar pasar.

2 ONIRISMES
       El cel ras s'omple de núvols blancs quan tanco els ulls.
       De rectilínies estructures brollen les fonts d'un aigua somiada.
       Suspeses llums mostren camins que de la llum s'amagaven.
       A l’asèpsia dels habitacles proliferen vegetacions d'altres geografies.
       Quan tanco els ulls, despert somio i res podria ser més cert.
       M'acomodo a l’al·lucinada rutina dels dies anodins.
       Respiro fragàncies a l'aire estèril i enfonso el rem al metall d'un aigua que em regala remolins d'argent.
       Extasiat a una hora tonta espero albirar   els fums d’ extingides fogueres que guspiregen només en el record.
       Sobreposo un món amb un altre i clavo els colzes a la post de la certesa que m'esquiva, sense treure'n l'entrellat.
       Només el teu rostre somrient llu resplendent esquinçant el dubte.
       Visc de carícies oníriques que belluguen inquietes.
       L'aigua serena de la remembrança vibra com un peix d'or.

2 ONIRISMOS

El cielo raso se llena de nubes blancas cuando cierro los ojos.
De rectilíneas estructuras brotan las fuentes de un agua soñada.
Suspendidas luces muestran caminos que de la luz se escondían.
En la asepsia de los habitáculos proliferan vegetaciones de otras geografías.
 Cuando cierro los ojos, sueño despierto y nada podría ser más cierto.
Me acomodo a la alucinada rutina de los días anodinos.
 Respiro fragancias en el aire estéril y hundo el remo en el metal de un agua que me regala remolinos de plata.
 Extasiado en una hora tonta espero vislumbrar los humos de extinguidas hogueras que centellean sólo en el recuerdo.
 Sobrepuesto un mundo con otro y clavo los codos en la tabla de la certeza de que me esquiva, sin dar con la solución.
 Sólo tu rostro sonriente luce resplandeciente rasgando la duda.
Vivo de caricias oníricas que se mueven inquietas.
El agua serena de la remembranza vibra como un pez de oro.3 CAMINS
Malgrat l'agror d'un temps esdevingut imperceptible regust sota el paladar, quimera evaporada, miratge fal·laç, tinc encara fe en els canvis i en la dinàmica assertiva del Univers.
Immers en corrents inextricables, sacsejat per ones  invisibles, un bri de gaire bé res, endut per forces que ni m'explico, ni comprenc, nu com un arbre a la meva tardor, res lamento de passats Estius i enyorades Primaveres.
Ara entrelluco camins que encara em fascinen i m'omplen els ulls de meravella i de misteri.
3 CAMINOS
A pesar de la acritud de un tiempo convertida en imperceptible regusto bajo el paladar, quimera evaporada, espejismo falaz, tengo todavía fe en los cambios y en la dinámica asertiva del Universo.
Inmerso en corrientes inextricables, sacudido por ondas invisibles, una brizna de casi nada, llevado por fuerzas que ni me explico, ni comprendo, desnudo como un árbol en mi otoño, nada lamento de pasados Veranos y añoradas Primaveras.
Ahora vislumbro caminos que todavía me fascinan y me llenan los ojos de maravilla y de misterio.


4 MENTRE T'ESPERO

Mentre t'espero amor, desplegaré el mapa dels camins extraviats i retrobaré aquella ruta on creàvem futurs i esbandíem les distancies.
No he de deixar que l'urpa de la inquietud esgarrapi aquesta singular calma.
Perquè sabent el què sé dels teus ulls no frisso per beure-me’n la mirada.
I coneixent la teva pell vaig molt més enllà de l'esperança.
Perquè recordant aquella pau, la revisc com si fos ara.
Mentre t'espero amor, ni l'aldarull del món m'esborra el somriure de la cara.
        4 MIENTRAS TE ESPERO

Mientras te espero amor, desplegaré el mapa de los caminos extraviados y encontraré esa ruta donde creábamos futuros y enjuagábamos distancias.
No debo dejar que la garra de la inquietud arañe esta singular calma.
Porque sabiendo lo que sé de tus ojos no me impaciento en  beberme la mirada.
Y conociendo tu piel voy mucho más allá de la esperanza.
Porque recordando aquella paz, la revivo como si fuera ahora.
Mientras te espero amor, ni el alboroto del mundo, me borra la sonrisa de la cara.5 L'AIGUA D'UN ESTIMAR
Una llavor que semblava seca, quasi morta però que només dormia, amb l'aigua d'un estimar floreix, creix i es converteix en un verger ple d'exuberància i de vida.
Una força que es capaç d'enganyar a la mort, a la pols i a la desintegració definitiva, dormint un somni de fusta, amb l'aigua d'un estimar ulla i reviu.
Arrela i del no res en treu la força motriu que l'enlairarà cel amunt, desafiant al sol i al temps, amb testa ufanosa i altiva.
La nova llavor que germina acompleix un cercle escrit per a tot allò que existeix, una combinació obvia i secreta, que consideracions humanes transcendeix, des del moviment de les galàxies al voltant d'un impossible eix, fins a l’eclosió meravellosa de la flor més petita.
L'aigua d'un estimar, imprecís e imprescindible és l'element constant i cabdal en l’equació de la vida.5 EL AGUA DE UN QUERER
Una semilla que parecía seca, casi muerta pero que sólo dormía, con el agua de un querer florece, crece y se convierte en un vergel lleno de exuberancia y de vida.
Una fuerza que es capaz de engañar a la muerte, al polvo y a la desintegración definitiva, durmiendo un sueño de madera, con el agua de un querer brota y revive.
Arraiga y de la nada saca la fuerza motriz que la elevará cielo arriba, desafiando al sol y al tiempo, con testa lozana y altiva.
La nueva semilla que germina cumple un círculo escrito para todo lo que existe, una combinación obvia y secreta, que trasciende consideraciones humanas, desde el movimiento de las galaxias en torno a un imposible eje, hasta la eclosión maravillosa de la flor más pequeña.
El agua de un querer, impreciso e imprescindible es el elemento constante y capital en la ecuación de la vida.

6 L'ENYOR
L'enyor és una rel que viu al subsòl de la vida. Una fe real de humana mida.
L'enyor és un silenci al mig de la quotidiana bogeria.
Un toll de calma a la obaga del dia.
L'enyor és una força positiva que aprofita la mancança per despullar sentiments que, tal vegada dormien.
L'enyor és la emocionada llàgrima de la memòria, la reviscuda carícia, la besada fugida.
L'enyor no és flor d'un dia, és un lligam amb el passat que encara vibra, és un vincle indestructible.
L'enyor no es pot dominar, ni dirigir, és pur com l'amor, preuat com l'or i hi ha que d'enyor en mor o en basa la vida.
L'enyor és reviure, pulsió que la meva ploma guia, rialla que ningú pot sentir, l'enyor és poesia.6 El AÑORANZA
La añoranza es una raíz que vive en el subsuelo de la vida. Una fe real de humana medida.
La añoranza es un silencio en medio de la cotidiana locura.
Un charco de calma en la umbría del día.
La añoranza es una fuerza positiva que aprovecha la carencia para desnudar sentimientos que, tal vez dormían.
La añoranza es la emocionada lágrima de la memoria, la revivida caricia, el beso huido.
La añoranza no es flor de un día, es un lazo con el pasado que todavía vibra, un vínculo indestructible.
La añoranza no se puede dominar, ni dirigir, es pura como el amor, preciado como el oro y hay quien de añoranza muere o basa la vida.
La añoranza es revivir, pulsión que mi pluma guía, risa que nadie puede oír, la añoranza es poesía.7 AMOR ESPECTRAL
Estiro el meu pensament, com si fos el braç d'un cos eteri que es sobreposa al meu, i puc tocar el teu rostre que em conforta i em somriu.
Com una presencia subtil que guia el meu gest inconscient, el pensament m'apaivaga i em fa reviure el teu tacte en un altra dimensió que la realitat cavalca.
Com un viatge a fora de la meva pell, amb la mirada transida d'un il·luminat que te visions del més enllà, on es viu conscient i atent i amb la carn permanentment estremida.
El meu cos eteri no admet les lleis de la física i fuig de la matèria al encontre d'una carícia lleu i espectral.
En el silenci de entre mons sento la lleugeresa del teu gemec d'amant i la xiuxiuejada veu de la teva anima enardida.
I aleshores, estimo la distancia que basteix ponts de boira per l'amor, beneeixo la buidor que ens arrecera i l'eternitat que per un instant ens desvela els seus secrets sense paraules.7 AMOR ESPECTRAL
Estiro mi pensamiento, como si fuera el brazo de un cuerpo etéreo que se sobrepone a mí, y puedo tocar tu rostro que me conforta y me sonríe.
Como una presencia sutil que guía mi gesto inconsciente, el pensamiento me calma y me hace revivir tu tacto en otra dimensión que la realidad cabalga.
Como un viaje fuera de mi piel, con la mirada transida de un iluminado que tiene visiones del más allá, donde se vive consciente y atento y con la carne permanentemente estremecida.
Mi cuerpo etéreo no admite las leyes de la física y huye la materia al encuentro de una leve y espectral caricia.
En el silencio de entre mundos siento la ligereza de tu gemido de amante y la susurrada voz de tu alma enardecida.
Y entonces, amo la distancia que construye puentes de niebla para el amor, bendigo el vacío que nos cobija y la eternidad que por un instante nos desvela sus secretos sin palabras.


8 PLOREN ELS DEUS

Solitud essencial de l'home entre la gentada, creguts de ser els oblidats de l'amor.
Una paraula d'escalfor, un gest de tendresa i empatia donen esperança en la dissort.
Desocupats de classe ambigua, dels cinc continents cercant un nord.
Farts de maldar per malviure, una idea compartida amb el ramat és un tresor
Regalar el control a una idea és lliurar-se a un beuratge que fa bategar el cor.
Al recer de la gentada sense oposar resistència, l’home se sent lliure i res li fa por.
Retut el control, la catarsi li circula per la vena exaltada com si tot plegat fos un joc.
L'idea, el dogma, és un martell únic que ressona a dins del cap com un tambor.
Res més compte, excepte la imprecisa gloria d'uns mots repetits fins a la mort.
L'home creu carregar a l'esquena la injusta misèria d'un poble sense nom.
Hipnòtica fe la que guia el seu gest i conscient de ser ínfim, anhela la anihilació.
Obsés de subjectiva justícia no escolta els crits, ni veu la sang,  ni sent el dolor.
Res a perdre, espera trobar la pau en la desitjada imminència de la mort.
És indiferent la bandera, és estúpida i letal qualsevol idea, si s’està obcecat i orb.
Tant sigui en els erms del Saheb o als bulevards de Paris o Nova York.
Sigui tricolor la bandera o de barres i estrelles, venjant ofenses a l'honor.
Perdut el seny tant és mitja lluna o lluna plena, el dolor del innocent em trenca el cor.
Ploren els Deus a les alçades adonant-se de la infàmia exercida en el seus noms.8 LLORAN LOS DIOSES

Soledad esencial del hombre entre la multitud, convencidos de ser los olvidados del amor.
Una palabra de calor, un gesto de ternura y empatía dan esperanza en la desdicha.
Desempleados de clase ambigua, de los cinco continentes buscando un norte.
Hartos de esforzarse por malvivir, una idea compartida con el rebaño es un tesoro
Regalar el control a una idea es entregarse a un brebaje que hace latir el corazón.
Al abrigo de la multitud sin oponer resistencia, el hombre se siente libre y nada le da miedo.
Rendido el control, la catarsis le circula por la vena exaltada como si todo fuera un juego.
La idea, el dogma, es un martillo único que resuena dentro de la cabeza como un tambor.
Nada más cuenta, excepto la imprecisa gloria de unas palabras repetidas hasta la muerte.
El hombre cree cargar en la espalda la injusta miseria de un pueblo sin nombre.
Hipnótica fe la que guía su gesto, consciente de ser ínfimo anhela la aniquilación.
Obseso de subjetiva justicia no escucha los gritos, ni ve la sangre ni siente el dolor.
Nada que perder, espera encontrar la paz en la deseada inminencia de la muerte.
Es indiferente la bandera, es estúpida y letal cualquier idea, si se está obcecado y ciego.
Tanto sea en los páramos del Saheb o los bulevares de París o Nueva York.
Sea tricolor la bandera o de barras y estrellas, vengando ofensas al honor.
Perdido el juicio tanto da la media luna o luna llena, el dolor del inocente me rompe el corazón.
Lloran los dioses a las alturas dándose cuenta de la infamia ejercida en sus nombres.9 MORTA
He tornat a exasperar-me amb els mots trencats d'una poeta morta a qui estimava. Amb lletra viva, un cop de coltell sec, directe a la viscera, esberlant la obscena tramoia de la ciutat que dorm i només dorm.
Somnis de sutge i de infàmia que surten a la llum d'una prematura vetlla, tan invisibles com la sang esbandida amb quotidià lleixiu del terra de les garjoles.
Son bons nois que tenen feina fixa i pistoles, fills, esposes, i sogres però que de portes endins es deixen posseir per la fera assassina que mata i tortura emparats d'un suposat bé comú.
Crueltat justificada entre camarades que amb el tèrbol metall de l'odi, interpreten les lleis entre riallades. Qui ho ha de saber si l'estat és coartada? Qui recordarà els seus noms en un decenni, si no aixequem la veu que hauria de precedir a l'acte?
Patricia, Juan Andres i quans d'altres innocents més hauran d'acceptar sense poder fer res el ignominiós destí que atorga per a ells, el poder pervers de les lleis i dels energúmens de les armes.
Quans versos callaran per sempre sense néixer, per culpa de l’abús endèmic, continuat e inacceptable.
Si no posem remei d'una vegada, si no rebutgem de pla la violència uniformada, estarem acceptant la normalitat de l'aberració i justificant l'aferrissament cruel i la ràbia contra el feble i l'indefens.
Podríem ser nosaltres o els nostres fills els que, potser demà, ens truquin des de la caserna amb un sanglot de impotència a la veu, sang als ulls i rastres profunds de la llei a la cara.
Un record de lletra viva per a una poeta morta.
Que la seva veu s'escolti mostrant al món el què son impunitat i covardia. que sigui eterna la vergonya pels botxins.


9 MUERTA
He vuelto a exasperarme con las palabras rotas de una poeta muerta a quien amaba. Con letra viva, un golpe de cuchillo seco, directo a la víscera, rompiendo la obscena tramoya de la ciudad que duerme y sólo duerme.
Sueños de hollín y de infamia que salen a la luz de un prematuro velatorio, tan invisibles como la sangre enjuagada con lejía cotidiana del suelo de las celdas.
Son buenos chicos que tienen trabajo fijo y pistolas, hijos, esposas, y suegros pero que de puertas adentro se dejan poseer por la fiera asesina que mata y tortura amparados por un supuesto bien común.
Crueldad justificada entre camaradas que con el turbio metal del odio, interpretan las leyes entre carcajadas. ¿Quién lo habrá de saber cuando el estado es coartada? ¿Quién recordará sus nombres en un decenio, si no levantamos la voz que debería preceder al acto?
Patricia, Juan Andres y cuantos otros inocentes más deberán aceptar sin poder hacer nada el ignominioso destino que otorga para ellos, el poder perverso de las leyes y de los energúmenos de las armas.
Cuantos versos callarán para siempre sin nacer, por culpa de un abuso endémico, continuado y inaceptable.
Si no ponemos remedio de una vez, si no rechazamos de plano la violencia uniformada, estaremos aceptando la normalidad de la aberración y justificando el encarnizamiento cruel y la rabia contra el débil y el indefenso.
Podríamos ser nosotros o nuestros hijos los que, tal vez mañana, nos llamen desde el cuartel con un sollozo de impotencia a la voz, sangre en los ojos y rastros profundos de la ley en la cara.
Un recuerdo de letra viva para una poeta muerta.
Que su voz se escuche mostrando al mundo lo que son la impunidad, la cobardía. Que la vergüenza sea eterna para los verdugos.

10 EL BUDA QUE MEDITA
Hi ha dies en els que baixen tèrboles les aigües, el cel és un conglomerat de plom i d'antimoni del color de les casernes de fa cinquanta anys.
L'aire porta brossa que se't fica a la mirada, els minuts duen més segons, més lents i gruixuts que afeixuguen les hores.
Tot es desvirtua, la llum és tova i somorta i ni escampa ni plou. El pensament és un corcó que et mina la rel i el seny i s'extravia per paratges de mala llet o de tedi.
La paraula quan surt li menteix al pensament i traeix a la saviesa que trontolla com si estès ferida.
Tot en el que creies et gira la cara, neixen dubtes salvatges en àrees que creies ben edificades, escrostonant els fonaments.
La ment és un vesper de confusió.
Et veus petit, vanitós, patètic i allò que has après en el passat et sembla una pèrdua de temps.
Fracàs és el que et ve a la ment i la vida es veu a traves d'una enverinada lent. I de sobte... Canvia el vent.
S'obren clarianes, la llum del Sol cerca la terra per a esbandir tristeses d'herba i refulgeix de transparències l'aigua del rierol
Passa lleugera entre rialles la vida, estimes i t'estimen i restaurada la saviesa la voldries cisellar a la pedra en un poema que ningú, ni el temps podés esborrar.
Ets qui ets i un orgull indefinit t’omple el pit i et
floreixen com roselles les idees.
Per tant i sàpiguen que un és el mateix, faci sol o plogui, tant fort o tant feble, tant simple o tant complexa i que les sensacions només son ficcions, productes dels sentits, Maia, engany, tal vegada il·lusió, no cal treure cabdals conclusions, mortificar-se, estigmatitzar-se i ni tant sols caldria fer-ne esment.
Com un buda que medita i se li omple el buit de imatges poc adients, somriu i les deixa passar mansament perquè son part del silenci i de la pau que sense lluitar, habita.
10 EL BUDA QUE MEDITA
Hay días en los que bajan turbias las aguas, el cielo es un conglomerado de plomo y de antimonio del color de los cuarteles de hace cincuenta años.
El aire lleva basura que se te mete en la mirada, los minutos llevan más segundos, más lentos y gruesos que apesadumbran las horas.
Todo se desvirtúa, la luz es blanda y mortecina y ni escampa ni llueve. El pensamiento es una carcoma que te mina la raíz y la cordura y se extravía por parajes de mala leche o de tedio.
La palabra cuando sale le miente al pensamiento y traiciona a la sabiduría que se tambalea como si estuviera herida.
Todo en lo que creías te gira la cara, nacen dudas salvajes en áreas que creías bien edificadas, agrietando los cimientos.
La mente es un avispero de confusión. Te ves pequeño, vanidoso, patético y lo que has aprendido en el pasado te parece una pérdida de tiempo.
Fracaso es lo que te viene a la mente y la vida se ve a través de una envenenada lente. Y de repente... Cambia el viento.
Se abren claros, la luz del Sol busca la tierra para enjuagar tristezas de hierba y refulge de transparencias el agua del arroyo
Pasa ligera entre risas la vida, amas y te aman y restaurada la sabiduría la quisieras cincelar en piedra en un poema que nadie, ni el tiempo pudiera borrar. Eres quien eres y un orgullo indefinido te llena el pecho y te
florecen como amapolas las ideas.
Por tanto y sabiendo que uno es el mismo, haga sol o llueva, tan fuerte o tan débil, tan simple o tan complejo y que las sensaciones sólo son ficciones, productos de los sentidos, Maia, engaño, tal vez ilusión, no es necesario sacar conclusiones capitales, mortificarse, estigmatizar y ni siquiera habría que hacer mención.
Como un buda que medita y se le llena el vacío de imágenes poco adecuadas, sonríe y las deja pasar mansamente porque son parte del silencio y de la paz que sin luchar, habita.

11 LA QUOTIDIANA PESCA

Llenço el meu mot innocent a la turbulència d'unes aigües sempre noves i espero pacient.
Observo la corrent, l'argent dels remolins, l'empremta invisible del vent entre còdols i l'estrany propòsit dels sabaters damunt de l'aigua.
Veig com s'acosta un pensament gros i feixuc. És un esterlet adult de reflexions filosòfiques abstruses deixant-se temptar per l'esquer del meu mot que suggereix i incita com una professional de la transparència.
Ara en passa un a la vora que ve del fons, potser una anguila de política local, de panxa prima i nedar nerviós i desconfiat.
He vist com mirava l'esquer escèptic amb ulls vermells i he notat el menyspreu en el seu rostre malcarat i prepotent.
Desprès s'han acostat un parell  de carpes de l'amor, daurades i d'escata vermella, m'han mirat a mi i al esquer... Jo diria que reien, he notat la presencia amorosa i compartida de la musa... M'he alegrat quan han desaparegut empaitant-se riu enllà.
Ara s'apropa un barb social que neda contra la corrent cercant justícies subaquàtiques, va sol i busca colla per reivindicar algun dret enfonsat i oblidat entre el llot.
Jo tranquil... Ja picaran.
Veig alguna serp de riu inassequible i hàbil que s'esmuny sinuosa i sensual entre les ombres amb el seu obscur pensament de conspiració i misteri.

11 LA COTIDIANA PESCA
Lanzo mi palabra inocente a la turbulencia de unas aguas siempre nuevas y espero paciente.
Observo la corriente, la plata de los remolinos, la huella invisible del viento entre guijarros y el extraño propósito de los zapateros encima del agua.
Veo como se acerca un pensamiento grande y pesado. Es un esterlet adulto de reflexiones filosóficas abstrusas dejándose tentar por el cebo de mi palabra que sugiere e incita como una profesional de la transparencia.
Ahora pasa uno cerca que viene del fondo, tal vez una anguila de política local, boca delgada, nadar nervioso y desconfiado.
He visto cómo miraba el cebo escéptico con ojos rojos y he notado el desprecio en su rostro hosco y prepotente.
Después se han acercado un par de carpas del amor, doradas y de escama roja, me han mirado a mí y al cebo... Yo diría que reían, he notado la presencia amorosa y compartida de la musa... Me he alegrado cuando han desaparecido persiguiéndose río allá.
Ahora se acerca un barbo social que nada contra la corriente buscando justicias subacuáticas, va solo y busca grupo para reivindicar algún derecho hundido y olvidado entre el lodo.
Yo tranquilo... Ya picarán.
Veo alguna serpiente de río, inasequible y hábil que escurre sinuosa y sensual entre las sombras con su oscuro pensamiento de conspiración y misterio.


Els crancs salten aquàtics precipicis sense gravetat menyspreant el recer glauc de les algues llefiscoses.
Un peix gat de irritant bigoti ronda l'esquer del meu mot amb pretensions de mestre que tot ho sap.
Les seves elèctriques reflexions només son bones per a ell i tant és com s'hi posi, neda sol, impotent i un pel frustrat confonent-se mimètic amb les roques.
Un silur enorme, ple d'autocomplaença i de tristeses antigues fa ruta vora el meu mot que giravolta i brilla amagant l'ham.
El seu regust a desamor, a traïcions d'aigua llotosa i a goig tèrbol pel sofriment fa que quasi me’n alegri quan fuig, sospitant la trampa.
Ara, per fi veig una truita poètica de bon pes, tot i l'engany de la refracció de l'aigua.
S'acosta decidida i amb la boca oberta.
Ella s'alimenta de mots desprevinguts i de rimes assonants, te un color com d'aram, d'oda antiga, o de sonet anacrònic però m'agrada perquè no és gens sintètica ni automàtica.
Dóna dues voltes al meu pobre mot que encara cueja i l'endrapa com qui no vol, gira cua i fa com si marxes... Però res és fàcil i en sentir-se presonera escandeix una queixa ben rimada de rodolins que a ningú interessa.


Los cangrejos saltan acuáticos precipicios sin gravedad despreciando el cobijo de las verdes algas viscosas.
Un pez gato de irritante bigote ronda el cebo de mi palabra con pretensiones de maestro que todo lo sabe.
Sus eléctricas reflexiones sólo son buenas para él y tanto da como se ponga, nada solo, impotente y un poco frustrado confundiéndose mimético con las rocas.
Un siluro enorme, lleno de autocomplacencia y de tristezas antiguas hace ruta cerca de mi palabra que da vueltas y brilla escondiendo el anzuelo.
Su sabor a desamor, a traiciones de agua fangosa y a turbio gozo por el sufrimiento hace que casi me alegre cuando huye, sospechando la trampa.
Ahora, por fin veo una trucha poética de buen peso, a pesar del engaño de la refracción del agua.
Se acerca decidida y con la boca abierta.
Ella se alimenta de palabras desprevenidas y de rimas asonantes, tiene un color como de cobre, de oda antigua, o de soneto anacrónico pero me gusta porque no es nada sintética ni automática.
Da dos vueltas a mi pobre palabra que aún colea y la engulle como quien no quiere, da media vuelta y hace como si se  marchase... Pero nada es fácil y al sentirse prisionera recita una queja bien rimada de pareados que a nadie interesa.


Declama una proclama del Parnàs que voldria justificar la seva efímera existència amb mots grandiloqüents, però no em deixo convèncer, tibo i tibo mentre ella es remou en notar com canvia l'element de la seva vida i ara ha d'experimentar la sensació de ser un peix fora l'aigua.
Es belluga dins del cova i agraeix les fulles de figuera que l'emboliquen en el seu nou món estret i mortal.
Una granota verda amb l'esquena plena d’al·lucinògenes berrugues riu des d'una roca de la riba i desprès es llença a l'aigua per no perdre's detall.
Poema al cova.
Qui tingui gana dinarà...

                          #########################

Declama una proclama del Parnaso que quisiera justificar su efímera existencia con palabras grandilocuentes, pero no me dejo convencer, tenso y tenso mientras ella se remueve al notar cómo cambia el elemento de su vida y ahora tiene que experimentar la sensación de ser un pez fuera del agua.
Se mueve dentro del canasto y agradece las hojas de higuera que la envuelven en su nuevo mundo estrecho y mortal.
Una rana verde con la espalda llena de alucinógenas verrugas ríe desde una roca de la orilla y después se tira al agua para no perderse detalle.
Poema al cesto.
Quien tenga hambre comerá...


12 INCORRUPTIBLE
Aquí i avui, en plena consciencia dels meus actes em declaro del tot incorruptible en el que toca al meu fer poètic.
Coherent amb el meu deliri, amb deixar constància escrita de mons que albiro i que del món s'amaguen, fidel amb l'esperit que mou la meva mà que esgarrapa mots a la buidor amb una fe que no m'explico,
Ferm amb l'amor que dóna ales al meu vers i objectiu als meus dies. Conseqüent amb el sentiment que des de l'interior em crida veritats que van més enllà que les ideologies.
I no hauré de transigir ni rendir-me davant estètiques tiranies.
Veu que sempre s’aixecarà irada contra el institucionalitzat abús que tots sabem i tothom calla. Lloar la sang que bull i la passió malgrat les mil patacades.
Reivindico el joc i l’acrobàcia literària i ser lliure en el meu vers sempre que en tingui ganes.
12 INCORRUPTIBLE
Aquí y hoy, en plena conciencia de mis actos me declaro totalmente incorruptible en lo que toca a mi hacer poético.
Coherente con mi delirio, con dejar constancia escrita de mundos que diviso y que el mundo se esconden, fiel con el espíritu que mueve mi mano que araña palabras en el vacío con una fe que no me explico,
Firme con el amor que da alas a mi verso y objetivo a mis días. Consecuente con el sentimiento de que desde el interior me grita verdades que van más allá que las ideologías.
Y no voy a transigir ni rendirme ante estéticas tiranías.
Voz que siempre se levantará airada contra el institucionalizado abuso que todos sabemos y todo el mundo calla. Alabar la sangre que hierve y la pasión a pesar de los mil batacazos.
Reivindico el juego y la acrobacia literaria i ser libre en mi verso siempre que tenga ganas.
13 INERT
Inert, amb el cos baldat em deixo seduir per les inèrcies d'una erràtica deriva.
Vaig i vinc com fullaraca que mou el vent i les meves mans no aferren si no la tèrbola transparència de l'aire.
Vaig on l'atzar em meni, alliberat i esclau de la mateixa tirania, sense que la raó hi tingui res a fer o a dir.
Giragonso i capcinejo sense nord com un foll sota la lluna plena que vol beure's la plata dels estels i sadollar una set antiga com la mort.
El meu lament de cérvol ferit retruny el bosc de les alzines mil·lenàries com tants cops abans.
Rendeixo cos i voluntat a forces que no comprenc i em sento formar part d'una arcana dansa i d'un oblidat ritual.
Inert, soc de brou primigeni i de placenta, innocent com un no nat i els ulls capturen la llum com si fos la primera vegada.
Inert... Potser és ara quan visc.


13 INERTE
Inerte, con el cuerpo baldado me dejo seducir por las inercias de una errática deriva.
Voy y vengo como hojarasca que mueve el viento y mis manos no aferran si no la turbia transparencia del aire.
Voy donde el azar me lleve, liberado y esclavo de la misma tiranía, sin que la razón tenga nada que hacer o decir.
Giro y cabeceo sin norte como un loco bajo la luna llena que quiere beberse la plata de las estrellas y saciar una sed antigua como la muerte.
Mi lamento de ciervo herido retumba el bosque de las encinas milenarias como tantas veces antes.
Rindo cuerpo y voluntad a fuerzas que no comprendo y me siento formar parte de una arcana danza y de un olvidado ritual.
Inerte, soy de caldo primigenio y de placenta, inocente como un no nato y los ojos capturan la luz como si fuera la primera vez.
Inerte... Quizás es ahora cuando vivo.
14 SOBRE EL QUE ENS ESPLIQUEN  
  Sobre el que ens expliquen:
  Tremola la realitat en el mirall del dubte.
  La paraula és una fura astuta que rebutja el compromís.
  La certesa rau a l'ara i el futur la desdibuixa.
  El passat es el impassible notari dels fets.
  La veritat torna de ferro ferm els actes.
  Resplendint nua al fons de l'enteniment.
  La opinió és un podenc que flaire un rastre.
  La veritable dimensió de tot plegat ningú la sap.
  Més fort que l'acer, l'aliatge dels pensaments.
  El temps és una rosa que s'obre imperceptiblement.
  La historia l'escriu qui sense perdre-hi tot ho guanya.
  La memòria és el jaç on dormiten els vells.
  La justícia és una barca que va on el vent bufa.
  L'home és branquilló al caprici de mil corrents.
14 SOBRE LO QUE NOS ESPLICAN
  Sobre lo que nos cuentan:
  Tiembla la realidad en el espejo de la duda.
  La palabra es un hurón astuto que rechaza el compromiso.
  La certeza radica en el ahora y el futuro la desdibuja.
  El pasado es el impasible notario de los hechos.
  La verdad vuelve de hierro firme los actos.
  Resplandeciendo desnuda al fondo del entendimiento.
  La opinión es un podenco que huele un rastro.
  La verdadera dimensión de los hechos nadie la sabe.
  Más fuerte que el acero, la aleación de los pensamientos.
  El tiempo es una rosa que se abre imperceptiblemente.
  La historia la escribe quien sin perder todo lo gana.
  La memoria es el lecho donde dormitan los viejos.
  La justicia es una barca que va donde sopla el viento.
  El hombre es ramita al capricho de mil corrientes.


15 EL GRILL

Tot el què varem ser, fer, tot el que varem dir, vist des d’aquí, és una reverberació que persisteix com un fantasma.
El udol d'un llop sota una lluna negra, la ratificació de la tenebra, el misteri de la llum oblidada que ens il·luminava ahir.
El què serem, farem, allò que direm son filagarses de miratge en un mirall que s'entela, una muda promesa xiuxiuejada amb sorda veu a cau d'orella i destinada a l’oblit.
El què som ara, el què fem i el què diem, son meravella.
Una espurna que brilla un instant, salta al buit i gemega, una guspira tant refulgent que ens embriaga i cega.
El temps... un grill que dubta dins una immensa nit.
15 EL GRILLO

Todo lo que fuimos, hicimos, todo lo que dijimos, visto desde aquí, es una reverberación que persiste como un fantasma.
El aullido de un lobo bajo una luna negra, la ratificación de la tiniebla, el misterio de la luz olvidada que nos iluminaba ayer.
Lo que vamos a ser, vamos a hacer, lo que diremos son hilachas de espejismo en un espejo que se empaña, una muda promesa susurrada con sorda voz al oído y destinada al olvido.
Lo que somos ahora, lo que hacemos y lo que decimos, son maravilla.
Una chispa que brilla un instante, salta al vacío y gime, una chispa tan refulgente que nos embriaga y ciega.
El tiempo... un grillo que duda dentro de una inmensa noche.


16 EL DARRER VIATGE

No et sents de enlloc i t'has sabut exclòs d'un joc banal de vàcues brillantors.
Has crescut sota una llum suburbial i la visió de refulgències inabastables t'ha despertat un dolor agut i soterrat al centre de l'anima.
Creixent sense arrels en un espai que mai serà la casa dels ancestres, esperes escoltar la crida que justifiqui aquella ràbia sorda que et creix. Que es respongui d'una vegada la pregunta sense mots que et turmenta.
Malfiant del que has aprés cercaràs culpables i objectius amb una força gregària que et simplifica la feinada del lliure albir. I et deixaràs endur per l'oreig irracional de dogmàtiques litúrgies.
Et pensaràs saber, sense cap mena de dubte, el camí que has de triar a la cruïlla, de on arreplegaràs la força per tirar endavant. La certesa, a cops de martell, deixarà de ser imaginada o pressentida.
Enlluernat, t’esclataran  galàxies entusiastes rere els ulls, l'aire serà lleuger com una matinada del desert i d'una salmodia de sorra en naixeran els brots d'una fe letàrgica, en la que comprometràs cegament la vida.
Creixeran reeixides les llavors que et varen sembrar entre pell i pell amb una aixada mil·lenària de dogmes i doctrines i estaràs a punt per a l'acció suprema que a la mort busca i obliga.
I tant et serà tot, coneixeràs el tèrbol orgull d’anul·lar-te, de llençar-te a un riu turbulent en el que l'espant remou les aigües.
I tots seran diables, homes, dones, mestresses, infants els que amb tu, dins d'una bola de foc, faran en nom de Deu, el seu darrer viatge.
16 EL ÚLTIMO VIAJE

No te sientes de ninguna parte y te sabes excluido de un juego banal de vacuos resplandores.
Has crecido bajo una luz suburbial y la visión de refulgencias inalcanzables te ha despertado un dolor agudo y enterrado en el centro del alma.
Creciendo sin raíces en un espacio que nunca será la casa de los ancestros, esperas escuchar la llamada que justifique esa rabia sorda que te crece. Que se responda de una vez la pregunta sin palabras que te atormenta.
Desconfiando de lo que has aprendido buscarás culpables y objetivos con una fuerza gregaria que te simplifica la faena del libre albedrío.
Y te dejarás llevar por la brisa irracional dogmáticas liturgias.
Creerás saber, sin lugar a dudas, el camino que tienes que elegir en el cruce, de donde acopiarás la fuerza para salir adelante. La certeza, a martillazos, dejará de ser imaginada o presentida.
Deslumbrado, te estallaran galaxias entusiastas tras los ojos, el aire será ligero como una madrugada del desierto y de una salmodia de arena nacerán los brotes de una fe letárgica, en la que comprometerás ciegamente la vida.
Crecerán exitosas las semillas que te sembraron entre piel y piel con una azada milenaria de dogmas y doctrinas y estarás listo para la acción suprema que a la muerte busca y obliga.
Y tanto te dará todo, conocerás el turbio orgullo de anularte, de tirarte a un río turbulento en el que el espanto remueve las aguas.
Y serán todos diablos, hombres, mujeres, amas de casa, niños los que contigo, dentro de una bola de fuego, harán en nombre de Dios, su último viaje.


17 MESTRES I DEIXEBLES

Hi ha moments en els que crec tenir la resposta, d'altres soc presoner del dubte.
Dies en els que em visita la pau, s’asserena l'aire i tot sembla lligat i cristal·lí.
Però n'hi ha que son fets de parracs de nuvolada que m'enterboleixen la pensa i la mirada i no puc si no deixar-los passar i provar de no patir.
Moments en els que percebo en mi mateix l'esperit calmós del Buda sota l'arbre, en d'altres es sacsegen furioses les branques i em costa destriar el camí.
Som mestres i deixebles alhora i al cor hi guardem el bé i el mal, en el cap el seny i la follia, en els ulls la veritat i la mentida, i a les mans la guerra i la pau.
Afortunat, tinc vora meu la veu que silenciosa em guia, la mà benefactora de la musa que m'inspira, el record d'un bes molsut, d'una carícia lleu com un aleteig de papallona que sobrevola l'or autumnal d'aquestes meves messes d'avui dia.
Presoner de l'arbitrarietat de la vida, que tot i sent la mateixa, de manera objectiva, un dia es percep amable i venturosa i l'altre, sense més ni més, canvia.17  MAESTROS Y DISCÍPULOS

Hay momentos en los que creo tener la respuesta, otras en los que soy prisionero de la duda.
Días en los que me visita la paz, se aserena el aire y todo parece atado y cristalino.
Pero hay días que son hechos de harapos de nubes que me enturbian el pensamiento y la mirada y no puedo si no dejarlos pasar, intentando no sufrir.
Momentos en los que percibo en mí mismo el espíritu calmoso del Buda bajo el árbol, en otros se agitan furiosas las ramas y me cuesta discernir el camino.
Somos maestros y discípulos a la vez y en el corazón guardamos el bien y el mal, en la cabeza la cordura y la locura, en los ojos la verdad y la mentira, y en las manos la guerra y la paz.
Afortunado, va conmigo la voz que silenciosa me guía, la mano bienhechora de la musa que me inspira, el recuerdo de un beso carnoso, de una caricia leve como un aleteo de mariposa que sobrevuela el oro otoñal de estos mis campos de hoy en día.
Prisionero de la arbitrariedad de la vida, que aunque siendo la misma, de manera objetiva, un día se percibe amable y venturosa y el otro, sin más, cambia.


18 CAFETOSIS
Obro el dia i mirant per sobre la lleganya, a la somorta penombra de l'estança no m'hi veig de cap ull, entre el somni que encara fimbra i la furiosa llum, no soc pas persona i no puc entendre re, fins que no en flairo l'aroma i no em prenc el primer cafè.
A mig mati s'alenteix la jornada i el pas se'm fa feixuc, es mou el món, gira que gira l'empaito amb tota la fe però és ben clar que no l'atraparia si no em prengués un segon cafè.
Suc de selva i d'altiplà, negre brou que d'ultramar ve, vitamina per a la idea, exotisme a peu de carrer, jo admeto la meva feblesa davant d'un bon got de cafè.
Tinc amics amb cafetitis i d'altres que no els hi diu res, lo meu es un cas de cafetosis ja que sense la meva dosi no serviria per res.
A vegades per anar de presa i altres vegades també, en aquest formiguer de follia, amb tanta mala llet que ni per a un tallat va bé, a mi sisplau: negre i sense sucre, amargant tal hi com ha de ser.
I si el cor sem dispara com si volgués dir-hi el seu què, no m’amoïno més del compte perquè ja se que és el cafè, company de deu mil batalles sense ell no tinc res a fer, si el cor em corre més del compte, doncs... Que li vagi bé.


18 CAFETOSIS
Abro el día y mirando por encima de la legaña, en la mortecina penumbra de la estancia no veo de ningún ojo, entre el sueño que aún vibra y la furiosa luz, no soy persona y no puedo entender nada, hasta no oler el aroma y  tomarme el primer café.
A media mañana se ralentiza la jornada y el paso se me vuelve pesado, se mueve el mundo, gira que gira y yo lo persigo con toda la fe pero está claro que no lo atraparía si no me tomara un segundo café.
Jugo de selva y de altiplano, negro caldo que de ultramar viene, vitamina para la idea, exotismo a pie de calle, yo admito mi debilidad ante un buen vaso de café.
Tengo amigos con cafetitis y otros a los que no les dice nada, el mío es un caso de cafetosis ya que sin mi dosis no serviría para nada.
            A veces para ir deprisa y otras veces también, en este hervidero de locura, con tanta mala leche que ni para un cortado va bien, a mí por favor : negro y sin azúcar, amargo tal hay como debe ser.
            Y si el corazón se me dispara como si quisiera decir su qué, no me preocupo más de la cuenta porque ya sé que es el café, compañero de diez mil batallas sin él no tengo nada que hacer, si el corazón me corre más de la cuenta, pues... que le vaya bien.


19 QUASI SEGUR
Vibren encara els estels, amagats rere l'atzur, commocionats per una bellesa tant sublim que semblava ser una prerrogativa dels àngels.
A la pàl·lida llum vespral de la cambra, varem vèncer plegats, gravetats i recances, inventant estètiques i establint una èpica desconeguda per als cossos, que segur estudiaran generacions futures quan tractin de l'amor.
Entrellaçats com les arrels d'un sol arbre absorbíem l'essència de l'instant que fugia llaurant-nos la memòria.
Governàvem aquella nau estremida amb mà sàvia i amansíem les ones cavalcant serens carícies elèctriques.
Estic quasi segur que no era un somni, per l'olor dolça que em fan els cabells ara, ja ben entrada la jornada.
19 CASI SEGURO
Vibran aún las estrellas, escondidas tras el azur, conmocionadas por una belleza tan sublime que parecía ser prerrogativa de los ángeles.
En la pálida luz vespertina de la cámara, pudimos vencer juntos, gravedades y recelos, inventando estéticas y estableciendo una épica desconocida para los cuerpos, que seguro estudiarán generaciones futuras cuando traten del amor.
Entrelazados como las raíces de un solo árbol absorbíamos la esencia del instante que huía labrándonos la memoria.
Gobernábamos aquella nave estremecida con mano sabia y apaciguábamos las olas cabalgando serenos, caricias eléctricas.
Estoy casi seguro de que no era un sueño, por el olor dulce que exhala mi pelo ahora, ya bien entrada la jornada.

20 POTENCIAL

Tal vegada va ser un gest ínfim en un remotíssim passat el que va propiciar la creació dels universos, el naixement del temps i l'eclosió de la vida.
Potser una paraula no vol dir res en el moment que neix i navega per els aires però sempre troba qui l'escolta receptiva amb ment oberta o potser critica.
Aleshores pren sentit i raó de ser el missatge i si va carregada de veritat arriba a l'altra banda del món i ni el soroll, ni el temps, ni la mort aturen el seu viatge.
L'acció més intranscendent podria canviar l'esdevenir amb el seu poder potencial.
Un sol gra d’arròs llevaria la gana del món.
Potser tant sols un petit acte desinteressat d'amor, una mirada, un bes, un mot, serien la llavor que cal per a concebre la vida futura.

20 POTENCIAL

Tal vez fue un gesto ínfimo en un remotísimo pasado lo que propició la creación de los universos, el nacimiento del tiempo y la eclosión de la vida.
Quizás una palabra no significa nada en el momento que nace y navega por los aires, pero siempre encuentra quien la escucha receptiva con mente abierta o tal vez crítica.
Entonces toma sentido y razón de ser el mensaje y si va cargada de verdad llega al otro lado del mundo y ni el ruido, ni el tiempo, ni la muerte detienen su viaje.
La acción más intrascendente podría cambiar el devenir con su poder potencial.
Un solo grano de arroz quitaría el hambre del mundo.
Quizás sólo un pequeño acto desinteresado de amor, una mirada, un beso, una palabra, serían la semilla necesaria para concebir la vida futura.

21 TRAMOIA

L'actualitat és una seqüència ordenada de fets, com escrita per a un guionista expert. S'omplen les pantalles d'enganyoses llums i els autors de la lletra torta, veneren la cortina de fum i l’estratègia del miratge.
En el fons enterbolit de la noticia sempre hi balla el dubte però la veritat te la força potencial de les coses senzilles.
Del nombre immens de fets que passen en el món, trien el que més els escau, el més adient, el que fa mes esclau a la gent, més addictes al morbo i a la impostura
I en un exercici de mesquina costura el tallen, retallen, enganxen i accentuen, el posen a un primer pla i el serveixen en un plat calent, per a perpetuar la farsa i així la funció no s'atura.
Res és com ens ho expliquen o sempre n'hi ha una altre versió però la verdadera raó és tant mesquina i perversa que si es sabes de debò hi hauria una opinió ferma i una autentica revolució.
I no albirem la tramoia creient-nos ben informats, enganxats als tele-bruticies, a les mitges mentides i a les falses veritats.


21 TRAMOYA

La actualidad es una secuencia ordenada de hechos, como escrita por un guionista experto. Se llenan las pantallas de engañosas luces y los autores de la letra torcida veneran la cortina de humo y la estrategia del espejismo.
En el fondo enturbiado de la noticia siempre baila la duda pero la verdad tiene la fuerza potencial de las cosas sencillas.
Del número inmenso de hechos que ocurren en el mundo, eligen lo que más les conviene, el más adecuado, el que haga más esclavo a la gente, más adictos al morbo ya la impostura
Y en un ejercicio de mezquina costura lo cortan, recortan, pegan y acentúan, lo ponen en un primer plano y lo sirven en un plato caliente, para perpetuar la farsa y así la función continua.
Nada es como nos lo cuentan o siempre hay otra versión pero la verdadera razón es tan mezquina y perversa que si de verdad se supiera habría una opinión firme y una auténtica revolución.
Y no vislumbramos la tramoya creyéndonos bien informados, pegados a las tele-suciedades, a las medias mentiras y las falsas verdades.


Amb pretensions de no ser-ho som ovelles del ramat que pasturem a diari però tal és l'engany que acotem el cap per tirar endavant i ens empassem el que calgui.
I és que quan hi ha un xic de xivarri, tothom diu el que li passa pel cap, si no n'ets testimoni directe o de quatre potes hi ets ficat, ni d'allò que passa al barri se’n hauria de fer cas.
Doncs del que passa en el món, a milers de kilòmetres d’aquí, no en esperem la llum diàfana, ni  la causa de l'efecte, esbrinem qui hi ha darrera, quines son les veritables raons, qui en treu la millor avantatge i qui son, de debò els actors.
La historia l'escriu el qui venç, negant la visió de l'altre, i per simple sentit comú, ni el dolent deu ser-ho tant, ni el bo és tant innocent com pretenen els culpables.
Els que del negre en fan blanc, els que et distreuen la mirada, qui a la faixa amaguen el roc o els qui del batibull del món, impunement s'omplen la butxaca.         Con pretensiones de no serlo somos ovejas del rebaño que pastamos a diario pero tal es el engaño que agachamos la cabeza para salir adelante y nos tragamos lo que sea necesario.
Y es que cuando hay un poco de alboroto, todo el mundo dice lo que le pasa por la cabeza, si no eres testigo directo o de cuatro patas estás metido, ni de lo que pasa en tu propio barrio deberíamos hacer caso.
Pues de lo que pasa en el mundo, a miles de kilómetros de aquí, no esperamos la luz diáfana, ni la causa del efecto, averiguamos quién está detrás, cuáles son las verdaderas razones, quien saca la mejor ventaja y quien en verdad son los actores.
La historia la escribe el que vence, negando la visión del otro, y por simple sentido común, ni el malo debe serlo tanto, ni el bueno es tan inocente como pretenden los culpables.
Los que del negro hacen blanco, los que te distraen la mirada, quiénes en la faja esconden la piedra o de la convulsión del mundo, impunemente llenan el bolsillo.

22 RARESA

Un caprici de la natura que desafia la norma, una excepció que confirma la regla és aquell amor que dorm a l'aixopluc de la distancia i descansa quan el pensament el reviu, el desperta i l'arravata.
Creix en un món de transparències i de calma, d'esglais a flor de pell i d'alegries de mitja tarda, sempre és rere els porticons de  l'ànima, atent a fer-se present, així que el pensament el reclama.
Una raresa en el món d'avui, aliment de poeta que per l'amor, diàriament trenca una llança, la exaltació d'un estat tant ideal com desitjable, un retorn a l’amniòtica pau quan ens abandonem confiats l'un als braços de l'altre.
Un punt i apart del que dono fe que no és errata, peculiar i com cap d'altre, un ordim meravellós de sentiments, paraules i actes, una xarxa en la que m'hi deixo atrapar i arraulint-me al teu costat no tinc ganes d'alliberar-me.

22 RAREZA

Un capricho de la naturaleza que desafía la norma, una excepción que confirma la regla es aquel amor que duerme en el cobijo de la distancia y descansa cuando el pensamiento lo revive, lo despierta y lo arrebata.
Crece en un mundo de transparencias y de calma, de escalofríos a flor de piel y de alegrías de media tarde, siempre está tras los postigos del alma, atento a hacerse presente, así que el pensamiento lo reclame.
Una rareza en el mundo de hoy, alimento de poeta que por amor, diariamente rompe una lanza, la exaltación de un estado tan ideal como deseable, un regreso a la amniótica paz, cuando nos abandonamos confiados el uno en los brazos del otro.
Un punto y aparte del que doy fe de que no es errata, peculiar y como ningún otro, una urdimbre maravillosa de sentimientos, actos y palabras, una red en la que me dejo atrapar y acurrucándome a tu lado no tengo ganas de liberarme.23 HO SABEN LES PEDRES

Encara que no t'ho digui, ho saben fins i tot les pedres i... No parlo només d'amor que caient com una pluja no arriba igual a tothom, ni parlo del poder que emmetzina i corromp les consciències més tranqui-les.
Encara que no t'ho digui, saps com de diferents eren aquelles tardes en les que frissàvem per a interpretar cada to del capvespre, l'aire era net com un camí de futur i les nits eren carregades d'olors de lluna i llessamí que menaven els nostres actes a la recerca d'una bellesa tant pura que només podia ser somiada.
Encara que no t'ho digui saps com trobo a faltar aquell tacte en el que la pell era llenguatge i els dits eren descoberta, coneixement i alegria.
Els ulls eren les portes a un altre univers en el que tot s’explicava amb silenciosos somriures.
Ho saben fins i tot les pedres que t'estimo, però es que tot és tan igual i alhora tant diferent, és tant simple i tant complexa la trampa insondable del temps, que el record nuant-se amb l'ara que vibra d'esperança, fa que floreixi una filosofia de dolceses en les que mai havíem cregut.
Ho saben fins i tot les pedres que en silenci, se’n riuen d'aquesta complaent realitat amb la que la vida ens regala.

23 LO SABEN LAS PIEDRAS

Aunque no te lo diga hasta las piedras lo saben y... No hablo sólo de amor que cayendo como una lluvia no llega igual a todos, ni hablo del poder que envenena y corrompe las conciencias más tranquilas.
Aunque no te lo diga sabes como de diferentes eran aquellas tardes en las que nos impacientábamos  para interpretar cada tono del atardecer, el aire era limpio como un camino de futuro y las noches estaban cargadas de olores de luna y jazmín que conducían nuestros actos en busca de una belleza tan pura que sólo podía ser soñada.
Aunque no te lo diga sabes cómo echo de menos aquel tacto en el que la piel era lenguaje y los dedos eran descubierta, conocimiento y alegría.
Los ojos eran las puertas a otro universo en el que todo se explicaba con silenciosas sonrisas.
Lo saben hasta las piedras que te quiero, pero sé que todo es tan igual y al mismo tiempo tan diferente, es tan simple y tan compleja  la insondable trampa del tiempo, que el recuerdo, anudado con el ahora que vibra de esperanza, hace que florezca una filosofía de dulzuras en las que nunca habíamos creído.
Lo saben hasta las piedras que en silencio, se ríen de esta complaciente realidad con la que la vida nos regala.


24 LA MEMORIA DE LES PEDRES.

Saltem pel temps com per un tarter de pedres que rodolen cap al cingle.
        Potser en el pas següent perdrem peu i ens estimbarem de cap a l’abisme.
        Per tant, no hi pensem i trepitgem amb cega fe la roca rodoladissa.
        No triem i deixem que sigui el instint el que guiï el nostre pas amb eficiència.
        No hi ha ciència capaç de preveure el pas següent amb clarividència.
        Que no sigui obstacle doncs el pensament, el raonament o una lògica precisa.
        Que s'escrigui l'historia amb les normes d'una gramàtica mai escrita.
        Posem un peu i després l'altre com qui trepitja terra ferma i desvetllem el misteri.
Potser un pas endavant i dos enrere serà la condició del nostre itinerari.
Caminem per la terra verge del futur amb ulls oberts i actitud atent i alerta.
I alhora que camini l'animal sense consciencia amb sincronia perfecte.
I amb sort arribarem prou lluny per remoure lleument la memòria de les pedres.


24 LA MEMORIA DE LAS PIEDRAS.

Saltemos por el tiempo como por una tartera de piedras que ruedan hacia el risco.
Quizás en el paso siguiente perderemos pie y nos despeñaremos al abismo.
Por lo tanto, no pensemos y pisemos con ciega fe la roca deslizadiza.
No elijamos y dejemos que sea el instinto el que guíe nuestro paso con eficiencia.
No hay ciencia capaz de prever el paso siguiente con clarividencia.
Que no sea obstáculo pues el pensamiento, el razonamiento o una lógica precisa.
Que se escriba la historia con las normas de una gramática jamás escrita.
Pongamos un pie y luego el otro como quien pisa tierra firme y desvelemos el misterio.
Quizás un paso adelante y dos atrás será la condición de nuestro itinerario.
Caminemos por la tierra virgen del futuro con ojos abiertos y actitud atenta y alerta.
Y a la vez que camine al animal sin conciencia en sincronía perfecta.
Y con suerte llegaremos suficientemente lejos para remover levemente la memoria de las piedras.25 IMPORTANT

És important reconèixer i fer cas a la veu del cor i ser conseqüent amb el seu inequívoc missatge encara que no sigui el que es voldria sentir.
És important no patir per coses que no tenen remei i si el tenen és important posar fil a l'agulla i actuar amb actitud positiva per canviar la situació.
Saber que el temps és insubornable i que per a tothom corre amb el mateix pas, constant i inexorable.
Ser conscient de que cada dia te un altre fesomia, que els dies son el material que conforma una vida i cap s'ha deixar passar en va.
Recordar i edificar sobre el passat amb els maons de l'ara la casa del futur.
Asseure's a descansar a l'ombra d'una pau treballada, estimar i veure amb consciencia assossegada com passa la vida i com creixen els nois.
És important lluitar per a allò que ens commou, tenir fe en que tot el què en el univers gira i canvia ho fa amb la mateixa energia i amb tendència, sovint imperceptible a millorar.
És important viure i deixar viure i saber que l'objectiu del viatge no és un altre que caminar.


25 IMPORTANTE

Es importante reconocer  y hacer caso a la voz del corazón y ser consecuente con su inequívoco mensaje aunque no sea lo que se quisiera oír.
Es Importante no sufrir por cosas que no tienen remedio y si lo tienen es Importante poner manos a la obra y actuar con actitud positiva para cambiar la situación.
Saber que el tiempo es insobornable y que para todos corre con el mismo paso, constante e inexorable.
Ser consciente de que cada día tiene otra fisonomía, que son el material con el que se conforma una vida
Recordar y edificar sobre el pasado con los ladrillos del ahora la casa del futuro.
Sentarse y descansar a la sombra de una paz trabajada, amar y ver con conciencia sosegada como pasa la vida y cómo crecen los chicos.
Es importante luchar por aquello que nos conmueve, tener fe en que todo lo que en el universo gira y cambia lo hace con la misma energía y con tendencia, a menudo imperceptible a mejorar.
Es Importante vivir y dejar vivir y saber que el objetivo del viaje no es otro que no sea caminar…


26 L'ONOMÀSTICA DE LA MUSA
Entra una llum rabiosa per la finestra quadriculant d'ombres el terra de l'estança.
Sembla elevar una queixa refulgent davant l'abús d'un temps massa llarg de fredors i de gebres.
Una planetària presa de posicions, una declaració de intencions, una proclama, una soflama.
Or calent cavalcant la gelor de l'aire, eventual amo dels cims nevats, delicat equilibri de forces que afalaga de transparències aquest dia.
Brilla el món amb el que sembla una nova fe i els poetes celebren l’onomàstica de la musa, ballen els mots com si s'estrenessin i el Sol embravit desfà les darreres filagarses de boira melangiosa.
Un jorn bel·ligerant que prenent partit parla de vida, esclata l'univers un cop més d'alegria en reconèixer futur i mil motius encara per riure, rere la ratlla de l’horitzó.

26 LA ONOMASTICA DE LA MUSA

Entra una luz rabiosa por la ventana cuadriculando de sombras el suelo de la estancia.
Parece elevar una queja refulgente ante el abuso de un tiempo demasiado largo de frialdades y de escarchas.
Una planetaria toma de posiciones, una declaración de intenciones, una proclama, una soflama.
Oro caliente cabalgando el frío del aire, eventual dueño de los picos nevados, delicado equilibrio de fuerzas que halaga de transparencias este día.
Brilla el mundo con lo que parece una nueva fe y los poetas celebran la onomástica de la musa, bailan las palabras como si se estrenaran y el Sol embravecido deshace las últimas hilachas de niebla melancólica.
Un día beligerante que tomando partido, habla de vida, estalla el universo una vez más de alegría al reconocer futuro y mil motivos aún para reír, tras la raya del horizonte.

27 ACORDIONS ADORMITS
Acordions adormits en un instant de suprema melangia quan l'heura del dubte vol apoderar-se de la llum del sol i de les ombres serenes del dia.
Escolta els cascavells d'un passat que s'esvaeix mentre camina i aquell torrent glaçat sota la pell que li torna de pedra el pensament, el batec del cor i el somriure.
Busca la veritat on sap que no la troba, un temps dolç que reverberant persisteixi viu en el cel de la boca i enganyant-se sense enganyar de sobte ho veu tot tant clar que sembla que hagi d'aturar-se sense avisar, la vida.
Mira més enllà dels fets, nota la seva pell per dintre i sap de pensaments d'aram i de ferro vell, de mil lluites per a oblidar i de mil cançons que hagués pogut escriure.
Acordions adormits a un hora ni alegre ni trista on despullat de tot, inventa en el ranvespre, just a la ratlla de la nit, un vers petit, el record tant bonic com impossible, una tasca qualsevol per fer i un amor encara per viure.

27 ACORDEONES DORMIDOS
Acordeones dormidos en un instante de suprema melancolía cuando la hiedra de la duda quiere apoderarse de la luz del sol y de las sombras serenas del día.
Escucha los cascabeles de un pasado que se desvanece mientras camina y aquel torrente helado bajo la piel que le vuelve de piedra el pensamiento, el latido del corazón y la sonrisa.
Busca la verdad donde sabe que no la encuentra, un tiempo dulce que reverberante persista vivo en el cielo de la boca y engañando sin engañar de repente lo ve todo tan claro que parece que la vida vaya a detenerse sin avisar.
Mira más allá de los hechos, nota su piel por dentro y sabe de pensamientos de cobre y de hierro viejo, de mil luchas por olvidar y de mil canciones que hubiera podido escribir.
Acordeones dormidos a una hora ni alegre ni triste donde despojado de todo, inventa en el atardecer, justo en la raya de la noche, un verso pequeño, el recuerdo tan bonito como imposible, una tarea cualquiera para hacer y un amor aún por vivir.

28 MAL ROTLLO

                Quants més n'hi ha com ell? D'ordre, ni de bé ni de mal, cap cot i emprenyat de per vida, persuadit de que no hi havia res a fer, escèptic crònic negant-se a sentir per a no patir.
                Submergit d’inèrcies, era una fulla morta al caprici del riu, una estrella que només brillava amb manllevada llum.
                Els pensaments no eren propis i les paraules que deia no reflectien el seu cor que ja ni s'esforçava a pronunciar-se entre rutines sense direcció.
                Era un home gris, fosc, que no tenia interès en escriure la seva pròpia historia, convençut de la inutilitat del seu esforç es limitava a passar els dies en uns conformats llimbs a recer del món.
                Va anar fent-se gran i desprès vell i les arrugues li varen colonitzar el rostre i l'anima, la seva manca d'empatia l’alliberava del sofriment, l'alegria l’esquivava i l'amor feia molt que s'havia desentés de ell així com ell ho havia fet de l'amor.   
                Desconfiava de l'art i la cultura li semblava un subterfugi que amagava una certa mandra social, considerava el patiment, el treball dur i la submissió com la clau per obtenir cert confort domèstic que ell trobava cabdal.
Tant li era tot i tothom mentre ell anés guanyant-li la partida a la mort que fimbrava espants en un incert horitzó.
Una nit com qualsevol altre, sense lluna ni llessamins va deixar aquest món amb un renec final, una infermera li va tancar els ulls amb professional tendresa i ell esdevingué una mica més inert, enterc diria, del que havia estat en vida.
Tot va seguir igual, ni un gos va bordar per a ell en aquella nit sense lluna, ni una llàgrima, ni un record i així va ser conseqüent per una ultima vegada amb la seva idea radical de el que deuria ser la mort... Merda per a els que quedin!!     

28 MAL ROLLO

        ¿Cuantos más hay como él? De orden, ni de bien, ni de mal, cabeza baja y enfadado de por vida, persuadido de que no había nada que hacer, escéptico crónico negándose a sentir para no sufrir.
        Sumergido de inercias, era una hoja muerta al capricho del río, una estrella que sólo brillaba con prestada luz.
        Los pensamientos no eran propios y las palabras que decía no reflejaban su corazón que ya ni se esforzaba en pronunciarse, entre rutinas sin dirección.
        Era un hombre gris, oscuro, que no tenía interés en escribir su propia historia, convencido de la inutilidad de su esfuerzo se limitaba a pasar los días en unos conformados limbos al abrigo del mundo.
        Fue haciéndose mayor  y después viejo y las arrugas le colonizaron el rostro y el alma, su falta de empatía le liberaba del sufrimiento, la alegría lo esquivaba y el amor hacía mucho que se había desentendido de él así como él lo había hecho del amor.
        Desconfiaba del arte y la cultura le parecía un subterfugio que ocultaba una cierta pereza social, consideraba el sufrimiento, el trabajo duro y la sumisión como la clave para obtener cierto confort doméstico que él encontraba capital.
        Tanto le daba todo y todos mientras él fuera ganándole la partida a la muerte que vibraba espantos en un incierto horizonte.
        Una noche como cualquier otra, sin luna, ni jazmines dejó este mundo con un reniego final, una enfermera le cerró los ojos con profesional ternura y él se convirtió en algo más inerte, tieso diría, de lo que había sido en vida. Todo siguió igual, ni un perro ladró por él en aquella noche sin luna, ni una lágrima, ni un recuerdo y así fue consecuente por una última vez con su idea radical de lo que debería de ser la muerte... ¡Mierda para los que queden!
29 ELS ULLS DE L'ALTRE

Estranya, la condició de la realitat que sent  inamovible i
una, mai te consens, es percep diferent  i a vegades fins i tot contraria, vista amb els propis ulls o vista amb els ulls de l'altre.
I l'amor és un ocell de diferent  plomatge, una au del paradís de colors llampants, de vol inquiet i salvatge o pot ser, sent només amor, un negre corb, presagi de la dissort, vist amb els ulls de l'altre.
O la imatge que un es fa de la pròpia vida, tant ajustada a la consciencia, tan  feta a mida, tan plena de lluentors sovint inexplicables, vista amb la indulgencia dels propis ulls o pot ser  un ermot  de grisors, compendi de tot el que no ha de ser, un fracàs abominable, un caos sense solució vista amb els ulls de l'altre.
Així que tot te ombres i llums i percepcions confrontades, la justa lluita pot ser terror, la desgracia podria ser sort, l’èxit de l'un podria ser la mort, l'assenyada solució, un lamentable error, vistos amb els ulls de l'altre.
29 LOS OJOS DEL OTRO

Extraña, la condición de la realidad que siendo inamovible y
una, nunca tiene consenso, se percibe diferente y a veces incluso contraria, vista con los propios ojos o vista con los ojos del otro.
Y el amor es un pájaro de diferente plumaje, un ave del paraíso de llamativos colores, de vuelo inquieto y salvaje o puede ser, siendo sólo amor, un negro cuervo, presagio de la desdicha visto con los ojos del otro.
O la imagen que uno se hace de la propia vida, tan ajustada a la conciencia, tan hecha a medida, tan llena de brillos a menudo inexplicables, vista con la indulgencia de los propios ojos o puede ser un paramo de gris, compendio de todo lo que no debe ser, un fracaso abominable, un caos sin solución vista con los ojos del otro.
Así que todo tiene sombras y luces y percepciones confrontadas, la justa reivindicación, la lucha pueden ser terror, la desgracia podría ser suerte, el éxito de uno podría ser la muerte, la sensata solución, un error lamentable, vista con los ojos del otro.                         

               


30 ESPERÓ
            
Ai! Aquell neguit tant necessari, aquell esperó que tensa nervis, allibera enzims i aguditza l'atenció.
             Ai! Aquell neguit que et lleva de la mandra o la rutina, llum de direcció a la nit mes calma i avorrida.
Imprescindible neguit que remou les aigües més tranqui-les, en un segon, canvia el món i eclosiona el moviment i la vida.
            Abrupte relleu que la realitat precisa, res és pla, lineal com una fotografia excepte la mort, el silenci o el tedi mortal amb el que es deixen passar, un a un, amb indiferència els dies
.

30 ESPUELA

¡Ay! Aquella desazón tan necesaria, aquel espolón que tensa nervios, libera enzimas y agudiza la atención.
¡Ay! Aquella desazón que te quita de la pereza o la rutina, luz de dirección en la noche más calma y aburrida.
Imprescindible desazón que remueve las aguas más tranquilas, en un segundo, cambia el mundo y eclosiona el movimiento y la vida.
Abrupto relieve que la realidad precisa, nada es plano, lineal como una fotografía excepto la muerte, el silencio o el tedio mortal con el que se dejan pasar, uno a uno, con indiferencia los días.
31 QUAN VULGUIS

El dia que vulguis t’obriré amb molt de gust la porta perquè vegis aquell món que centelleja soterrat de foteses i de profanes rutines.
Et faré conèixer els límits, on la forma es descompon en mil colors sensibles i la llum és un vehicle per recórrer els territoris sagrats del mite.
El dia que vulguis et mostraré de on venen les mitologies que parlen de Deus amb humanes febleses, del cordó de plata que uneix per sempre als amants i de la fragilitat dels dogmes en els que ens varen fer creure.
Et parlaré de la veritable comunió amb les energies que ens tutelen, dels missatges amagats que envien les estrelles i de l'amor.
Et parlaré d'un amor que amara per igual les cèl·lules i les galàxies, que funda universos amb un esguard que va més enllà de l'espai i més de pressa que el temps.
Coneixeràs la compassió infinita d'una carícia i la rendició absoluta i alliberadora davant l'eternitat.
Serà una epifania sense doctrines en la que abraçarem plegats una veritat sense nom.
Coneixerem els secrets de la tramoia, la magnitud de l'engany i la veritable dimensió dels seus silenciosos efectes.
I junts serem tant savis com es pot ser cavalcant aquest temps que s'esmuny com sorra al palmell i ens farem acòlits d'una fe sense fissures.
El dia que puguis provarem de recordar plegats qui som, de on venim i on anem i a més... Ens farem un tip de riure.
       31 CUANDO QUIERAS

El día que quieras te abriré con mucho gusto la puerta para que veas ese mundo que centellea enterrado en naderías y profanas rutinas.
Te haré conocer los límites, donde la forma se descompone en mil colores sensibles y la luz es un vehículo para recorrer los territorios sagrados del mito.
El día que quieras te mostraré de dónde vienen las mitologías que hablan de Dioses con humanas debilidades, del cordón de plata que une para siempre a los amantes y de la fragilidad de los dogmas en los que nos hicieron creer.
Te hablaré de la verdadera comunión con las energías que nos tutelan, de los mensajes escondidos que envían las estrellas y del amor.
Te hablaré de un amor que empapa por igual las células y las galaxias, que funda universos con una mirada que va más allá del espacio y más deprisa que el tiempo.
Conocerás la compasión infinita de una caricia y la rendición absoluta y liberadora ante la eternidad.
Será una epifanía sin doctrinas en la que abrazaremos juntos una verdad sin nombre.
Conoceremos los secretos de la tramoya, la magnitud del engaño y la verdadera dimensión de sus silenciosos efectos.
Y juntos seremos tan sabios como se puede ser cabalgando este tiempo que se escurre como arena en la palma de la mano y nos haremos acólitos de una fe sin fisuras.
El día que puedas intentaremos recordar juntos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos y además... Nos reiremos un rato.

                                                                        
                32 LA PAU D'AQUELL DIA

   Veient com s'ha desfet aquell sortilegi en el que, ulls clucs i entre excuses i foteses passàvem els dies, avui, endurides les condicions de la realitat, accentuades les ombres i els silencis, celebro l'esperit de les coses senzilles, la mirada frontal, els records que em fan somriure i reafirmo així aquella pau que un dia, temps ençà, vaig fer meva, com la força callada i ferma que els meus passos guiava i guia.
Reconec la coordenada senyalant un futur que s'intueix i procuro anar-hi amb el cap alt, el pit obert i el instint, perquè qualsevol altre eina no serviria, procurant mantenir el seny, la calma i la pau aquella d'aquell dia.
   I si tu ets amb mi, tremolosa damunt la meva pell com una carícia, com l'aire que m'omple el pulmó, com la llum que m’il·lumina, que més podria demanar?
   Excepte la força per caminar, travessar plegats la vall dels anys i les serralades dels dies, fins a exhaurir el camí i esdevenir record, tal vegada somni que des del cor futur de l'absència, vibra.

32 LA PAZ DE AQUEL DÍA

        Viendo como se ha deshecho aquel sortilegio en el que, ojos cerrados y entre excusas y naderías pasábamos los días, hoy, endurecidas las condiciones de la realidad, acentuadas las sombras y los silencios, celebro el espíritu de las cosas sencillas, la mirada frontal, los recuerdos que me hacen sonreír y reafirmo así aquella paz que un día, tiempo atrás hice mía, como la fuerza callada i firme que mis pasos guiaba y guía.
       Reconozco la coordenada señalando un futuro que se intuye y procuro ir con la cabeza alta, el pecho abierto y el instinto, porque cualquier otra herramienta no serviría, procurando mantener la cordura, la calma y la paz aquella de aquel día.
       ¿ Y si tú estás conmigo, temblorosa sobre mi piel como una caricia, como el aire que me llena el pulmón, como la luz que me ilumina, que más podría pedir? Excepto la fuerza para caminar, atravesar juntos el valle de los años y las cordilleras de los días, hasta finalizar el camino y convertirse en recuerdo, tal vez sueño que desde el corazón futuro de la ausencia, vibra.
33 LENTISSIMA CADÈNCIA

Com trobo a faltar, semi sepultat de formigons, la lentíssima cadència xiuxiuejada de les nits.
Com la respiració d'un immens organisme que exhalava llessamins i misteri.
Recordo clars missatges en boca de la nit, sempre adequats i entenedors per a la meva pell jove.
Llunes que em feien pregonar-les com a raonable motiu de general alegria.
Estels que refulgien com éssers vius dins la fosca irreductible del sud.
Llevants que feien plorar els eucaliptus a l'hora gris que precedeix l'alba.
I aquell silenci reverberant de vall adormida, on ressonava el udol intermitent d'un gos trist.
La llar cremant llenya massa verda i la guspira esbategant com qui fuig de la flama amb un cop de geni.
Recordo la foguera i la rotllana en el prat dels rituals sota el roure centenari, la profana eucaristia i la cara estupefacta i alegre dels congregats.
Nits en les que l'amor s'ajeia entre bardisses i el sostre era l'eternitat.
Les notes d'una flauta caient en cascada des de l'orla de lluna, planant damunt del llac com una boira clara.
Cada nit era batec de planeta, bellesa regalada per a ulls afortunats, privilegi de veritat.
Dol i és dolç alhora el record d'aquelles nits en les que, era tanta la poesia que embolcallava el món que no calia escriure-la.
Nits de cadències lentíssimes que avui voldria, amb un llaç de lletra, apropar-te-les aquí.
33 LENTISIMA CADENCIA

Como echo de menos, semi sepultado de hormigones, la lentísima cadencia susurrada de las noches.
Como la respiración de un inmenso organismo que exhalaba jazmines y misterio.
Recuerdo claros mensajes en boca de la noche, siempre adecuados y comprensibles para mi piel joven.
Lunas que me hacían pregonarlas como razonable motivo de general alegría,
Estrellas que refulgían como seres vivos en la oscuridad irreductible del sur.
Levantes que hacían llorar los eucaliptos a la hora gris que precede al alba.
Y ese silencio reverberante de valle dormido, donde resonaba el aullido intermitente de un perro triste.
El hogar quemando leña demasiado verde y la chispa estallando como quien huye de la llama con decisión.
Recuerdo la hoguera y el corro en el prado de los rituales bajo el roble centenario, la profana eucaristía y la cara estupefacta y alegre de los congregados.
Noches en las que el amor se tumbaba entre setos y el techo era la eternidad.
Las notas de una flauta cayendo en cascada desde la orla de la luna, planeando sobre el lago como una niebla clara.
Cada noche era latido de planeta, belleza regalada para ojos afortunados, privilegio de verdad.
Duele y es dulce a la vez el recuerdo de aquellas noches en las que era tanta la poesía que envolvía el mundo que no era necesario escribirla.
Noches de cadencias lentísimas que hoy quisiera, con un lazo de letra, acercártelas aquí.
34 HERMAN

Hi ha qui deixa rere seu una estela que perdurarà vibrant alegre per molts anys en el record.
Hi ha qui tenia tant d'amor a l'anima que costarà d'omplir l’esvoranc que la seva absència ens ha deixat al cor.
Hi ha tan poca gent a la vida que quan sen ha anat, roman en esperit al teu costat, generós, amorós, fent-te silenciosa companyia.
Hi han emocions que no puc descriure, tant sols espero haver après alguna cosa del teu magnífic pas pel món.
Ens tornarem a veure, segur, on els homes perden la carn i el nom i esdevenen estels fulgurants proclamant l'amor.
I riurem de nou asseguts, fumant tranquils i escoltant Embryo a la teva taula de quejio, davant de la finestra que dona al llac.
Llarga vida en aquest nou camí que avui has començat.
34 HERMAN

Hay quien deja tras de sí una estela que perdurará vibrando alegre por muchos años en el recuerdo.
Hay quien tenía tanto amor en el alma que costará de llenar el vacío que su ausencia nos ha dejado el corazón.
Hay tan poca gente en la vida que cuando se ha ido, permanece en espíritu a tu lado, generoso, amoroso, haciéndote silenciosa compañía.
Hay emociones que no puedo describir, sólo espero haber aprendido algo de tu magnífico paso por el mundo.
Nos volveremos a ver, seguro, donde los hombres pierden la carne y el nombre y se convierten en estrellas fulgurantes proclamando el amor.
Y reiremos de nuevo sentados, fumando tranquilos y escuchando Embryo en tu mesa de quejío, frente a la ventana que da al lago.
Larga vida Herman en este nuevo camino que hoy has empezado.35 IMMACULAT
Jo, que m'he deixat
caure en tots els paranys del desig, en tots els terrabastalls de la carn, que he assumit les febleses per justificar els actes i alleugerir consciències, jo, que he sigut el rei del dubte i del penediment en aquells matins de llum dolorosa i incerta, ara, aferrat al material redemptor dels teus ulls sense preguntes, soc per primera volta, l'amo d’un temps immaculat.


35 INMACULADO
Yo, que me he dejado caer en todas las trampas del deseo, en todos los bullicios de la carne, que he asumido las debilidades para justificar los actos y aliviar conciencias, yo, que he sido el rey de la duda y del arrepentimiento en aquellas mañanas de luz dolorosa e incierta, ahora, aferrado al material redentor de tus ojos sin preguntas, soy por primera vez, el dueño de un tiempo inmaculado.36 SON

Tornem a recórrer aquells paratges de vellutats horitzons en els que tu i jo, compartim emocions i distancies.
En som un de sol, a la perfecte llum de quan el somni frega amorós amb el dia que despunta.
Busco evocar aquella pau narcòtica en la que quasi sense consciència, podem dirigir el somni per lents camins de infinita beutat i concòrdia.
Delicats com un tel màgia que s'esvaeix al descobrir-se.
Sortilegi de pell calenta sota les flassades, flamarades d'un desig que ha cremat tota la nit en la privacitat misteriosa de la son.
Cerco escriure avui sobre aquella sensació comú que tots, humans dels quatre punts cardinals, compartim en vida.
Aquella mandra beneïda que és senyal, tastet més que miratge, de felicitat.
36 SUEÑO

Volvamos a recorrer aquellos parajes de aterciopelados horizontes en los que tú y yo, compartimos emociones y distancias.
Somos uno solo, a la perfecta luz de cuando el sueño roza amoroso con el día que despunta.
Busco evocar aquella paz narcótica en la que casi sin conciencia, podemos dirigir el sueño por lentos caminos de infinita belleza y concordia.
Delicados como un velo de magia que se desvanece al descubrirse.
Sortilegio de piel caliente bajo las mantas, llamaradas de un deseo que ha quemado toda la noche en la privacidad misteriosa del sueño.
Busco escribir hoy sobre esa sensación común que todos, humanos de los cuatro puntos cardinales, compartimos en vida.
Esa pereza bendita que es señal, paladeo más que espejismo, de la felicidad.
37 ARA RAI!

Si que s'hauria de lluitar, ser bel·ligerant amb la pròpia vida.
Agafar el timó de la nau, plantar els peus a coberta i entomar amb coratge, tant la calma com el temporal.
Prendre la iniciativa i no deixar que l'opció del: ara rai, sigui la que condicioni les normes del joc i el resultat de la partida.
Les conseqüències d'una acció poden anar entre els dos signes, les del no fer res son deixar que les circumstàncies decideixin per un, limitar les possibilitats de millorar o de prendre les regnes i la iniciativa.
Sepultats de fets consumats, ja no ens pertany la pròpia existència i així, tebis, immersos en una rutina conformada de insatisfaccions esmercem el preuat bé de la jovenesa i dilapidem avorrits el temps i la meravella de la vida.
Ara rai que encara hi som a temps i de un si o d'un no, en depèn el futur.
De la lluita de l'ara en surt la pau plena i alliberadora del demà.
Que mai siguin la mandra, la covardia o la por les que silenciïn el nostre crit o captinguin la nostra força i energia.37 AHORA YA DA IGUAL

Si que se debería luchar, ser beligerantes con la propia vida.
Tomar el timón de la nave, plantar el pie en cubierta y asumir con coraje, tanto la calma como el temporal.
Tomar la iniciativa y no dejar que la opción del: ahora ya da igual, sea la que condicione las normas del juego y los resultados de la partida.
Las consecuencias de una acción pueden ir entre los dos signos, las del no hacer nada son dejar que las circunstancias decidan por uno, limitar las posibilidades de mejorar o de tomar las riendas y la iniciativa.
Sepultados de hechos consumados, ya no nos pertenece la propia existencia y así, tibios, inmersos en una rutina conformada de insatisfacciones, empleamos el preciado bien de la juventud y dilapidamos aburridos el tiempo y la maravilla de la vida.
Ahora que da igual y que todavía estamos a tiempo y de un sí o un no, depende el futuro.
De la lucha del ahora sale la paz plena y liberadora del mañana.
Que nunca sea la pereza o la cobardía las que silencien nuestro grito o coarten nuestra fuerza y ​​energía.

38 REACCIÓ A L’EVIDENT DESGAVELL

Que ens deixin en pau!
Perquè ens prenen per idiotes si no ho som?... Potser porucs, enganyats o potser massa prudents, però idiotes com pretenen, com a col·lectiu no, si us plau!
Perquè tant si volem, com si no, hem de ser espectadors d'aquesta opereta nefasta, d'entrega diària, que protagonitzen els politics-pallassos- lladres d'aquest país.
Episodis de vergonya aliena cada dia per part dels qui diuen i fan dir que ens representen.
Realitat al·lucinada i autopromoció descarada des de la palestra, actituds puerils i manca absoluta de voluntat de resolució.
Falta d'empatia i els mecanismes del Estat preparats per a la estafa col·lectiva imposada com a solidaria obligació.
De per vida aferrats a l'escó, sense talent, ni formació, donen suport a la flagrant mentida fent-se l'un a l'altre el joc.
Sense connivència no seria possible enganyar a tot un poble assedegat de justícia i de solucions.
Perquè el dia a dia és tant diferent de com ells el pinten, si t'han desnonat de la casa, has d'alimentar la mainada i se't ha acabat l'atur.
Que baixin al carrer i obrin els ulls i que s'adonin de la gentada que furga a les deixalles, de la tristesa de qui no pot dur res a casa, del gravíssim desencís d'aquesta mal dita democràcia on compte només qui te diners.
Sé que és inútil i un tant ingenu aquest escrit però no vull deixar que m'escanyi el meu propi crit, si el callo i no el deixo sortir.
38 REACCION AL EVIDENTE DESBARAJUSTE

Que nos dejen en paz!
¿Porque nos toman por idiotas si no lo somos?... Quizás miedosos, engañados, quizás demasiado prudentes, pero idiotas como pretenden, como colectivo no, por favor!
Porque tanto si queremos como si no, hemos de ser espectadores de esta opereta nefasta, de entrega diaria, que protagonizan los políticos-payasos- ladrones de este país.
Episodios de vergüenza ajena a diario por parte de quienes dicen y hacen decir que nos representan.
Realidad alucinada y autopromoción descarada desde la palestra, actitudes pueriles y falta absoluta de voluntad de resolución.
Carencia de empatía y los mecanismos del Estado preparados para la estafa colectiva impuesta como solidaria obligación.
De por vida aferrados al escaño, sin talento, ni formación, apoyan la flagrante mentira haciéndose el uno al otro el juego.
Sin connivencia no sería posible engañar a todo un pueblo sediento de justicia y de soluciones.
Porque el día a día es tan diferente de como ellos lo pintan, si te han desahuciado de la casa, tienes que alimentar a los niños y se te ha acabado el paro.
Que bajen a la calle y abran los ojos y que se den cuenta de la gente que hurga en la basura, de la tristeza de quien no puede llevar nada en casa, del gravísimo desencanto de esta mal llamada democracia donde cuenta sólo quien tiene dinero.
Sé que es inútil y un tanto ingenuo este escrito pero no quiero dejar que me ahogue mi propio grito, si lo acallo y no lo dejo salir.39 CONCILIUM

Aquest mati, desprès d’haver vist en el B.O.E. com obscurs i poderosos personatges enquistats a l'ombra de les institucions han aconseguit elevar al propi Deu tot poderós a la categoria de llei, d’acceptació obligada, m'he quedat amb un estrany regust a calçotet encarcarat i a florit, sota del nas que ja em dura tot el dia.
Desprès de llegir actualitzats els dogmes que varen conduir a tants homes savis, o simplement dissidents a la foguera purificadora, he començat a escoltar admonicions terribles,  amb una veu greu i pregona que sortia de tot arreu, però que deuria ser la radio.
Gregorians d'una feresa inusitada han començat a sonar per les ondes suprimint l'apostàtica veu del maligne que rau en el seu camuflat reialme de musica pop.
M'he topat amb una munió de capellans ensotanats que repartien escairats somriures a tort i a dret, com si acabessin de sortir d'un armari molt rònec i antic.
Els nens fugien espaordits mentre ells caminaven amb lenta parsimònia beneint-ho tot mentre d'una finestra s'escoltava escardalenca "la cansion del Colacao."
Han sortit de tot arreu, beatífics, benintencionats d'entrada per preservar a la humanitat de la nefasta influencia del imprecís eix del mal que ens posseeix mentre romanem en la ignorància i l'heretgia.
M'he espantat perquè un d'ells, d'ullera clàssica i sotana de mil botons, ha volgut perdonar-me els pecats que tanta feina i constància m'havien costat, per convertir-me en una perfecte ovella del seu ramat.
He fugit, he corregut com feia anys no corria, sota un cel encapotat que deixava anar les primeres gotes d'una pluja miserable, llàgrimes d'un dia que festejava la tristesa i la purga com a raó de ser.
Mirés on mirés els veia pontificar en grups de dos, circumspectes i arravatats, caminant amb pas de processo, amenaçant amb el gest, bla i sinuós que no deixa veure la veritable intenció.
Cada cop n'hi havia mes, somrients i seductors com serps constrictores, cabells canosos i creus d'estoica bijuteria eclesiàstica.

39  CONCILIUM
Esta mañana, después de haber visto en el B.O.E. cómo oscuros y poderosos personajes enquistados a la sombra de las instituciones han conseguido elevar al propio Dios todo poderoso a la categoría de ley, de obligada aceptación, me he quedado con un extraño regusto a calzoncillo rígido y a florido, debajo de la nariz que ya me está durando todo el día.
Después de leer actualizados los dogmas que condujeron a tantos hombres sabios, o simplemente disidentes a la hoguera purificadora, he empezado a escuchar terribles admoniciones, con una voz grave y profunda que salía de todas partes, pero que debería ser la radio.
Gregorianos de una fiereza inusitada han empezado a sonar por las ondas suprimiendo la apostàtica voz del maligno que vive en su camuflado reino de música pop.
Me he topado con una multitud de sacerdotes con sotana que repartían torcidas sonrisas a diestro y siniestro, como si acabaran de salir de un armario muy destartalado y antiguo.
Los niños huían despavoridos mientras ellos caminaban con lenta parsimonia bendiciéndolo todo, mientras en una ventana escuchaba esmirriado "La Cansión del Colacao."
Han salido de todas partes, beatíficos, bienintencionados de entrada para preservar a la humanidad de la nefasta influencia del impreciso eje del mal que nos posee mientras permanecemos en la ignorancia y la herejía.
Me he asustado porque uno de ellos, de gafa clásica y sotana de mil botones, quiso perdonarme los pecados que tanto esfuerzo y constancia me habían costado, para convertirme en una perfecta oveja de su rebaño.
He huido, he corrido como hacía años no corría, bajo un cielo encapotado que soltaba las primeras gotas de una lluvia miserable, lágrimas de un día que festejaba la tristeza y la purga como razón de ser.
Mirara donde mirara los veía pontificar en grupos de a dos, circunspectos y arrebatados, caminando con paso de procesión, amenazando con el gesto, flojo y sinuoso que no deja ver la verdadera intención.
Cada vez había más, sonrientes y seductores como serpientes constrictoras, cabellos canosos y cruces de estoica bisutería eclesiástica.
M'abrasaven amb una tendresa irreal i em prometien la vida eterna en una mena d’amnistia general que tenien com d'oferta.
Em parlaven alhora oferint-me silicis i disciplines, promocionant les excel·lències del rosari i la novena i alabant la magnifica alliberació del penediment i de la submissió.
Fa tres hores que soc a casa, en silenci i els porticons tancats, arrecerat en penombres conegudes sense atrevir-me a escoltar les noticies, quiet, terroritzat, com un jueu polonès dels anys quaranta, sentint-me culpable de res i de tot, de riure, d'existir i ha sigut incontenible la tristesa que m'ha fet plorar com mai abans.
Crític, catàrtic com si estes a punt d'epifania, o del martiri.
Tinc molta por, pararé d'escriure.
Temo que ja em tenen on volien.

Me abrazaban con una ternura irreal y me prometían la vida eterna en una especie de amnistía general que tenían como de oferta.
Me hablaban al mismo tiempo ofreciéndome silícios y disciplinas, promocionando las excelencias del rosario, la contrición y la novena y alabando la magnífica liberación del arrepentimiento y de la sumisión.
Hace tres horas que estoy en casa, en silencio y los postigos cerrados, resguardado en penumbras conocidas sin atreverme a escuchar las noticias, quieto, aterrorizado, como un judío polaco de los años cuarenta, sintiéndome culpable de nada y de todo, de reír, de existir y ha sido incontenible la tristeza que me ha hecho llorar como nunca antes.
Crítico, catártico como si estas a punto de epifanía, o del martirio.
Tengo mucho miedo, voy a parar de escribir.
Temo que ya me tienen donde querían.
40 SON

Tornem a recórrer aquells paratges de vellutats horitzons en els que tu i jo, compartim emocions i distancies.
En som un de sol, a la perfecte llum de quan el somni frega amorós amb el dia que despunta.
Busco evocar aquella pau narcòtica en la que quasi sense consciència, podem dirigir el somni per lents camins de infinita beutat i concòrdia.
Delicats com un tel màgia que s'esvaeix al descobrir-se.
Sortilegi de pell calenta sota les flassades, flamarades d'un desig que ha cremat tota la nit en la privacitat misteriosa de la son.
Cerco escriure avui sobre aquella sensació comú que tots, humans dels quatre punts cardinals, compartim en vida.
Aquella mandra beneïda que és senyal, tastet més que miratge, de felicitat.

39 SUEÑO
Volvamos a recorrer aquellos parajes de aterciopelados horizontes en los que tú y yo, compartimos emociones y distancias.
Somos uno solo, a la perfecta luz de cuando el sueño roza amoroso con el día que despunta.
Busco evocar aquella paz narcótica en la que casi sin conciencia, podemos dirigir el sueño por lentos caminos de infinita belleza y concordia.
Delicados como un velo de magia que se desvanece al descubrirse.
Sortilegio de piel caliente bajo las mantas, llamaradas de un deseo que ha quemado toda la noche en la privacidad misteriosa del sueño.
Busco escribir hoy sobre esa sensación común que todos, humanos de los cuatro puntos cardinales, compartimos en vida.
Esa pereza bendita que es señal, paladeo más que espejismo, de la felicidad.
40 L'AMO DEL TARONGER
Com belluga l'ocell xerrameca a la seva llar esfèrica d'aire i de fulles, aquest mati de Març.
El taronger del pati guarda un enrenou secret a la capçada i avui, destriant del silenci, l'he vist feinejar de branca a branca com una mestressa de casa que prepara l'esmorzar.
L'ocell xerrameca s'ha fet l'amo del taronger, pic vermell i ploma verda, defensa amb ales obertes la privacitat fugaç d'aquell espai.
Des de l’alçada d'un vell llorer veí, una colla de pardals comenten l’actitud incomprensible de l'ocell xerrameca que reivindica amb esgarips de selva, la propietat d'aquelles branques que sempre foren de ningú.
Els pardals, que mai res volen perquè res precisen, encara riuen comentant, a cop de piuladissa, l'excentricitat del seu exòtic i cridaner veí.

40 EL AMO DEL NARANJO
Como se mueve el pájaro parlanchín en su esférico hogar de aire y de hojas, esta mañana de Marzo.
El naranjo del patio guarda un alboroto secreto en su copa y hoy, discerniendo del silencio, la he visto faenar de rama en rama como un ama de casa que prepara el desayuno.
El pájaro parlanchín se ha hecho el amo del naranjo, pico rojo y pluma verde, defiende con alas abiertas la privacidad fugaz de aquel espacio.
Desde la altura de un viejo laurel vecino, un grupo de gorriones comentan la actitud incomprensible del pájaro parlanchín que reivindica, con alaridos de selva, la propiedad de aquellas ramas que nunca fueron de nadie.
Los gorriones, que nada quieren y que nada precisan, aun ríen comentando, a golpe de pio, pio, la excentricidad de su exótico y escandaloso vecino.
41 VIATGES

Viatjo, sense cos ni pertinències, pels mons subtils que vora meu tremolen com espelmes a la fosca.
Móns d'ombra negre o de llum fulgurant  que del món s'amaguen.
Viatjo a paisatges preterits on encara vibren imatges vives a la memòria, com peixos elèctrics de les profunditats, fugaços, estranys.
Des de la immobilitat del present que pesa com una llosa, m'allibero viatjant cap a remotes contrades que mai sabré si son records residuals de vides passades.
Amors colossals i gestes superbes alimenten el mite que neix d'aquell desig de tornar a viure amb la intensa fe de qui descobreix i ultrapassa límits per primer cop.
Viatjo per camins sense distancies, cap a objectius acabats de néixer en el jaç de l'ara, sense direcció ni propòsit que aixequi barreres a la diàfana ratlla d'un horitzó inventat.
Viatjo amb lleugeresa d'esperit, lluny, com una veu xiuxiuejada que atresora la veritat, amb el impecable combustible d'un amor que, com una brúixola infalible, em mena sempre al teu costat.41 VIAJES

Viajo, sin cuerpo ni pertenencias, por los mundos sutiles que conmigo tiemblan como velas en la oscuridad.
Mundos de sombra negra o de luz fulgurante que del mundo se esconden.
Viajo a parajes preteridos donde aún vibran vivas las imágenes en la memoria, como peces eléctricos de las profundidades, fugaces, extraños.
Desde la inmovilidad del presente, que pesa como una losa, me libero viajando hacia remotas regiones que nunca sabré si son recuerdos residuales de vidas pasadas.
Amores colosales y hazañas soberbias alimentan el mito que nace de ese deseo de volver a vivir con la intensa fe de quien descubre y rebasa límites por primera vez.
Viajo por caminos sin distancias, hacia objetivos recién nacidos en el lecho del ahora, sin dirección ni propósito que levante barreras en la diáfana raya de un horizonte inventado.
Viajo con ligereza de espíritu, lejos, como una voz susurrada que atesora la verdad, con el impecable combustible de un amor que, como una brújula infalible, me conduce siempre a tu lado.
42 AMETLLERS

Floreixen els ametllers igual a tot arreu,
perfumant les nits amb idèntica essència
anunciant la primavera que despunta
quan encara en els cims blavencs  s'hi veu la neu.
Els amants d’arreu s'omplen les mans
de dolceses per a l'amor aquell que les espera,
a qualsevol indret hi ha gent riallera
encara que del cel els hi ploguin els pals.
Tothom te una cançó als llavis quan s'alegra
i se li fa feixuga la vida en fer-se vell,
a tot arreu s'empaiten per jugar les criatures
i les estrelles son de plata a tots els cels.
Mil preguntes que al silenci s'aboquen,
mil punys irats clamant al cel,
esguards del món sencer que la pau cerquen,
un amor, un miracle, una cristal·lina fe.
Una llesca de pa és la universal bandera
i un jaç calent per jeure-hi arrecerat,
un moment per a un silenci sagrat
i un tast de felicitat de la que tothom anhela.
Roja sang que sota els colors ens corre
i tots sabem el que esta bé i el que es dolent
ens emocionem amb les mateixes coses
i tots en vida, a la mort temem.
Moltes més son les coses que ens uneixen
que no les que ens fan tant diferents,
del nord al sud d'aquesta compartida Terra,
els ametllers floreixen quan arriba el bon temps.


42 ALMENDROS

Florecen los almendros igual en todas partes,
perfumando las noches con idéntica esencia
anunciando la Primavera que despunta
cuando aún en las cumbres azuladas se ve nieve.
Los amantes de todo el mundo se llenan las manos
de dulzuras para aquel amor que las espera,
en cualquier lugar hay gente risueña
aunque del cielo les lluevan los palos.
Todo el mundo tiene una canción en los labios cuando se alegra
y se le hace pesada la vida al hacerse viejo,
en todas partes se persiguen para jugar los niños
y las estrellas son de plata en todos los cielos.
Mil preguntas que al silencio se vierten,
mil puños airados clamando al cielo,
miradas del mundo entero que la paz buscan,
un amor, un milagro, una cristalina fe.
Una rebanada de pan es la universal bandera
y un lecho caliente para yacer resguardado,
un momento para un silencio sagrado
y una cata de felicidad de la que todo el mundo anhela.
Roja sangre que bajo los colores nos corre
y todos sabemos lo que está bien y lo que es malo
nos emocionamos con las mismas cosas
y todos en vida, a la muerte tememos.
Muchas más son las cosas que nos unen
no las que nos hacen tan diferentes,
del norte al sur de esta compartida Tierra,
los almendros florecen cuando llega el buen tiempo.43 A DIA D'AVUI

   A dia d'avui ja no espero.
   No conto el temps passat amb aquella tristesa de les coses que han marxat per sempre, ni imagino tot allò que haurà de venir, amb ulls encesos d’il·lusió.
   Seré, com si hagués entès alguna cosa, ja res n'espero del temps callat, que fuig dient que es queda, tremolant d’absències al teu costat.
   A dia d'avui ja no espero, atrapo del temps allò que el temps m'ha regalat, una esquena assaonada, una enigmàtica calma, una fe gens raonada, una paciència sàvia i un somriure a sota al nas.
   Ja no espero la lluna, ni aquell amor que diuen que vindrà, amb ull inquiet em miro a l'ara, atent, perquè em trobi preparat, que del futur no vull parlar-ne, que tot just ara, acaba d'esdevenir passat.
Jo del temps ja res n'espero excepte fer-ne un xic al teu costat.

43 A DÍA DE HOY

   A día de hoy ya no espero.
   No cuento el tiempo pasado con aquella tristeza de las cosas que se han ido para siempre, ni imagino todo lo que tendrá que venir, con ojos encendidos de ilusión.
   Sereno, como si hubiera entendido algo, ya nada espero del tiempo callado, que huye diciendo que se queda temblando de ausencias a tu lado.
   A día de hoy ya no espero, atrapo del tiempo lo que el tiempo me ha regalado, una curtida espalda, una enigmática calma, una fe nada razonada, una paciencia sabia y una sonrisa debajo en la nariz.
   Ya no espero la luna, ni aquel amor que dicen que vendrá, con ojo inquieto miro al ahora, atento, para que me encuentre preparado, que del futuro no quiero hablar, que justo ahora, acaba de convertirse en pasado.
Yo del tiempo ya nada espero excepto hacer un poco a tu lado.


44 LA COLLONÉSIMA FE

He conegut idees en les que m'hi he reconegut, m'ha semblat compartir espais amb gent completament desconeguda, he rebut a tothom qui a mi s'ha adreçat i de molta gent n'he tingut una bona rebuda.
Ha passat el temps com passa tot i roman qui havia de romandre, qui s'ha esvaït és perquè tampoc l’empremta deuria ser tant profunda.
He professat moltes fes, de manera eclèctica i oberta, he seguit la veu d'una veritat que no m'oferia cap dubte, perquè sortia de l'interior on no hi caben ni enganys ni   impostures.
He vist a qui dirigeix fer escarni de la llei i de l'irada veu de la gent, des del balcó de la seva seu fer-ne burla, he vist com es retorçaven els fets fins que es convertien la fantasia més burda.
Sé com s'alimenta al monstre, s'atia el conflicte per fer-lo rendible, com es mareja la perdiu i també he vist com hi ha qui viu, rere el fum de la cortina.
Han caigut moltes fes, ideologies, filosofies, que han fet moure a les cultures, s'han difuminat els vincles amb l'esperit i s'han aigualit totes les lluites.
Ara soc deixeble d'una enèsima fe, escrita amb la respiració del planeta, que no te dogmes, ni preceptes, ni garanteix la salvació perquè ni la mereixo, ni la vull, ni la busco,
La collonésima fe, que vindrà possiblement desprès de l’enèsima, serà una fe d'ulls tancats, de cos ert i de retornar a la matriu de la Terra, deixar-me endur per vents que no puc imaginar i esdevenir o be pols de l'espai o potser consciència cristal·lina i pura.

44 LA COLLONÉSIMA FE

He conocido ideas en las que me he reconocido, me ha parecido compartir espacios con gente completamente desconocida, he recibido a todos los que a mí se han dirigido y de mucha gente he tenido una buena acogida.
Ha pasado el tiempo como pasa todo y permanece quien debía permanecer, quien se ha desvanecido es porque tampoco la huella debería ser tan profunda.
He profesado muchas fes, de manera ecléctica y abierta, he seguido la voz de una verdad que no me ofrecía ninguna duda, porque salía del interior donde no caben ni engaños ni imposturas.
He visto a quien dirige, hacer escarnio de la ley y de la airada voz de la gente, desde el balcón de su sede hacer burla, he visto cómo se retorcían los hechos hasta que se convertían la fantasía más burda.
Sé cómo se alimenta al monstruo, se azuza el conflicto para hacerlo rentable, como se marea la perdiz y también he visto como hay quien vive, tras el humo de la cortina.
Han caído muchas fes, ideologías, filosofías, que han hecho mover las culturas, se han difuminado los vínculos con el espíritu y se han aguado todas las luchas.
Ahora soy discípulo de una enésima fe, escrita con la respiración del planeta, que no tiene dogmas, ni preceptos, ni garantiza la salvación porque ni la merezco, ni la quiero, ni la busco,
La cojonésima fe, que vendrá posiblemente después de la enésima, será una fe de ojos cerrados, de cuerpo yerto y de retornar a la matriz de la Tierra, dejarme llevar por vientos que no puedo imaginar y convertirme o bien en polvo del espacio o tal vez conciencia cristalina y pura.


45 GOS PETIT

N'era tan de important aquell mot, fet, persona, idea en un moment de paradigma.
Tan cabdal la decisió que semblava imprescindible, impossible imaginar el demà sense aquell mot, fet, persona, idea, transcendents.
Tan ple de responsabilitat aquell moment, vital, una cruïlla que, de ben segur hauria de canviar la vida, el destí i el futur imminent.
Aquella decisió pronunciada amb el so dels tambors de la incertesa bategant en el centre, com cavalls sense regna.
On són ara aquell mot, aquell fet, aquella persona, aquella idea?
No en queda ni el record, com un gos petit somicant sota la pluja, esvaïda la petja que ens pensàvem indeleble, no en queda res d'aquell temps que era vital, cabdal, per l'existència futura.
Ara som aquí i potser, amb sort arribarem a saber la veritable importància del mots, dels fets, de les persones, de les idees del ara.


45 PERRO CHICO

Era tan importante aquella palabra, hecho, persona, idea en un momento de paradigma.
Tan capital la decisión que parecía imprescindible, imposible imaginar el mañana sin aquella palabra, hecho, persona, idea, trascendentes.
Tan lleno de responsabilidad entonces, vital, un cruce que, a buen seguro debería cambiar la vida, el destino y el futuro inminente.
Aquella decisión pronunciada con el sonido de los tambores de la incertidumbre latiendo en el centro, como caballos sin reina.
¿Dónde están ahora aquella palabra, aquel hecho, esa persona, esa idea?
No queda ni el recuerdo, como un perro pequeño sollozando bajo la lluvia, desvanecida la huella que pensábamos indeleble, no queda nada de aquel tiempo que era vital, capital, por la existencia futura.
Ahora estamos aquí y quizás, con suerte llegaremos a saber la verdadera importancia del palabras, los hechos, de las personas, de las ideas del ahora.


46 ELUCUBRACIÓ

L'espai es un ésser d'una ancestral mitologia que viu amb les seves especifiques normes.
No li afecta la magnitud invasora del temps que tot ho copsa i influeix.
El temps necessita de l'espai per contar-se.
Deus mesquins s'agenollen davant la insuportable vastitud de l'espai que salta de immensitat a immensitat.
Tot esdevé minúscul des de la distancia, invisible, inabastable, tan de lluny com de prou a prop.
L'espai conté milions d'espais dins seu.
Entre els àtoms vibren universos amagats.
Les passions humanes es dilueixen en un mar d'espai on s'intueix la seva dimensió real i sempre relativa.
L'espai és incomprensible per a la ment, per tant l'acotem i delimitem amb humanes mesures per comprendre'l, altra cosa ens abocaria a la follia.
Tant mateix, només l'amor és capaç d'abolir les distàncies i fundar territoris més enllà de l'espai.

46 ELUCUBRACION

El espacio es un ser de una ancestral mitología que vive con sus especificas normas.
No le afecta la magnitud invasora del tiempo que todo lo capta e influye.
El tiempo necesita del espacio para contarse.
Dioses mezquinos se arrodillan ante la insoportable vastedad del espacio que salta de inmensidad en inmensidad.
Todo se convierte minúsculo desde la distancia, invisible, inalcanzable, tanto de lejos como de lo suficientemente cerca.
El espacio contiene millones de espacios en su interior.
Entre los átomos vibran universos escondidos.
Las pasiones humanas se diluyen en un mar de espacio en el que se intuye su dimensión real y siempre relativa.
El espacio es incomprensible para la mente, por lo tanto la acotamos y delimitamos con humanas medidas para comprenderlo, otra cosa nos abocaría a la locura.
Así mismo, sólo el amor es capaz de abolir las distancias y fundar territorios más allá del espacio.47 CURIÓS AMIC

M'he ficat a la panxa d'un redoble de timbal, en el cor angelical d'una faula moderna, he destriat una a una les notes d'una abrasada i un bes m'ha parlat amb la llengua del oceà.
Un compàs que venia del centre de la Terra, ni curt, ni llarg, immens com un llamp i intens com el retruny del tro, que és el ziquitraque, la pedra foguera de Zeus.
Curiós company el temps sempre vora teu, afortunada companyia per a qui l'aprecia i estima y afortunat qui no es deixa dominar i domina.

47 CURIOSO AMIGO

Me he metido en la barriga de un redoble de tambor, en el coro angelical de una fábula moderna, he elegido una a una las notas de un abrazo y un beso me ha hablado con la lengua del océano.
Un compás que venía del centro de la Tierra, ni corto ni largo, inmenso como un rayo e intenso como el retumbar del trueno, que es el ziquitraque, el pedernal de Zeus.
Curioso compañero el tiempo siempre junto a ti, afortunada compañía para quien la aprecia y estima y afortunado quien no se deja dominar y domina.


48 PAREU-ME

No puc parar d'escriure, ajudeu-me, no puc parar.
Se’m amunteguen les imatges poètiques com un allau fecund que no puc deixar passar, se m'omple la boca de rimes asimètriques i de visions paradoxals.
El món s'ha transformat en un verger de líriques belleses, de arrabassades melodies, del so de les lires del Parnàs i d'hipnòtics cants de sirena.
Tinc la musa sobre la meva pell de poeta i això em transforma el tacte, la noto com un petó de papallona damunt dels llavis i oblido la paraula vulgar, em capbusso en la mirada de la musa i perdo de vista el món mesquí de tèrboles realitats.
Veig despuntar arreu símils i metàfores en una floració perpètua que alimenta el meu esperit, ja de per si exaltat.
Detingueu-me, que no puc parar de recitar versos en el brut silenci de la ciutat que no té orelles, subjecteu-me, que no em puc deixar d'elevar, paraules amunt, com en levitació, gràcies a una mística potent i estranya que m’ha enverinat l’anima.
O si no... Deixeu-me anar llibert com un ocell obsés de cel al què per fi se li ha obert la gàbia.
48 PARADME

No puedo parar de escribir, ayúdame, no puedo parar.
Se me agolpan las imágenes poéticas como un aluvión fecundo que no puedo dejar pasar, se me llena la boca de rimas asimétricas y de visiones paradójicas.
El mundo se ha transformado en un vergel de líricas bellezas, de arrebatadas melodías, del sonido de las liras del parnaso y de hipnóticos cantos de sirena.
Tengo la musa sobre mi piel de poeta y eso me transforma el tacto, la noto como un beso de mariposa encima de los labios y olvido mi palabra vulgar, me zambullo en la mirada de la musa y pierdo de vista el mundo mezquino de turbias realidades.
Veo despuntar por doquier símiles y metáforas en una floración perpetua que alimenta mi espíritu, ya de por sí exaltado.
Paradme, que no puedo parar de recitar versos en el sucio silencio de la ciudad que no tiene oídos, sujetadme, que no puedo dejar de elevarme, palabras arriba como en levitación, gracias a una mística potente y extraña que me emponzoñado el alma.
O si no... Dejadme ir liberto como un pájaro, obseso de cielo al que por fin se le ha abierto la jaula.49 QUI HO SAP?

Per quins viaranys m'haurà de menar aquest vici poètic amb el que m'alleujo la jornada.
Ara, que la meva mà tremola encara cercant el mot, hi ha tot un univers per descobrir, de sentits amagats que bateguen vius sota cada paraula.
Ni jo mateix se on m'haurà de dur aquest poema de dia feiner, altrament  sepultat de rutines.
Sé, i deu ser l’únic que dec saber, que el vers, sol es descabdella, s'ensenya i ofereix com una entremaliada donzella, et sedueix i t'afalaga, t'hipnotitza i aconsegueix treure't d'aquesta realitat quotidiana grisosa, avorrida.
Serà una reflexió profunda i que parli de l'esperit que sobrevola la meva lletra com un ocellot oportunista, o parlaré de la passió que em remou fins a la rel mes amagada i profunda?
Potser serà l'apreciació d'un fet candent de l'escandalosa gestió de la cosa publica o acabaré parlant de l'amor aquell que no és de ningú i de tothom, que és actitud, respiració i humil consciencia d'aprenent de poeta.
Qui sap on em durà el poema d'avui, deixat anar ens els fecunds camps d'aquest matí de Març en els que el fred comença a esdevenir record i les passions braman en sentir com s'aproxima la Primavera.
Qui ho sap? Qui ho sap?...


49 ¿QUIÉN SABE?

Por qué senderos me habrá que llevar este vicio poético con el que me alivio la jornada.
Ahora, que mi mano tiembla aún buscando la palabra, hay todo un universo por descubrir, de sentidos escondidos que laten vivos debajo de cada expresión.
Ni yo mismo sé donde me tendrá que llevar este poema de día laborable, de otro modo sepultado de rutinas.
Sé, y debe ser lo único que debo saber, que el verso, se desovilla solo, se enseña y ofrece como una doncella, te seduce y agasaja, te hipnotiza y consigue sacarte de esta realidad cotidiana, aburrida y grisácea.
¿Será una reflexión profunda y que hable del espíritu que sobrevuela mi letra como un pajarraco oportunista, o hablare de la pasión que me remueve hasta la raíz más escondida y profunda?
Quizá sea la apreciación de un hecho candente de la escandalosa gestión de la cosa pública o acabaré hablando del amor aquel que no es de nadie y de todos, que es actitud, respiración, humilde conciencia de aprendiz de poeta.
¿Quién sabe dónde me llevará el poema de hoy, soltado en los fecundos campos de esta mañana de Marzo en los que el frío comienza a convertirse en recuerdo y las pasiones braman al sentir como se aproxima la primavera?
¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe?
50 CONSTÀNCIA

Amb lentíssima constància l'aire venç a la pedra, resistent i superba, que rebutjant aquell bes etern es fa objecte del desig furiós del vent, ajudat del temps infinit i d'una infinita paciència.
Així és aquest feinejar meu, lletra a lletra, mot a mot, constant, llaurant a cops de vers aquesta pedregosa terra, traient de les arrels una sang que sempre serà roja i mai s’haurà de tornar negra,  perquè parla d'un sentir que no te nom, comú als que ens em criat al voltant d'una parla, amb una igual manera de ser, de fer i d'estimar, sota el mateix
cel Mediterrani, i de les mateixes estrelles.


50 CONSTANCIA

Con lentísima constancia el aire vence a la piedra, resistente y soberbia, que rechazando aquel beso eterno se hace objeto del deseo furioso del viento, ayudado del tiempo infinito y de una infinita paciencia.
Así es este faenar mío, letra a letra, palabra a palabra, constante, labrando a golpes de verso esta pedregosa tierra, extrayendo de las raíces una sangre que siempre será roja y nunca deberá volverse negra, porque habla de un sentir que no tiene nombre, común a los que nos hemos criado en torno a un habla, con una igual manera de ser, de hacer y de amar, bajo el mismo cielo Mediterráneo, y de las mismas estrellas. Pere Suñé Ribera
                Barcelona Febrer/Març 2015                                                  

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported License