Els meus lectors

lunes, 11 de mayo de 2015

CRONIQUES TERBOLES

INDEX

1 L’ESTANY DE LES CARPES
2 NOVA YORK
3 DUES LLUNES
4 BRISA SUAU
5 NOSTRES
6 CRIST
7 A FREC
8 BOIRINA
9 REPETICIONS
10 BES DE FELTRE
11 NEIX EL FAUNE
12 DIONIS
13 PRIAP
14 RENTAR PLATS
15 QUIET
16 DE LLUM
17 LA PAU NIRVÀNICA
18 SINTONIA
19 POETA PER INSISTENCIA
20 PENSAMENT D’AMOR
21 ANCESTRES
22 ÀTH CLIATH
23 REBERVERACIÓ
24 ABSOLUTA PAU
25 EMPRESA
26 PREPARATS?
27 SOFTWARE
28 CRONIQUES TERBOLES
29 SILENCI BALADRE
30 FULLES
31 CATEDRALS D'ESCUMA
32 SOMNI
33 LLENÇO A L’AIRE
34 AQUELLA LLUM
35 EPISODI NACIONAL
36 UN HOME, UN PAIS
37 HOSTES DE LA DISTÀNCIA
38 INOCÈNCIA
39 AUGURI
40 NO PODRÀN
41 LA VOLTA FUTURA
42 EL COR DE LA NAUSEA
43 TORRENT
44 TROBADES
45 PAU ANTIGA
46 LA MEVA LLETRA
47 PESCAR
48 VERS DIARI
49 OBSOLESCENCIA INFINITA
50 TEMPS SUBJECTIU
51 CARN ESQUEIXAT
52 L'ALEGRIA
53 EL GALL DE L'ALBA
54 SUBSÒL
55 LLENÇO A L’AIRE
56 SINCERAMENT
57 DIES
58 VERITAT
59 EL CAMÍ DEL COR
60 CERCLE VIRTUÓS

1 L’ESTANY DE LES CARPES
Serem com pàmpols de lotus blanc a l’estany de les carpes.
Passem les tardes en assossegat silenci mentre creiem veure el futur o el passat, en el vol ingràvid i capriciós dels espiadimonis.
No tenim edat i el temps es una broma a la que no li acabem de veure la gracia.
Compartim un somni antic d’esbiaixats capvespres i drings d’aigua clara entre joncs  i silencis d’estàtua.
Contemplo la nostre imatge
bellugant-se amb les ones d’un centre concèntric en un espai sense temps, on l’eternitat s’estanca.
La nostre fesomia ondulant  damunt l’aigua ens torna la mirada i somriu.

1 EL LAGO DE LAS CARPAS

Seremos como pámpanos de loto blanco en el estanque de las carpas.
Pasamos las tardes en sosegado silencio mientras creemos ver el futuro o el pasado, en el vuelo ingrávido y caprichoso de las libélulas.
No tenemos edad y el tiempo es una broma a la que no le acabamos de ver la gracia.
Compartimos un sueño antiguo de sesgados atardeceres y tintineos de agua clara entre juncos y silencios de estatua.
Contemplo nuestra imagen moviéndose con las olas de un centro concéntrico en un espacio sin tiempo, donde la eternidad se estanca.
Nuestra fisonomía ondulante sobre el agua nos devuelve la mirada y sonríe.


.2 NOVA YORK

Mentre prenien terra va emmudir el terrabastall dels trons  i els llampecs dirigien encara la seva ràbia continguda a l’oceà indiferent.
Ara, que els rellotges bategaven al mateix compàs i marcaven l’hora amb una sola busca, quasi podien tocar el cordo de plata que els unia.
Abrasant aquella normalitat com l’aire que circula per casa quan s’obren les finestres, en una xafogosa nit.
Ell caminarà amb tu per lluminoses avingudes i riuran enllaminits pel capital que exhibeix la capital.
2 NUEVA YORK

Mientras tomaban tierra enmudeció el estruendo de los truenos i los relámpagos dirigían aún su rabia contenida al océano indiferente.
Ahora, que los relojes latían al mismo compás y marcaban la hora con una sola aguja, casi podían tocar el cordón de plata que los unía.
Abrazando aquella normalidad como el aire que circula por casa cuando se abren las ventanas, en una bochornosa noche.
Él caminará contigo por luminosas avenidas y reirán fascinados por el capital que exhibe la capital.

S’enfilaran plegats a carenes de formigó i a talaies d’acer i descendiran amb ulls rodons a inferns venials d’humanitats descolorides.
Sota els salzes d’un parc encaixonat de gratacels et besarà tots els capvespres.
Sortiran a balcons que s’aboquen a l’abisme i contemplaran aquell mític mar de llums, i de nit en asèptiques estances els ossos cruixiran distesos en retrobar el silenci reparador.
Subirán juntos a crestas de hormigón y atalayas de acero y descenderán con ojos redondos a infiernos veniales de humanidades descoloridas.
Bajo los sauces de un parque encajonado de rascacielos te besará todos los atardeceres.
Saldrán a balcones que se asoman al abismo y contemplarán aquel mítico mar de luces, y de noche en asépticas estancias los huesos crujirán distendidos al reencontrar el silencio reparador.
3 DUES LLUNES

Dues llunes, una al cel i l’altra al mar, la primera entre estels treu el nas, de fosques arrecerada, l’altra es gronxa a lloms d’un cavall entre renills de vent i catedrals d’escuma blanca.
Dos móns en la mateixa mirada, la un és el que mou voluntats i forces que romanen amagades, l’altre és la realitat, d’angles esmolats i de duresa inusitada.
Dos móns, l’un reflexa de l’altre, l’un, ideal que reverbera a l’horitzó com un fi desitjable, l’altre s’arrapa a la pell com un llastra, una rel invisible de gravidesa inqüestionable.
Entre dos mons hi som tu i jo, tocant-nos amb dits d’aire, tant a la vora, tant lluny, tant connectats, tant a punt que ha perdut sentit fins i tot, la condició de les distancies.
3 DOS LUNAS

Dos lunas, una en el cielo y la otra en la mar, la primera entre estrellas asoma la nariz, de oscuridad  resguardada, la otra se mece a lomos de un caballo
entre relinchos de viento y catedrales de espuma blanca.
Dos mundos en la misma mirada, el uno es el que mueve voluntades y fuerzas que permanecen escondidas, el otro es la realidad, de ángulos afilados y de inusitada dureza.
Dos mundos, uno reflejo del otro, el uno, ideal que reverbera en el horizonte como un fin deseable, el otro se agarra a la piel como un lastre, una raíz invisible de gravidez incuestionable.
Entre dos mundos estamos tú y yo, tocándonos con dedos de aire, tan cerca, tan lejos, tan conectados, tandispuestos que han perdido sentido incluso, la condición de las distancias.


     4 BRISA SUAU

Ets aquella brisa suau que, quan s’obra el balcó circula per l’estança, que tragina la sentor del mar fins als peus de la muntanya.
Aquella brisa suau que m’infla el velam de la barca.
Ets aquella remor de vent que bufa entre els terrats de la ciutat apàtica, fent que ens adonem de que encara vivim en un planeta viu i salvatge.
La llum del miratge, que s’endevina a la ratlla de l’horitzó, del material de la il•lusió i la raó essencial del meu viatge.
L’aire que precisa el pulmó de l’esperit, la fantasia somiada, el somni que encarnant-se en un full blanc esdevé poesia.
Un to daurat que es ferma lentament damunt la pell dels dies.
Ets aquella brisa suau sense la que jo ja no viuria.
Aquella brisa suau...
4 BRISA SUAVE

Eres aquella brisa suave que, cuando se abre el balcón circula por la estancia, que trae el olor del mar hasta los pies de la montaña.
Aquella brisa suave que hincha las velas de mi barca.
Eres aquel susurro de viento que sopla entre las azoteas de la ciudad apática, haciendo que nos demos cuenta de que todavía vivimos en un planeta vivo y salvaje.
La luz del espejismo, que se adivina en la raya del horizonte, del material de la ilusión y la razón esencial de mi viaje.
El aire que precisa el pulmón del espíritu, la fantasía soñada, el sueño que encarnándose en una hoja blanca deviene poesía.
Un tono dorado que se afirma lentamente sobre la piel de los días.
Eres aquella brisa suave sin la que yo ya no viviría.
Aquella brisa suave...
5 NOSTRES

Nostre és el sospir i l’alè que s’entretalla, la xafogor de
les nits i el recer d’aquella cambra.
Nostra la dansa de dits sobre les pells que es trasbalsen, la mirada
com un cel clar sense ombra d’amenaça.
Nostre la penombra, els secrets de l’estança, la ingravidesa dels cossos, l’esgarrifança.
Nostres els pensaments que son com aus que s’enlairen.
Nostres les portes obertes i la pau als ulls de l’altre, nostres son els besos que cavalquen les distancies.
Nostres son les forces que dispersem al univers cada vegada que amb un esguard ens fem més lliures.
Nostre l’aire que compartim com si fos un el que respira.


5 NUESTROS

Nuestro es el suspiro y el aliento que se entrecorta, el sofoco de las noches y el cobijo de aquel cuarto.
Nuestra la danza de dedos sobre pieles que se perturban, la mirada como un cielo claro sin sombra de amenaza.
Nuestra la penumbra, los secretos de la estancia, la ingravidez de los cuerpos, el escalofrío.   
Nuestros, los pensamientos que son como aves que se elevan.
Nuestras las puertas abiertas y la paz en los ojos del otro, nuestros son los besos que cabalgan las distancias.
Nuestras son las fuerzas que dispersamos al universo cada vez que con una mirada nos hacemos más libres.
Nuestro el aire que compartimos como si fuera solo uno el que respira.


Nostre la llum de l’esguard que com plata viva til·lita.
Nostre, teu i meu aquest amor que ens inunda, aquests cossos que tremolen, aquestes absències de sol i aquests encontres de lluna.
Nostres i ho seran per sempre perquè son fets gravats entrepells.
Veritats com cops de martell a l’esquena dels dubtes.
Nuestra la luz de la mirada que como plata viva tilita.
Nuestro, tuyo y mio este amor que nos inunda, estos cuerpos que tiemblan, estas ausencias de sol y estos encuentros de luna.
Nuestros y lo serán para siempre porque son hechos grabados entre pieles.
Verdades como martillazos en la espalda de las dudas.
6 CRIST

        Sento a la pell del front com se’m claven les espines, noto calenta la sang del món que pel rostre em regalima.
Soc un Crist d’avui sense el poder de fer miracles, un home comú que viu per morir veient la bona vida dels pocavergonyes que fan de manaires.
Les noticies diàries son un fuet de infàmia damunt infàmies passades.
Una corrent espiral de actualitzades corrupcions, abusos de poder i crueltat contra el més feble és la que em puja a la creu a l’oreig d’una impunitat infinita.
Diuen que és política, però només se’n hi pot dir indecència i joc brut.

6 CRISTO

Siento en la piel de la frente como se me clavan las espinas, noto caliente la sangre del mundo que por el rostro me chorrea.
Soy un Cristo de hoy sin el poder de hacer milagros, un hombre común que vive para morir viendo la buena vida de los sinvergüenzas que mandan.
Las noticias diarias son un látigo de infamia encima de  infamias pasadas.
Una corriente espiral de actualizadas corrupciones, abusos de poder y crueldad contra el más débil es la que me iza a la cruz, al aire de una impunidad infinita.
Dicen que es política, pero sólo se le puede llamar indecencia y juego sucio.


Penso el pitjor i peco d’ingenu, cada dia m’escandalitzo una mica més,
demano l’aigua de l’agonia i em donen el vinagre de l’estafa i la mentida, mentre entre exercicis espirituals i misses riuen confiats els que viuen per damunt del be i del mal.
Soc un crist fatigat de la campanya i la fulla de la llança sem clava al costellam.
Ningú paga, ningú torna el boti que s’embutxaca, mentre la justicia dorm en hotels de luxe justificant els grans ambients.
Miro amunt cap la nuvolada esperant escoltar la veu del Pare, però el Pare calla mentre els cristos de la terra es qüestionen prendre les armes i endegar un camí en el que no es vessi només la seva sang.
Pienso lo peor y peco de ingenuo, cada día me escandalizo un poco más, pido el agua de la agonía y me dan el vinagre de la estafa y la mentira, mientras entre ejercicios espirituales y misas ríen confiados los que viven por encima del bien y del mal.
Soy un cristo fatigado de la campaña y la hoja de la lanza se me clava en el costillar.
Nadie paga, nadie devuelve el botin que se embolsa, mientras la justicia duerme en hoteles de lujo justificando los grandes ambientes.
Miro arriba hacia las nubes esperando escuchar la voz del Padre, pero el Padre calla mientras los cristos de la tierra se cuestionan tomar las armas y emprender un camino en el que no se derrame sólo su sangre.Soc un crist del carrer, desnonat de la casa del Pare per els tripijocs d’un banquer.
No em queda res excepte una ràbia que no m’escauria si no fos que cada dia m’escanyen més i més.
Predicava la pau i posava de bon grat l’altre galta, entomava el dolor aliè i donava un missatge d’esperança, però ja no em puc enganyar més.
Veig el mecanisme de l’extermini del més feble, perpetuant-se en el
model social.
Veig la ceguesa radical del qui te la por de perdre les seves miserables misèries.
Veig enquistar-se el potencial del poble en un tresillo de rebaixes, hipnotitzats per les llums blaves d’una finestra de mil canals.

Soy un cristo de la calle, desahuciado de la casa del Padre por los manejos de un banquero.
No me queda nada excepto una rabia que no me corresponde si no fuera que cada día me ahogan más y más.
Predicaba la paz y ponía gustoso la otra mejilla, afrontando el dolor ajeno y daba un mensaje de esperanza, pero ya no me puedo engañar más.
Veo el mecanismo del exterminio del más débil, perpetuándose en el modelo social.
Veo la ceguera radical del que tiene miedo de perder sus miserables miserias.
Veo enquistarse el potencial del pueblo en un tresillo de rebajas, hipnotizados por las luces azules de una ventana de mil canales.
Relitats a la carta, fums de pantalla i morralla, molta morralla narcotitzant al personal.
Soc un crist actual i no puc creure ja en ideologies, dogmes i mentides, lleis fetes a mida per fer marcar el pas i que callin, les famèliques legions dels esclaus.
Clarivident de mena, no albiro la resposta, l’acció més adient o menys cruenta, que no impliqui la violència o viure sota l’ombra paorosa del cadafals.
Soc un crist descregut, i la mala llet sobreïx en escreix la beatitud primer missatge.
Ja no vull salvar a ningú perquè ningú s’ho mereix i ja no em queda res més que una visió apocalíptica, una pregona tristesa de veure com la veritable misèria, la que es cria a dins l’ànima, creix i creix.


Realidades a la carta, humos de pantalla y morralla, mucha morralla narcotizando al personal.
Soy un cristo actual y no puedo creer ya en ideologías, dogmas y     mentiras, leyes hechas a medida para hacer que marquen el paso y callen, las famélicas legiones de los esclavos.
Clarividente de condición, no diviso la respuesta, la acción más adecuada o menos cruenta, que no implique la violencia o vivir bajo la pavorosa sombra del cadalso.
Soy un cristo descreído, y la mala leche sobrepasa con creces la beatitud de mi primer mensaje.
Ya no quiero salvar a nadie porque nadie se lo merece y ya no me queda más que una visión apocalíptica, una profunda tristeza de ver cómo la verdadera miseria, la que se cría dentro del alma, crece y crece.

No reseu per mi doncs, ovelles del ramat, poseu-vos dempeus i preneu-li al pastor la fona, no acoteu els caps, preneu consciencia de la força que us empara.
Llevem-nos la venda dels ulls l’un a l’altra, deixem de combregar amb l’esvaït esperit sant i mirem que mengi digna i abundant, la gent gran i la mainada.
Ja no ens podem permetre més el paper de víctimes i entendre el suplici com una proba de fe, agafem el bou per les banyes, mirem-nos en el gran mirall del cor, que no enganya i comencem amb
intel·ligència col·lectiva un nou procés.
Que sapigueu que no penso, ni en nom dels homes ni de Deu, viure el infern a la terra i deixar que em clavin, mai més a cap punyetera creu.


No recéis por mí pues, ovejas del rebaño, poneros en pie y quitadle al pastor la honda, no agacheis mas la cabeza, tomad conciencia de la fuerza que os ampara.
Quitaros el uno al otro la venta de los ojos, dejad de comulgar con el desvanecido espíritu santo y procurad que coman digna y abundante las personas mayores y los niños.
Ya no nos podemos permitir más el papel de víctimas y entender el suplicio como una prueba de fe, cojamos el toro por los cuernos, mirémonos en el gran espejo del corazón, que no engaña y empezemos con inteligencia colectiva un nuevo proceso.
Que sepan que no pienso, ni en nombre de los hombres ni de Dios, vivir el infierno en la tierra y dejar que me claven, nunca más a ningún puñetera cruz.7 A FREC

        Una font que no s’esgota,
un aigua que endolceix la set,
pau que l’esperit sadolla,
quan ens tenim a frec.
Un dolç avalot als polsos,
un temporal a la pell,
una disbauxa pels cossos,
quan ens tenim a frec.
La fe que ens esperona,
la resposta del perquè,
un doll d’energia pregona,
quan ens tenim a frec,
La clau del gran equilibri,
l’evidencia del que és cert,
el motiu de que jo escrigui,
quan ens tenim a frec.

7 AL MANO

Una fuente que no se agota,
un agua que endulza la sed,
paz que el espíritu sacia,
cuando nos tenemos a mano.
Un dulce alboroto en los pulsos,
un temporal en la piel,
una desenfreno en los cuerpos,
cuando nos tenemos a mano.
La fe que nos anima,
la respuesta del porqué,
un chorro de energía profunda,
cuando nos tenemos a mano,
La clave del gran equilibrio,
la evidencia de lo que es cierto,
el motivo de que yo escriba,
cuando nos tenemos a mano.L’estat al que l’home aspira,
el pecat que a l’home perd,
la força motriu de la vida,
quan ens tenim a frec.
Quelcom que adorm les hores,
un sentiment d’ulls oberts,
l’embat incessant de les ones
quan ens tenim a frec.El estado al que el hombre aspira,
el pecado que al hombre pierde,
la fuerza motriz de la vida,
cuando nos tenemos a mano.
Algo que adormece las horas,
un sentimiento de ojos abiertos,
el incesante embate de las olas
cuando nos tenemos a mano.


8 BOIRINA

        Beuran les meves lletres en una font de silencis.
De les pedres callades en brolla la deu de la veritat.        Calma, lletra calmada en els espais on el pensament divaga.
Reverbera clara una imatge encara, al fil de d’impossible, a la ratlla d’un horitzó extingit.
Obsoleta em parla d’un amor que fa vibrar harmònics en abismals distancies.
Tot és nounat desprès del silenci, però aquell amor reverberant és el que em falca a la realitat que desconec, al misteri del devenir, a l’aventura del següent instant.
8 NEBLINA

Beberán mis letras en una fuente de silencios.
De las piedras calladas brota el manantial de la verdad.
Calma, letra calmada en los espacios donde el pensamiento divaga.
Reverbera clara una imagen todavia, al hilo de lo imposible, en la raya de un horizonte extinguido.
Obsoleta me habla de un amor que hace vibrar armónicos en abismales distancias.
Todo es neonato después del silencio, pero ese amor reverberante es el que me fija a la realidad que desconozco, al misterio del devenir, a la aventura del siguiente instante.Per tant considero aquella vibració, el meu pol, el punt cardinal que atreu la meva busca, magnètica compulsió glatint viva en els camps del misteri que desvelen els dies.
El futur du el nom d’una terra amb una senyera de records que reverberen.
La certesa intangible d’una aliança sense lleis és la que em fa caminar amb pas segur.
El teu somriure doncs, no és pas boirina que s’esvaeix
Por lo tanto considero aquella vibración, mi polo, el punto cardinal que atrae mi busca, magnética compulsión, latido vivo en los campos del misterio que desvelan los días.
El futuro lleva el nombre de una tierra con una bandera de recuerdos que reverberan.
La certeza intangible de una alianza sin leyes es la que me hace caminar con paso seguro.
Tu sonrisa pues, no es neblina que se desvanece.


9 REPETICIONS

Repetim nefastos esquemes que sabem ens condueixen a fer crònic la malura més que a la cura.
Em pregunto si la repetició de la ferida, la eterna crosta, provoca la insensibilitat i la pell dura.
Potser és aquesta la malaltia del món, mai del tot guarit, acostumat al sortir del pas i al parxe i a la sutura.
Plou sobre mullat en un fangar indescriptible, no es refà el malalt pres en un cicle de recaiguda i d’oblit.
Tan escandalitzats per l’escàndol la indiferència sens arrapa a la pell des del principi dels dies.
La crueltat d’avui dia contra el feble no difereix de la de passats episodis de mundials desoris.
Tornen els cavalls de l’apocalipsi a devastar la contrada amb tossut i malaltís afany.

9 REPETICIONES

Repetimos nefastos esquemas que sabemos nos conducen acronificar la enfermedad más que a la cura.
Me pregunto si la repetición de la herida, la eterna costra, provoca la insensibilidad y la piel dura.
Quizás sea esta la dolencia del mundo, nunca curado del todo, acostumbrado al salir del paso y al parche y a la sutura.
Llueve sobre mojado en un barrizal indescriptible, no se rehace el enfermo preso en un ciclo de recaída y de olvido.
Tan escandalizados por el escándalo, la indiferencia se nos agarra a la piel desde el principio de los días.
La crueldad de hoy en día contra el débil no difiere de la de pasados episodios de mundiales desordenes.
Vuelven los caballos del apocalipsis a devastar la zona con enfermizo y terco afán.S’escampa l’odi un cop més, s’aferrissen les postures i s’esmolen els punyals.
La mort munta un Hummer amb aire condicionat per deserts ardents guaitant el camp de batalla.
Es prepara la gentada a morir per uns ideals que per res serveixen excepte per la immolació.
La mort s’ha tornat experta en el domini eficient de la nefasta estadística, usant tecnològica dalla.
Mig món jeu inert amb la pupila quadrada, insensible la mirada amb el comandament a la mà.
L’altre mig lluita, mata o veu morir a la canalla en un món inclement que no dona opcions.
Estúpides repeticions d’un dolor que cada cop sembla més vital per preservar una demografia perversa.

Se esparce el odio una vez más, se encarnizan las posturas y se afilan los puñales.
La muerte monta un Hummer con aire acondicionado por desiertos ardientes observando el campo de batalla.
Se prepara el gentío a morir por unos ideales que para nada sirven excepto para la inmolación.
La muerte se ha vuelto experta en el dominio eficiente de la nefasta estadística, usando tecnológica guadaña.
Medio mundo yace inerte con la pupila cuadrada, insensible la mirada con el mando en la mano.
El otro medio lucha, mata o ve morir a los niños en un mundo inclemente que no da opciones.
Estúpidas repeticiones de un dolor que cada vez parece más vital para preservar una demografía perversa.

Sang calenta fent vessar altra sang, voltors supervisant els guanys amb tècniques putrefactes.
Se’n riuen de l’amor i en un refugi antimíssils s’amaguen, udolen els gossos i plora la mainada.
Repetim el cicle des de temps immemorials, crèiem aprendre i repetim els mateixos desastres.
I no posem seny i devorem els recursos del planeta, propiciem la fractura amb cobdícia i usura.
I creixem i creixem exponencialment omplint tots els recons de la terra fins que ja no hi cabrem.
Nafra planetària, plaga que exhaureix els recursos sense pensar que el demà hauria de ser  per la mainada.
Fem un femer del paradís, i dels oceans una latrina, construïm amb desmesura obcecats pels guanys.
Sangre caliente haciendo derramar otra sangre, buitres supervisando las ganancias con técnicas putrefactas.
Se ríen del amor y se esconden en un refugio antimisiles, aúllan los perros y lloran los niños.
Repetimos el ciclo desde tiempos inmemoriales, creíamos aprender y repetimos los mismos desastres.
Y no ponemos cordura, devoramos los recursos del planeta, propiciamos la fractura con codicia y con usura.
Y crecemos y crecemos exponencialmente llenando todos los rincones de la tierra hasta que ya no quepamos.
Llaga planetaria, plaga que agota los recursos sin pensar que el mañana debería ser para los niños.
Hacemos un estercolero del paraíso, y de los océanos una letrina, construimos con desmesura obcecados por las ganancias.


Al pensament ociós i a la banalitat n’hi diem cultura i ens acomodem ens petits reductes de domèstic confort.
I en una por permanent a perdre les acumulades misèries, acotem els caps i acceptem ser part del ramat.
I volem més de tot, més car i més bonic, fem un món mesquí de portes endins, malats de voluntària ceguesa.
Justifiquem l’error dient que sempre fou així, que l’home devora a l’home des del principi dels temps.
Acostumats a la mort i avesats a patir hem oblidat el miracle de la vida i el privilegi de viure.
Però actualment som al cim de l’escala, no hi ha mes terreny per correr, som formiguer que malda.
I el planeta crema, rebenta per les costures, i de la follia humana ningú encara en sap la cura.
Se que és un poema trist perquè enuncia innegables fets, jo el voldria alegre però, em sap greu, tinc els ulls oberts.
Al pensamiento ocioso y a la banalidad lo llamamos cultura y nos acomodamos en pequeños reductos de doméstico confort.
Y en un miedo permanente a perder las acumuladas miserias, agachamos las cabezas y aceptamos ser parte del rebaño.
Y queremos más de todo, más caro y más bonito, hacemos un mundo mezquino de puertas adentro, enfermos de voluntaria ceguera.
Justificamos el error diciendo que siempre fue así, que el hombre devora al hombre desde el principio de los tiempos.
Acostumbrados a la muerte y acostumbrados a sufrir hemos olvidado el milagro de la vida y el privilegio de vivir.
Pero actualmente estamos en la cima de la escalera, no hay más terreno para correr, somos hormiguero que se afana.
Y el planeta quema, revienta por las costuras, y de la locura humana nadie conoce todavía la cura.
Se que es un poema triste porque enuncia hechos innegables, yo lo querría alegre pero, lo siento, tengo los ojos abiertos.

10 BES DE FELTRE

       Amb els ulls plens de llum, el mati desfà grisors i l’aire és un diamant que es respira.
       Trenquem amb les ombres i ens enemistem amb les inèrcies del sutge i del plom.
Parapetats de memòries que vibren com peixos platejats, esdevé levíssim el dia.
En els dits, ens tremolen dolceses encara no esvaïdes mentre el sol travessa les hores.
La pell és un llibre en el que s’han escrit els fonaments d’una nova mística.
Retornats d’abismes on morim per renéixer, intuïm les deus del ver coneixement.
I una calma inusual ens embolcalla com un salmodia que es pronuncia sense so.
En els cabells una nova sentor i sota l’ossada una bonança que no es dissipa.
Aquella tarda rere els porticons, segellàvem amb un bes de feltre els estatuts d’una pau magnifica.

10 BESO DE FIELTRO

Con los ojos llenos de luz, la mañana deshace grisores y el aire es un diamante que se respira.
Rompemos con las sombras y nos enemistamos con las inercias del hollín y del plomo.
Parapetados de memorias que vibran como peces plateados, deviene levíssimo el día.
En los dedos, nos tiemblan dulzuras aún no desvanecidas mientras el sol atraviesa las horas.
La piel es un libro en el que se han escrito los fundamentos de una nueva mística.
Retornados de abismos donde morimos para renacer, intuimos los manantiales del verdadero conocimiento.
Y una calma inusual nos envuelve como una salmodia que se pronuncia sin sonido.
En el pelo un nuevo olor y bajo la osamenta una bonanza que no se disipa.
Aquella tarde tras los postigos, pactábamos con un beso carnoso los estatutos de una paz magnifica.

11 NEIX EL FAUNE

A les mans l’hi tremola un repte de sorra que s’escola entre els dits.
A la mirada una nova claror que ha despertat al faune que dormitava entre pàmpols verds d’una arcana floresta.
A l’ombra, la convicció de fruir del temps, segon a segon en tant ho permeti la raó que el món mundà distreu.
A la llum, el cant de la cadernera, l’alba transparent i el
impertorbable decurs de les hores, com la respiració del univers.
I desprès hi ha la feblesa, la por, arrapada al os, un epiteli que escanya, una xarxa invisible feta de dogmes inconcrets i de fantasmes.
Gravada en els solcs pregons de la pell i de la terra, la melodia d’un cant antic de rotllana i de foguera.

11 NACE EL FAUNO

En las manos le tiembla un reto de arena que se le escurre entre los dedos.
En la mirada una nueva luz que ha despertado al fauno que dormitaba entre los pámpanos verdes de una arcana floresta.
En la sombra, la convicción de disfrutar del tiempo, segundo a segundo en tanto lo permita la razón que el mundo mundano distrae.
A la luz, el canto del jilguero, el amanecer transparente y el imperturbable transcurso de las horas, como la respiración del universo.
Y después está la debilidad, el miedo, pegada al hueso, un epitelio que estrangula, una red invisible hecha de dogmas inconcretos y fantasmas.
Grabada en los surcos profundos de la tierra i de la piel, la melodía de un canto antiguo de circulo y de hoguera.

El raïm mil cops collit, la copa vesada i la llibertat que s’aixeca finalment de la seva repressora mortalla.
Neix el faune, el nou Dionis sorgit d’una grisa pell que ara s’esberla, neix amb una rialla en el seu rostre il·luminat de disbauxa i festa.
Transcendint la física i la lògica, per albirar més enllà de la pròpia vida, per anar més enllà de la pròpia mort.
Neix el faune i a les mans li tremola un repte de sorra que se li escola entre els dits.La uva mil veces cosechada, la copa vertida y la libertad que se levanta finalmente de su represora mortaja.
Nace el fauno, el nuevo Dionisio surgido de una piel gris que ahora se abre.
Nace con una risa en su rostro e Iluminado de desenfreno y de fiesta.
Trascendiendo la física y la lógica, para divisar más
allá de la propia vida, para ir más allá de la propia muerte.
Nace el fauno y en las manos le tiembla un reto de arena que se le cuela entre los dedos.


12 DIONIS

Son de pedra les distancies i de fum les inquietuds que ocupen els recons de la seva ment naufraga.
Caminarà damunt les aigües, transfigurat com una mascara amb expressió de guix i ulls esbatanats contemplant un altre món dins la buidor infinita.
La tragèdia s’amagarà sota la purpurina i en un dels giravolts de la seva enfollida dansa, albirarà la llum d’un astre germà on reflectir aquella sepultada pena.
Aleshores serà un nou Dionis embriagant-se amb el nèctar de l’eternitat i els camins de la veritat resplendiran amb la claredat de la certesa.


12 DIONIS

Son de piedra las distancias y de humo las inquietudes que ocupan los rincones de su mente naufraga.
Caminará sobre las aguas, transfigurado como una máscara con expresión de yeso y ojos muy abiertos contemplando otro mundo dentro del vacío infinito.
La tragedia se esconderá bajo la purpurina y en uno de los giros de la su enloquecida danza, vislumbrará la luz de un astro hermano donde reflejar aquella sepultada pena.
Entonces será un nuevo Dionisio embriagándose con el néctar de la eternidad y los caminos de la verdad brillarán con la claridad de la certeza.
13 PRIAP

El sol a la cara incendia els camps d’una pell que nocturna ha anat sembrant de filferros la lluna.
Com un arcàngel caigut a la terra, amb els sentits plens d’una insofrible apetència, recorda vagament aquell olimp en runes de on ve, i crida llibert en saber-se l’amo del seu temps fugitiu.
Xiscla ansiós el seu porus de Deu davallat, xuclant l’ambrosia de la Terra, les seves mans plenes d’eternitats i de buidor pentinen l’aire esgarrapant futurs d’incertesa.
Rebutja fins i tot el dolor de la naixença i les llàgrimes que se li eixuguen al rostre es tornen de pedra i de sal.
Priap ensenya al món la seva desvergonyida fortalesa i el seu esguard fa néixer roselles a la carn dels mortals.

13 PRIAPO

El sol en la cara incendia los campos de una piel que nocturna ha ido sembrando de alambres la luna.
Como un arcángel caído en el suelo, con los sentidos llenos de una insufrible apetencia, recuerda vagamente aquel Olimpo en ruinas de donde viene y grita liberado al saberse el dueño de su tiempo fugitivo.
Chilla ansioso su poro de Dios descendido, chupando la ambrosía de la Tierra, sus manos llenas de eternidades y de vacío peinan el aire arañando futuros de incertidumbre.
Rechaza incluso el dolor del nacimiento y las lágrimas que se le secan en el rostro se vuelven de piedra y de sal.
Príapo enseña al mundo su desvergonzada fortaleza y su mirada hace nacer amapolas en la carne de los mortales.


Sap de l’adveniment del seu regne d’excés i de follia, de la condició esmunyedissa del temps i de que la veritat de la vida rau just en passar el llindar d’una porta invisible.
Devorar, beure’s golut l’essència que s’esbalça com un vi jove, i amb transida visió arribar arreu.
Comprendre més enllà de la idea i fermar la llum que fuig, en el seu got d’eternitats.
Sabe del advenimiento de su reino de exceso y de locura, de la condición escurridiza del tiempo y que la verdad de la vida radica justo en pasar el umbral de una puerta invisible.
Devorar, beberse glotón la esencia que se derrama como un vino joven, y con transida visión llegar a todas partes.
Comprender más allá de la idea y sujetar la luz que huye en su vaso de eternidades.
14 RENTAR PLATS

Davant les qüestions cabdals on esmercem el temps i la vida, davant les grans mentides que em anat assimilant, des dels principis del món, de l’art i la poesia, en temps obscurs, qui sap si de costums aberrants, quan han marxat les visites i dit adéu als visitants, condició inherent de l’existència, sense cap més conseqüència, sempre
s’ha hagut de rentar els  plats.
Travessant prats verds i valls magnifiques, o de sutges, fums i formigons soterrats, sigui gent prominent de grans possibles o pobres de les barres amb els culs pelats, quan han marxat les visites i acomiadat als convidats, per una qüestió d’eficiència, sense cap més conseqüència, sempre s’ha hagut de rentar els plats.
Fastos, festes i grans sopars a misèrrims menjadors o a salons de grans ambients, desafiant els avanços que propicien els invents, desprès de la sobretaula i fer-la petar amb els entaulats, quan han marxat les visites i respira calma a la llar, sense ser ni goig, ni molèstia, sense cap més conseqüència, sempre s’ha hagut de fregar els
plats.
14 LAVAR PLATOS

Ante las cuestiones capitales donde empleamos el tiempo y la vida, ante las grandes mentiras que hemos ido asimilando, desde los principios del mundo, del arte y la poesía, en tiempos oscuros, quizá de costumbres aberrantes, cuando se han marchado las visitas y dicho adiós a los visitantes, condición inherente de la existencia, sin más consecuencia, siempre ha tenido que lavar los platos.
Atravesando prados verdes y valles magníficos, o de hollines, humos y hormigones soterrados, sea gente prominente de grandes posibles o pobres de las barras con los culos pelados, cuando se han marchado las visitas y despedido a los invitados, por una cuestión de eficiencia, sin más consecuencia, siempre se ha tenido que lavar los platos.
Fastos, fiestas y grandes cenas en misérrimos comedores o salones de grandes ambientes, desafiando los avances que propician los inventos, después de la sobremesa y charlar con los entablados,
cuando han marchado las visitas y se respira calma en el hogar, sin ser ni gozo, ni molestia, sin más consecuencia, siempre se ha tenido que lavar los platos.
Des del principi dels temps en els que es menjava amb els dits o a l’època de les perruques de cabells empolsinats, en els curts espais beneïts de bonança o al soterrani arraulits arrecerant-se dels
combats, quant han marxat les visites i quedem tips i una mica farts, ens diu la veu de l’experiència que sense cap més conseqüència, sempre s’ha hagut de rentar els plats.
Rutines quotidianes que responen a necessitats, actes insignificants esdevinguts cabdals costums, més enllà de fantasies, de focs fatus i de fums, amb una constància que s’arrela al moll de les humanitats, quan han marxat les visites i restem sols, omplerts els paps, sigui quina sigui la contingència, sense cap més conseqüència, sempre s’ha hagut de rentar plats.


Desde el principio de los tiempos en los que se comía con los dedos o la época de las pelucas de cabellos polvorientos, en los cortos espacios bendecidos de bonanza o en el sótano acurrucados resguardándose de los combates, cuánto han marchado las visitas y quedamos ahítos y un poco hartos, nos dice la voz de la experiencia que sin más consecuencia, siempre ha tenido que lavar los platos.
Rutinas cotidianas que responden a necesidades, actos insignificantes convertidos en capitales costumbres, más allá de fantasías, de fuegos fatuos y de humos, con una constancia que se arraiga en el tuétano de las humanidades, cuando han marchado las visitas y quedamos solos, llenos los papos, sea cual sea la contingencia, sin más consecuencia, siempre se ha tenido que lavar platos.


.
15 QUIET

És bo que el mot brillant, peix esmunyedís d’argentada escata, reposi en silenciosa calma al fons de la badia, immòbil sense aixecar polsegueres de llot.
Es just que s’aturi la ventada i que el món sembli retrobar, passada la tempesta el seu lloc.
Que detinguin la seva dansa les espigues i el gra, suspès, quiet, enfilat a la tija pugui beure la llum del sol i esdevenir d’or.
És lloable el silenci del poeta perquè prenya el temps, de futurs poemes d’amor.
És magnífic aturar fins i tot el record i que, per tant immenses planures corrin salvatges altres poltres, sense amo ni senyor.

15 QUIET

Es bueno que la palabra brillante, escurridizo pez de plateada escama, repose en silenciosa calma al fondo de la bahía, inmóvil sin levantar polvaredas de lodo.
Es justo que se detenga el vendaval y que el mundo parezca reencontrar, pasada la tormenta su lugar.
Que detengan su danza las espigas y el grano, suspendido, quieto, encaramado en el tallo pueda beber la luz del sol y convertirse de oro.
Es loable el silencio del poeta porque preña el tiempo, de futuros poemas de amor.
Es magnífico detener incluso el recuerdo y que, por tan inmensas llanuras corran salvajes otros potros, sin dueño ni señor.
16 DE LLUM

Som moltes coses.
Un pàl·lid reflexa del que podríem ser: rutilants essers de saviesa i llum.
Naixem resplendents en un àmbit hostil, ens cega la claror i l’aire nou ens bufeteja el rostre extraviant-nos de la amniòtica pau.
Allà coneixem el sofriment que ens haurà d’acompanyar en tant duri el viatge.
En lloc de conrear la felicitat inherent que regala la vida procurem el domèstic confort, escollim l’or i menyspreem el temps que va esvaint-se.
Vivim a l’error, a la casa del dolor i una patina de desencís ens torna tèrbola la mirada.
Passa el temps i no som pas més savis, no aprenem dels cops rebuts i persistim obstinats, bous orbs en la direcció equivocada.
16 DE LUZ

Somos muchas cosas.
Un pálido reflejo de lo que podríamos ser: rutilantes seres de sabiduría y luz.
Nacemos resplandecientes en un ámbito hostil, nos ciega la luz y el aire nuevo nos abofetea el rostro extraviándonos de la amniótica paz.
Allí conocemos el sufrimiento que nos deberá acompañar en tanto dure el viaje.
En lugar de cultivar la felicidad inherente que regala la vida procuramos el doméstico confort, escogemos el oro y despreciamos el tiempo que se va desvaneciendo.
Vivimos en el error, en la casa del dolor y una patina de desencanto nos vuelve turbia la mirada.
Pasa el tiempo y no somos más sabios, no aprendemos de los golpes recibidos y persistimos empeñados, bueyes ciegos en la dirección equivocada.


Nomes l’amor és clariana, alquímia que transmuta, llum que s’intueix darrera la nuvolada.
I ens hi aferrem amb ungles i dents, clavem les nostres pors a la pell de l’estimat, les enredem entre els cabells de l’estimada.
Els nostres sexes son hams que esquincen la blanca carn de la mítica balena blanca, que s’entrelluca lluny entre ones i escumes.
I resplendim com el que som, nou nats en uns braços amants, desfem les defenses i enrunem els baluards.
Ens enderroquem per dins per ser lliures, morim per renéixer amb una nova realitat tremolant-nos a la nineta.
Retrobem a aquell esser de llum i resplendim com àngels de bronze a la obliqua claror d’un eventual capvespre.

Solamente el amor es claro, alquimia que transmuta, luz que se intuye detrás de la nube.
Y nos aferramos con uñas y dientes, clavamos nuestros miedos en la piel del amado, las enredamos entre los cabellos de la amada.
Nuestros sexos son anzuelos que desgarran la blanca carne de la mítica ballena blanca, que se atisba lejos entre olas y espumas.
Y resplandece como lo que somos, recién nacidos en unos brazos amantes, deshacemos las defensas y derruimos los baluartes.
Nos derribamos por dentro para ser libres, morimos para renacer con una nueva realidad temblándonos en la pupila.
Reencontramos a aquel ser de luz y resplandecemos como ángeles de bronce en la oblicua luz de un eventual atardecer.17 LA PAU NIRVÀNICA
        
Esperava delerós una concòrdia que no arribava, esperava resoldre l’enigma, trobar la clau adient, reconèixer al moment el pany que obrís aquella porta imprescindible.
Esperava la saviesa que esbandís qualsevol rastre de dubte, acabar victoriós la lluita i reposar gaudint en vida d’aquella pau nirvànica que s’intuïa enllà lluny.
La il·luminació com un cop de puny o la lenta i feixuga feina, el treball constant i pacient... I finalment, la justa recompensa, el premi a l’esforç i a la coherència.
Esperava el Graal, la pedra filosofal, la flor sublim del coneixement, el bàlsam que curaria qualsevol ferida...
Però anava errat, perquè: La pau ve del combat, el camí és la resposta, la recerca és l’energia i el coneixement s’atrapa per un moment i al cap d’un moment s’oblida.
La felicitat és una llum oscil·lant que en un cel fosc til·lita i la concòrdia és un invent per fer callar a l’home que contra l’home es revolta i crida.
Nomes trobo certa pau quan para la lluita, quan em rendeixo joiós davant l’esguard amant que sense tocar-me em despulla i em dona vida.


17 LA PAZ NIRVÀNICA

Esperaba ansioso una concordia que no llegaba, esperaba resolver el enigma, encontrar la clave adecuada, reconocer el momento la cerradura que abra esa puerta imprescindible.
Esperaba la sabiduría que enjuagaría cualquier rastro de duda, acabar victorioso la lucha y reponerme disfrutando en vida de aquella paz nirvànica que se intuía allá lejos.
La iluminación como un puñetazo o la lenta y pesada tarea, el trabajo constante y paciente... Y finalmente, la justa recompensa, el premio al esfuerzo y a la coherencia.

Esperaba el Grial, la piedra filosofal, la flor sublime del conocimiento, el bálsamo que curaría cualquier herida...          Pero estaba equivocado, porque:
La paz viene del combate, el camino es la respuesta, la busca es la energía y el conocimiento se atrapa por un momento y al cabo de un momento se olvida.
La felicidad es una luz oscilante que en un cielo oscuro tilita y la concordia es un invento para acallar al hombre que contra el hombre se revuelta y grita.
Solamente encuentro cierta paz cuando para la lucha, cuando me rindo gozoso ante la mirada amante que sin tocarme me desnuda y me da vida.
18 SINTONIA

Sintonia clara, esperit que m’habita, llum incandescent, flama que crepita.
Aliena al cos i més enllà de la matèria, com el so silenciós de la sang a l’arteria.
Pregona veu que la vida anomena, qui no l’escolta, als ulls du una bena.
Cançó d’un amor que nomes te una pena, te la canto fluixet a cau d’orella.
Tant a prop i tant lluny com un hàlit, un fum, lluna enamorada del seu reflexa.

18 SINTONÍA

Sintonía clara, espíritu que me habita, luz incandescente, llama que crepita.
Ajena al cuerpo y más allá de la materia, como el sonido silencioso de la sangre en la arteria.
Pregona ve que la vida llama, quien no la escucha, en los ojos lleva una venda.
Canción de un amor que solo tiene una pena, te la canto flojito al oído.
Tan cerca y tan lejos como un hálito, un humo, luna enamorada de su reflejo.19 POETA PER INSISTENCIA

Bressolat per la lluna, proclamo la meva condició de poeta per insistència i la eventual rendició davant les arbitraries lleis de l’univers que em sacseja.
A voltes m’enganyo i crec tenir poder per ordenar el caos i dirigir la deriva erràtica dels fets que anomenen els meus dies.
Recullo tempestes sense sembrar vents i a vegades la busca de la meva brúixola no senyala si no l’infortuni i el mal temps.
Afeblit de tanta singladura entre esculls, em deixo bressolar per la lluna, em proclamo, per insistència poeta i descanso en escoltar la dolça veu de la musa.
Hi ha dies que em salten salvatges a l’esquena i xisclen com garrins pressentint l’escorxador... Llavors jo, cerco el bressol de la lluna, la dolça veu de la musa i llanço al món el meu vers de poeta per insistència.
Tu, musa de carn i os, beneïda de paciència apareixes del no res, reculls el meus mots, tels ajeus a la falda com si fossin flors d’un Abril magnífic i em fas aquella mirada que corprèn al poeta que ja no haurà de insistir més.
19 POETA POR INSISTENCIA

Mecido por la luna, proclamo mi condición de poeta por insistencia y la eventual rendición ante las arbitrarias leyes del universo que me zarandea.
A veces me engaño y creo tener poder para ordenar el caos y dirigir deriva errática de los hechos que dan nombre a mis días.
Recojo tormentas sin sembrar vientos y a veces la aguja de mi brújula no señala si no el infortunio y el mal tiempo.
Debilitado de tanta singladura entre arrecifes, me dejo mecer por la luna, me proclamo, por insistencia poeta y descanso al escuchar la dulce voz de la musa.
Hay días que me saltan salvajes a la espalda y chillan como lechones presintiendo el matadero... Entonces yo, busco el arropo de la luna, la dulce voz de la musa y lanzo al mundo mi verso de poeta por insistencia.
Tú, musa de carne y hueso, bendecida de paciencia apareces de la nada, recopilas mis palabras, te las pones en la falda como si fueran las flores de un Abril magnífico y me haces esa mirada que sobrecoge al poeta que ya no deberá insistir más.

20 PENSAMENT D’AMOR

        Nomes fidel a allò que em diu el cor, no dubto ni per un instant d’aquell pensament que em reverbera per dins amb la vibració d’un sisme.
Soterrat, quasi somort, viu enterrat al moll de l’anima, més present que l’entranya, més intens que l’ara que s’escapa amb foteses a cada moment.
Persistent aquell pensament que amb dolceses s’associa, claudicants tots dos, transfigurats a la pàl·lida llum d’aquella estança, la deixondida voluptuositat en els braços amants de l’altre.
Pensament constant, cadència d’onatge, blanc sortilegi que encisa i corprèn, natural com un acte reflexa que des de d’inconscient ferma vincles i dissol distancies.
No el limita el futur i el passat només l’eixample, viu ara mateix, aquí, és en l’aire que em fa existir, vertiginós pensament d’amor que m’atorga tanta pau, tanta calma...
20 PENSAMIENTO DE AMOR

         Solamente fiel a lo que me dice el corazón, no dudo ni por un instante de aquel pensamiento que me reverbera por dentro con la vibración de un seísmo.
Enterrado, casi mortecino, vive enterrado en el tuétano del alma, más presente que la entraña, más intenso que el ahora que se escapa con naderías cada momento.
Persistente aquel pensamiento que con dulzuras se asocia, claudicantes los dos, transfigurados a la pálida luz de aquella estancia, relajada voluptuosidad en los brazos amantes del otro.
Pensamiento constante, cadencia de oleaje, blanco sortilegio que arrebata y cautiva, natural como un acto reflejo que desde el inconsciente establece vínculos y disuelve distancias.
No lo limita el futuro y el pasado sólo lo ensancha, vive ahora mismo, aquí, está en el aire que me hace existir, vertiginoso pensamiento de amor que me otorga tanta paz, tanta calma…
21 ANCESTRES

Potser voldríem trencar aquell fil de plata, o volar sobre els set mars per allunyar-nos d’aquella estètica que ens fascina i corprèn, cavalcar per un cop sense aquella dolça regna que ens astora i domina.
Potser el voldríem amb unes altres estrelles el univers on vivim o divaguem, sentir a la pell un altra gravetat, tal vegada més lleugera, ser diferents i deixar en el món un altre empremta.
Veure’ns amb uns ulls aliens i sentir amb un altra pell la realitat que ens complau o ens ofega, estimar amb un altre cor que no fos el que a dins del pit ens batega.
Perseguir el coneixement d’una altra manera, més senzilla, més serena i omplir-nos l’esperit amb la comprensió d’un altre sentit que fos la clau i l’accés a una desconeguda i radical bellesa.
21 ANCESTROS

Quizás quisiéramos romper ese hilo de plata, o volar sobre los siete mares para alejarnos de esa estética que nos fascina y cautiva, cabalgar por una vez sin aquella dulce rienda que nos inquieta y domina.
Quizás lo quisiéramos con otras estrellas el universo donde vivimos o divagamos, sentir en la piel otra gravedad, tal vez más ligera, ser diferentes y dejar en el mundo otra huella.
Vernos con ojos ajenos y sentir con otra piel la realidad que nos complace o nos ahoga, amar con otro corazón que no fuera el que dentro del pecho nos late.
Perseguir el conocimiento de otra manera, más sencilla, más serena y llenarnos el espíritu con la comprensión de otro sentido que fuera la clave y el acceso a una desconocida y radical belleza.
Trobar un sistema que ens permetis esmussar el temps i retenir-lo amb els dits de la consciencia, fer-lo nostre plenament i assaborir-ne l’essència, com deu fer un guerrer disposat, atent i alerta.
Però som com som i els nostres peus son arrels que s’enfonsen a la terra que estimem, lligant-nos als ancestres, per això, així vivim i somiem, connectats a la invisible xarxa d’esdeveniments que, colgats d’oblit, en silenci ens precedeixen.

Encontrar un sistema que nos permita desmenuzar el tiempo y retenerlo con los dedos de la conciencia, hacerlo nuestro plenamente y saborear la esencia, como debe hacer un guerrero dispuesto, atento y alerta.
Pero somos quienes somos y nuestros pies son raíces que se hunden en la tierra que amamos, ligándonos a los ancestros y así vivimos y soñamos, conectados a la invisible red de acontecimientos que, enterrados de olvido, en silencio nos preceden.


22 ÀTH CLIATH
       
        S’obren els arbres com castells de foc en el camí d'Àth Cliath.
Verdes com les de casa les prades i les cases, parlen d’un orgull educat i serè, com el cel que aguanta núvols, avui escadussers, de passades penúries i melangies.
Riu la gent i crida a les atestades tavernes, mentre els violins incansables dibuixen a tothora espirals de tradició i alegria.
M’he begut un got de daurada ambrosia a la barra del temple i respirat el bleix sentós d’una disbauxa històrica que allibera i dignifica.
Al camí d'Àth Cliath hi viu un follet que et regala la fortuna si et mira, una fada amb nom d’udol de vent que xiula entre cingles d’herba encatifats on l’oceà es rendeix en una llengua antiga.

22 ÀTH CLIATH

Se abren los árboles como castillos de fuego en el camino de Àth Cliath.
Verdes como las de casa las praderas y las casas, hablan de un orgullo educado y sereno, como el cielo que aguanta nubes, hoy esporádicas, de pasadas penurias y melancolías.
Ríe la gente y grita en las atestadas tabernas, mientras los violines incansables dibujan en todo momento espirales de tradición y alegría.
Me he bebido un vaso de dorada ambrosía y respirado el resuello oloroso de un desenfreno histórico que libera y dignifica.
En el camino de Àth Cliath vive un duende que te regala la fortuna si te mira, un hada con nombre de aullido de viento que silba entre riscos de hierba alfombrados donde el océano se rinde en una lengua antigua.

Àth Cliath és de pluja fina i urbana els dies de sol, però les tempestes son la clamorosa veu de druides anihilats, de cèltiques divinitats, occides per infamants imperis i avui gaire bé sepultades d’oblit.
Gaire bé, perquè de les llambordes d'Àth Cliath, s’aixeca cada nit l’esperit de l’ancestre, com una boira de disbauxa que corre per carrers i carrerons, perpetuant el ritual del so, de l’ambrosia i de la carn, alliberant al món sencer de dogmes feixucs i de polsoses i antigues litúrgies.
Àth Cliath es de lluvia fina y urbana los días de sol, pero las tormentas son la clamorosa voz de druidas aniquilados, de celticas divinidades eliminadas por infamantes imperios y hoy casi sepultadas de olvido.
Casi, porque de los adoquines de Àth Cliath, se levanta cada noche el espíritu del ancestro, como una niebla de desenfreno que corre por calles y callejones, perpetuando el ritual del sonido, de la ambrosía y de la carne, liberando al mundo entero de dogmas pesados y de polvorientas y antiguas liturgias.


23 REBERVERACIÓ

Una vibració molt més que residual, un harmònic que afirma i reafirma el què s’entesta a sepultar de fets anodins el dia.
L’ona concèntrica d’un centre exquisit, ona circular, ona infinita.
Un so inaudible que somou els fonaments de la jornada, un esclat aturat en el punt més àlgid, que va desgranant la seva llum passada, poc a poc en l’ara que germina.
Una estrella distant que un cop va existir i avui és la llum refulgent que reverberant ens arriba.
El calor d’una mà que ja no hi és, fa més delicada la carícia.
Un record més que record, una presencia impossible que abrasa amb intangibles ardències, un bes etern que tremola com la fulla que mou un vent de prodigi.
Un pensament que és cadència eterna, perpetua energia i moviment, avalot de la carn per l’avalot de la ment, deixondiment i serenor suprema.
23 REBERVERACIÓN

Una vibración mucho más que residual, un armónico que afirma y reafirma lo que se empeña en sepultar de hechos anodinos el día.
La ola concéntrica desde un centro exquisito, onda circular, onda infinita.
Un sonido inaudible que remueve los cimientos de la jornada, un estallido parado en el punto más álgido, que va desgranando su luz pasada, poco a poco en el ahora que germina.
Una estrella distante que una vez existió y hoy es luz refulgente que reverberante nos llega.
El calor de una mano que ya no está, hace más delicada la caricia.
Un recuerdo más que recuerdo, una presencia imposible que abraza con ardor intangible, un beso eterno que tiembla como la hoja que mueve un viento de prodigio.
Un pensamiento que es cadencia eterna, perpetua energía y movimiento, alboroto de la carne por el alboroto de la mente, y serenidad suprema.
L’ahir gloriós, rampant com un lleó de pedra per les heràldiques del present, una historia encara no escrita que esdevindrà llegenda a les cròniques futures del nostre temps.
Una reverberació que revela la mesura d’un preterit fugit, les quatre dimensions plegades en una de sola, el aquí que vibra, l’ara que viu, la pell que d’enyor, eixordant-me crida.
No és secret, ni fortuït, ni la conseqüència d’un pla perfecte, és ideal i natural com el disseny dels remolins, com el decurs del cabal d’un torrent per la seva riba.
Com el vol precís d’un pardal que sempre trobant sense cercar, la llavor o el cuc que l’alimenta, i torna sense dubtes al niu on la piuladissa l’espera.
Tu i jo, lliures com ocells no en sabem res de secrets, tant sols sabem que és el univers amb tot el que el univers sap el que, malgrat mil temporals la nostre barca guia.
El ayer glorioso, rampante como un león de piedra para las heráldicas del presente, una historia aún no escrita que será leyenda a las crónicas futuras de nuestro tiempo.
Una reverberación que revela la magnitud de un preterido huido, las cuatro dimensiones plegadas en una sola, el aquí que vibra, el ahora que vive, la piel que de añoranza, ensordeciéndome chilla.
No es secreto, ni fortuito, ni la consecuencia de un plan perfecto, es ideal y natural como el diseño de los remolinos, como el transcurso del caudal de un torrente por su riba.
Como el vuelo preciso de un gorrión que siempre encuentra sin buscar, la semilla o el gusano que lo alimenta, y vuelve sin dudar al nido donde el piar la espera.
Tú y yo, libres como pájaros nada sabemos de secretos, sólo sabemos que es el universo con todo lo que el universo sabe, a pesar de mil temporales nuestra barca guía.

24 ABSOLUTA PAU

El temps batega amb un cor diferent des que per la finestra badava astorada la lluna.
Com si s’allunyés sense allunyar-se, aquell instant roman gravat a la pedra del univers.
Ja per sempre evocarem penombres d’estança i acudiran rebent com si existissin per complaure’ns.
El nostre fugaç  joc d’ombres ha escrit historia en el univers còmplice dels estremits.
Magisteri de tactes i llums que desvelen el misteri d’un desig que s’asserena.
Mestres, som mestres l’un de l’altre i em après del caliu enterrat i desvetllat la flama adormida.

24 ABSOLUTA PAZ

El tiempo late con un corazón diferente desde que por la ventana asomaba azorada la luna.
Como si se alejara sin alejarse, ese instante permanece grabado en la piedra del universo.
Ya para siempre convocaremos penumbras de estancia y acudirán raudas como si existieran para complacernos.
Nuestro fugaz juego de sombras ha escrito historia en el universo cómplice de los estremecidos.
Magisterio de tactos y luces que desvelan el misterio de un deseo que se serena.
Maestros, somos maestros el uno del otro y hemos aprendido del calor enterrado y desvelado la llama dormida.


Hem descobert utòpiques geografies i ens hi hem endinsat, valents sense el límit de cap brúixola.
Hem mort moltes vegades per renéixer immaculats en una terra, de abolides distancies, que ja no reconeixíem.
A l’espai que entre si regalen els àtoms hi hem bastit una llar sense nom ni temps.
Fundem litúrgies que fugen del raciocini, coreografies que lloen al instint.
Inaprehensibles pel món caminem des d’aleshores a dos polsades del terra.
Em sortit victoriosos d’una claudicació absoluta i ara impera la més absoluta pau.
Hemos descubierto utópicas geografías y nos hemos adentrado, valientes sin el límite de ninguna brújula.
Hemos muerto muchas veces para renacer inmaculados en una tierra, de abolidas distancias, que ya no reconocíamos.
En el espacio que entre sí regalan los átomos hemos construido un hogar sin nombre ni tiempo.
Fundamos liturgias que huyen del raciocinio, coreografías que alaban al instinto.
Inaprehensibles por el mundo caminamos desde entonces a dos pulgadas del suelo.
Hemos salido victoriosos de una claudicación absoluta y ahora impera la más absoluta paz.
25 EMPRESA

Una logística dispersa és la dels meus ulls que a tot s’atreveixen.
Una planera estratègia la de la meva veu que al teu misteri s’adreça encuriosida.
Un deficitari inventari el de les llàgrimes vessades i el de les insomnes nits.
Una normativa absurda la dels meus dits que indaguen la rel del d’un goig que es dispersa.
Per definició inexactes les acotacions i notes al marge dels nostres dies exquisits.
Afirmo sense dubtes el balanç d’excel·lència d’aquest negoci de boires del que en som beneficiaris.
25 EMPRESA

Una logística dispersa es la de mis ojos que a todo se atreven.
Una sencilla estrategia la de mi voz que a tu misterio se dirige curiosa.
Un deficitario inventario el de las lágrimas derramadas y el de las noches insomnes.
Una normativa absurda la de mis dedos que indagan la raíz del de un gozo que se dispersa.
Por definición inexactas las acotaciones y notas al margen de nuestros días exquisitos.
Afirmo sin lugar a dudas el balance de excelencia de este negocio de nieblas del que somos beneficiarios.26 PREPARATS?

Que si estem preparats?
Si no estesi’m preparats per la lluita, per anar més enllà i dirimir per fi la controvèrsia, serien uns altres escenaris i uns altres actors els que adormirien
a les masses amb les usuals estratègies de fum.
Segurament, larvada sota la pell d’aquest petit poble que avui crida, existeix una queixa antiga, una sofrença que el món per sistema sufoca,  promovent l’oblit, si no el menyspreu.
Son tants cops del martell de la llei damunt l’afeblida pell dels que un dia trist perderen, emparats i refiats de la pròpia llei.
Han estat tantes les voltes donades en cercles, topant amb parets erigides només per fer gaudir al vencedor de l’oprobi del vençut i enaltir l’orgull malaltís del qui edifica damunt dels ossos que mal enterra.26 ¿PREPARADOS?
     
Que si estamos preparados?
Si no estuviéramos preparados para la lucha, para ir más allá y dirimir por fin la controversia, serían otros escenarios y otros actores los que adormecerían a las masas con las usuales estrategias de humo.
Seguramente, larvada bajo la piel de este pequeño pueblo que hoy grita, existe una queja antigua, un sufrimiento que el mundo por sistema sofoca, promoviendo el olvido, si no el desprecio.
Son tantos los golpes del mazo de la ley sobre la debilitaba piel de los que un día triste perdieron, amparados y confiados en la propia ley.
Han sido tantas las vueltas dadas en círculo, topando con paredes erigidas sólo para hacer disfrutar del oprobio del vencido al vencedor y enaltecer el orgullo enfermizo del que edifica encima de los huesos que mal entierra.Hagués estat fàcil establir vincles perdurables, perquè la gent és gent i prou, i si vol s’entén, però l’ànsia provinciana de voler ser més que l’altre, aquell complexa que s’ajup i vol dissimular la incapacitat o la mandra, han donat armes velles als cretins.
La ignorància i la por atorguen ales a un odi que ha debolit els ponts i enrunat la casa del seny on preservàvem amb amor una fe que venia del terròs.
Ens volen pidolaires i els hi agradem només desproveïts de dignitat, retuts, alegres i amb el coll ofert al seu coltell de sacrifici ritual.
Cada quaranta anys diuen que s’ha de bombardejar l’esforç d’un poble i podar les branques que torcent-se dissenteixin, s’ha d’ofegar el xiscle de la raó tantes voltes vessada com una sang.
Hubiera sido fácil establecer vínculos perdurables, porque la gente es gente y nada más, y si se quiere se entiende, pero el ansia provinciana de querer ser más que el otro, aquel complejo que se agacha y quiere disimular la incapacidad o la pereza, han dado armas viejas a los cretinos.
La ignorancia y el miedo otorgan alas a un odio que ha derruido los puentes y devastado la casa del buen juicio donde se preservaba con amor una fe que venía del terruño.
Nos quieren mendigos y les gustamos sólo desprovistos de dignidad, rendidos, alegres y con el cuello ofrecido a su cuchillo de sacrificio ritual.
Cada cuarenta años dicen que hay que bombardear el esfuerzo de un pueblo y podar las ramas que torciéndose disientan, se debe sofocar el bramido de la razón tantas veces derramada como una sangre.
Estem a punt per abrasar el desori que s’imposa cíclicament des de lluny, acatar o morir s’ha fet tradició que perdura, el guany de la suor i l’empenta ha d’anar a qui, lluny d’aquí, revestit d’honors, estén la mà com si fos un dret i tot just espera.
Sempre fou així, i així diuen que serà, com no pot ser d’altre manera, que és molt millor ignorar i parar la ma, que no pas posar fil a l’agulla, clavar l’arada a la terra eixuta, organitzar-se i treballar.
Que si estem preparats per la lluita?
Estem resignats a la lluita, acostumats a l’ombra imperial de l’àguila que veu el seu niu de la capçana tremolar, esperant l’embat sense arguments de qui per reafirmar-se crida, per negar la realitat la anihila i no te cap mania, fins i tot potser li agradaria, de fer que als carrers de la gent pacifica, demà hi baixessin rius de sang.
Estamos listos para abrazar el desorden que se impone cíclicamente desde lejos, acatar o morir se ha hecho tradición que perdura, la ganancia del sudor y del empuje debe ir a quien, lejos de aquí, revestido de honores, extiende la mano como si fuera un derecho y solo espera.
Siempre fue así, y así dicen que será, como no puede ser de otra manera, que es mucho mejor ignorar y parar la mano, que no enhebrar la aguja, clavar el arado en la tierra seca, organizarse y trabajar.
¿Que si estamos preparados para la lucha?
Estamos resignados a la lucha, acostumbrados a la sombra imperial del águila que ve su nido temblar en la copa, esperando el embate sin argumentos de quien para reafirmarse grita, para negar la realidad la aniquila y no tiene ninguna manía e incluso tal vez le gustaría, de hacer que por las calles de la gente pacífica, mañana bajaran ríos de sangre.

27 SOFTWARE

Sense restaurar la contrasenya hem reactivat el nostre compte d'alegries i tendreses.
Usuaris d'aquesta aplicació fonamental, hem teclejat carícies icòniques en els nostres esperits en línea, anul·lant distancies.
S'han obert pantalles inesperades i ens hem submergit en interfases intuïtives i extraordinàries.
Els menús i sub menús eren una progressió de dits elèctrics que aixecaven temporals epidèrmics, mentre el ventilador girava enfollit i el dissipador no donava l'abast.
Ens hem fet seguidors d'un blog inaudit de preferències compartides y pràcticament tenim idèntic perfil.
El meu estat és vora teu i s'actualitza sol quant s'escolta el tritono o la marimba, i apareix, donant-li vida la teva foto que somriu.
Inicio sessió amb un altre compte però comparteixo contactes i notes perquè puguem disposar de les mateixes apps.
Tenim cobertura garantida i la fibra òptica ens fa mirar als ulls i endinsar-nos en el misteri digital dels usuaris.
Crec que la pròxima vegada que connectem, a preferències posaré: manual
27 SOFTWARE

Sin restaurar la contraseña hemos reactivado nuestra cuenta de alegrías y ternuras.
Usuarios de esta aplicación fundamental, hemos tecleado caricias icónicas en nuestros espíritus en línea, anulando distancias.
Se han abierto pantallas inesperadas y nos hemos sumergido en interfaces intuitivas y extraordinarias.
Los menús y sub menús eran una progresión de dedos eléctricos que levantaban temporales epidérmicos, mientras el ventilador giraba enloquecido y el disipador no daba abasto.
Nos hemos hecho seguidores de un blog inaudito de preferencias compartidas y prácticamente tenemos idéntico perfil.
Mi estado es cercano al tuyo y se actualiza solo en cuanto se escucha el tritono o la marimba, y aparece, dándole vida tu foto que sonríe.
Inicio sesión con otra cuenta pero comparto contactos y notas para que podamos disponer de las mismas apps.
Tenemos cobertura garantizada y la fibra óptica nos hace mirar a los ojos y adentrarnos en el misterio digital de los usuarios.
Creo que la próxima vez que conectamos, en preferencias pondré: manual.


28 CRONIQUES TERBOLES

Cada cop és més difícil trobar una clariana de calma en aquest convuls vesper que habitem, devorem i malmetem.
La gran maquinaria del capital, o de la industria, amb tots els seus lacais, auto erigits politics, aixafa per tot arreu sense restriccions, ni ètiques, ni legals.
Els seus nefastos herois esquiven garjoles amb prestidigitació legal, riuen endrapant en els càterings oficials i discuteixen sobre l’estratègia del ocultament i l'arbitrarietat.
Ningú no torna el que ha robat i en el poder es perpetua un altra generació de espavilats sense vergonya que mai han hagut de treballar.
Per ells el cove de les cireres i la impunitat per remenar.
Sempre mirant-se al mirall de l'autocomplaença, sempre atemorint a la pobresa amb la misèria, mentre recapten promulgant més normatives i lleis.
28 CRONICAS TURBIAS

Cada vez es más difícil encontrar un claro de calma en este convulso avispero que habitamos, devoramos y dañamos.
La gran maquinaria del capital, o de la industria, con todos sus lacayos autoerigidos políticos, pisotea por todas partes sin restricciones, ni éticas, ni legales.
Sus nefastos héroes esquivan la cárcel con prestidigitación legal, ríen comiendo en los caterings oficiales y discuten acerca de la estrategia del ocultamiento y la arbitrariedad.
Nadie devuelve lo que ha robado y en el poder se perpetúa otra generación de espabilados sin vergüenza que nunca han tenido que trabajar.
Para ellos el cesto de las cerezas y la impunidad para manejar.
Siempre mirándose en el espejo de la autocomplacencia, siempre atemorizando a la pobreza con la miseria, mientras recaudan promulgando más normativas y leyes.


El que calgui per fer bullir l'olla, incrementar entre els seus, el prestigi i el patrimoni personal.
Però son radicalment ineptes, per no dir perversos, ja que tot i saber-ho s'aferren sense complexes a l’escó, al sou de privilegi i al estatus oficial.
Mentre tant tot trontolla, es trenca el delicat equilibri que encara, precàriament, tolerava algun sistema de vida, abocant al ciutadà a la ruïna, a la indigència i a la exclusió.
Desnonats per una gestió d'usura, recolzada per l'estat.
Neofeixisme, nacional catolicisme i la mai callada veu de l'imperi on no es ponia el sol.
Com gentilhomes de l'edat mitjana s'ha de quedar be al preu que sigui, s'ha de distreure l’atenció de l'electorat amb gestos d'auto elogi, la maquinaria de la propaganda no es pot aturar; s'han de dominar les noticies, dirigir al ramat, censurar o promocionar, enaltir els valors de la nostàlgia guerrera, de l'imperial centrisme i atemorir, amenaçar, sobre tot amenaçar.
Lo que sea necesario para hacer hervir la olla, incrementar entre los suyos, el prestigio y el patrimonio personal.
Pero son radicalmente ineptos, por no decir perversos, ya que aun y saberlo aferran sin complejos al escaño, al sueldo de privilegio ya el estatus oficial.
Mientras tanto todo se tambalea, se rompe el delicado equilibrio que todavía, precariamente, toleraba algún sistema de vida, arrojando al ciudadano a la ruina, a la indigencia y a la exclusión.
Desahuciados por una gestión de usura, apoyada por el estado.
Neofascismo, nacional catolicismo y la nunca callada voz del imperio donde no se ponía el sol.
Como hidalgos de la edad media se debe quedar bien al precio que sea, hay que distraer la atención del electorado con gestos de auto elogio, la maquinaria de la propaganda no se puede detener; hay que dominar las noticias, dirigir al rebaño, censurar o promocionar y ensalzar los valores de la nostalgia guerrera, del imperial centrismo y atemorizar, amenazar, sobre todo amenazar.Però inconscients e irresponsables, amb la pretensió de ser més papistes que el Papa, més beats que els màrtirs, els més caritatius i més bona gent que ningú d'altre en el món occidental, en una maniobra
política han fet entrar a la guineu en el corral i ara correm espaordides les gallines.
Funest presagi que cau damunt d'una terra atribolada, apocalipsi a la cantonada, un tren sense aturador, sense conductor, d'exponencial creixement i propagació immediata, mort barata, fins ara tant era, era africana
però ara ja és aquí, l’hem fet nostre, pioners del intercanvi víric i la pandèmia.
El brau ha saltat a la grada benestant i corren les senyores, perdent els collarets i els ventalls, per tal de no rebre una cornada, però aquest cop el brau no es veu i és més brau del que es pensava.
Han fallat els protocols: amb tanta inoperància institucionalitzada com no havien de fallar?
No se quin serà l'avenir, ni quin color polític haurà de tenir el que hagi de plantar cara a una situació tant delicada com la que ara fimbra furiosa a l’horitzó.
Pero inconscientes e irresponsables, con la pretensión de ser más papistas que el Papa, más beatos que los mártires, los más caritativos y más buena gente que nadie en el mundo occidental, en una maniobra política han  hecho entrar al zorro en el corral y ahora corremos asustadas las gallinas.
Funesto presagio que cae encima de una tierra atribulada, apocalipsis a la esquina, un tren imparable sin conductor, de exponencial crecimiento y propagación inmediata, muerte barata, hasta ahora tanto daba, era africana pero ahora ya está aquí, la hemos hecho nuestra, pioneros del intercambio vírico y de la pandemia.
El toro ha saltado a la grada acomodada y corren las señoras, perdiendo los collares y los abanicos, para no recibir una cornada, pero esta vez el toro no se ve y es más bravo de lo que se pensaba.
Han fallado los protocolos: con tanta inoperancia institucionalizada como no habrían de fallar?
No sé cuál será el porvenir, ni qué color político deberá tener el que deba hacer frente a una situación tan delicada como la que vibra ahora, furiosa en el horizonte.29 SILENCI BALADRÉ

No puc escoltar la musica del dia amb aquest silenci baladré que omple la casa.
He perdut l’habitud de marxar sol per les llambordes de la jornada, de mirar a aquell buit amic antic, terrible si no te cara.
No tenen consol els meu dits que esgarrapen o pentinen filagarses d'escalfor que vol ser boira esvaïda, no escolto res de res amb aquest silenci baladré que a cau d'orella crida.
En el meu centre, al centre concèntric de les meves energies hi ets tu, riallera i viva, i la resta del Univers de pura enveja bada la boca i ens mira.
Però avui, arrapat al meu pit s'hi entreté un silenci
baladré que sense fer remor a neguits convida.
29 SILENCIO VOCIFERANTE

No puedo escuchar la música del día con este silencio vociferante que llena la casa.
He perdido el hábito de marchar solo por las cunetas de la jornada, de mirar a aquel vacío, antiguo amigo, terrible si no tiene cara.
No tienen consuelo mis dedos que arañan o peinan hilachas de calor que quiere ser niebla desvanecida, no escucho nada de nada con este silencio vociferante que al oído me grita.
En mi centro, en el centro concéntrico de mis energías estás tú, risueña y viva, y el resto del Universo de pura envidia abre la boca y nos mira.
Pero hoy, pegado a mi pecho se entretiene un silencio vociferante que sin hacer ruido a inquietudes invita.

30 FULLES

Recuperat el seny, que sempre, tard o d'hora s'extravia, ajaiem la nostre pena sense raons, en un dolcíssim jaç de rutines.
Trenquem aquella deriva d'ais al cor, d'ensurts i consciencies intranquil·les, obrim de bat a bat el cor i deixem que hi entri una llum de redempció i de poesia.
Que si preguntem sobre tu i jo al univers, mirant-li als ulls al sol o a la lluna, veurem resplendir un nou estel en els confins de la volta obscura.
Perquè no podem evitar l'amor que sens escapa per les costures, no es pot moderar aquest esclat desfermat que és una força lliure de la natura.
Deixem doncs que ens bressoli el vent, que d'aquest bosc en som nomes dues fulles, però en esperit en som només un i pertanyem a un mateix arbre i d'essència compartida i pura.


30 HOJAS

Recuperado el juicio, que siempre, tarde o temprano se extravía, acostamos nuestra pena sin razones, en un dulcísimo lecho de rutinas.
Rompemos esa deriva de sobresaltos, de sustos y de conciencias intranquilas, abramos de par en par el corazón y dejemos que entre una luz de redención y poesía.
Que si preguntamos sobre tú y yo al universo, mirando a los ojos al sol o a la luna, veremos resplandecer una nueva estrella en los confines de la bóveda oscura.
Porque no podemos evitar el amor que se nos escapa por las costuras, no se puede moderar este estallido desatado que es una fuerza libre de la naturaleza.
Dejemos pues que nos meza el viento, que de este bosque somos solo dos hojas, pero en espíritu somos sólo uno, perteneciendo al mismo árbol y de esencia compartida y pura.31 CATEDRALS D'ESCUMA

A vegades s'aixequen ones en el mar més calm.
Catedrals d'escuma, crits que t'eixorden i renills d'un vent que sembla irat.
La petita balsa que estimem, de la que ens hem fet nàufrags i habitants del abisme, cruix, trontolla i l’huracà diu que vol, gelós, desfer-nos l’abraçada.
Però tu no pateixis, àngel del meu paradís, tanquem els ulls, arrecerem-nos en aquella fosca interna que posa nom a les distancies on hem après a viure i deixem tant sols que amaini el temporal.
L’horitzó viu rere la boira, i encara que no es vegi, sepultat de grisors, t'asseguro que hi és, deixant-se desitjar per les ones.
I nosaltres som paisatge que vibra, l'un és ona retuda que s'ajeu besant la sorra i  l'altre és platja, costa que acull, braços d'or que s'obren a l'eternitat d'aquest anar i venir cadenciós que és l'univers que ens bressola.
El teu plor presenti’t em fa sanglotar en la distancia però el teu riure em fa feliç.

31 CATEDRALES ESPUMA

A veces se levantan olas en el mar más calmo.
Catedrales de espuma, gritos que te ensordecen y relinchos de un viento que parece airado.
La pequeña balsa que amamos, de la que nos hemos hecho náufragos y habitantes del abismo, cruje, se tambalea y el huracán dice que quiere, celoso, deshacernos el abrazo.
Pero tú no sufras, ángel de mi paraíso, cerremos los ojos, resguardémonos en aquella oscuridad interna que da nombre a las distancias donde hemos aprendido a vivir y dejemos que sólo, amaine el temporal.
El horizonte vive tras la niebla, y aunque no se vea, sepultado de grises, te aseguro que está, dejándose desear por las olas.
Y nosotros somos paisaje que vibra, el uno es ola rendida que se tiende besando la arena y el otro es playa, costa que acoge, brazos de oro que se abren a la eternidad de este ir y venir cadencioso que es el universo que nos mece.
Tu llanto presentido me hace sollozar en la distancia pero tu risa me hace feliz.32 SOMNI

El somni és l'espai on el desig explora
però als morros li tanca la porta el dia
en el somni som sols còdols que rodolen
i entre boires i ombres vivim altres vides.

El matí és vector que apunta a la diana
que el somni ha deixat en penyora.
reverbera el desig, cadència pregona
l’àngel invisible bat ses ales blanques.

Desig que vius en el somni intangible
jo et convido a un joc de pell sensible
a la física carn i a la solitud de les albes.

En un Sol deixatat, fimbres des de l'evidencia
pren cos, t'ho demano, partit i presencia
abans que sagnin silencis els meus actes.

32 SUEÑO

El sueño es el espacio donde el deseo explora pero en los morros le cierra la puerta el día
en el sueño somos sólo guijarros que ruedan
y entre nieblas y sombras vivimos otras vidas.

La mañana es vector que apunta a la diana
que el sueño ha dejado al día en prenda.
reverbera el deseo, cadencia profunda
el ángel invisible bate sus alas blancas.

Deseo que vives en el sueño intangible
yo te invito al juego de la piel sensible
a la física carne y en la soledad de las albas.

En un Sol desleído, vibra desde la evidencia
toma cuerpo, te lo pido, partido y presencia
antes de que sangren silencios mis actos.

33 LLENÇO A L’AIRE

Llenço a l'aire els mots d'avui, records, batecs o filigranes, em faig devot o iconoclasta mentre decoro els interiors del dia amb el disseny inconscient que la meva mà mou i el meu vers inspira.
No tinc la exclusiva de la raó, no ofereixo solucions ni respostes, no parlo amb la llengua dels clàssics consagrats i tampoc vull que siguin èpiques les meves histories.
Enamorat de la lletra, no em queda si no la poesia, una porta a un món paral·lel, molt a frec però que no es veu, que entre pells habita, una catarsi quotidiana de mètrica obtusa i de rima.
A voltes son temes cabdals a voltes foteses que mai escriuria, cops de mall a l'enclusa dels dies o refermar sobre el paper aquell llebeig de papallones que noto a la vora del cor quant els teus ulls em miren.

33 LANZO AL AIRE

Lanzo al aire las palabras de hoy, recuerdos, latidos o filigranas, me hago devoto o iconoclasta mientras decoro los interiores del día con el diseño inconsciente que mi mano mueve y mi verso inspira.
No tengo la exclusiva de la razón, no ofrezco soluciones ni respuestas, no hablo con la lengua de los clásicos consagrados y tampoco quiero que sean épicas mis historias.
Enamorado de la letra, no me queda si no la poesía, una puerta a un mundo paralelo, muy a mano pero que no se ve, que entre pieles habita, una catarsis cotidiana de métrica obtusa y de rima.
A veces son temas primordiales a veces tonterías que nunca escribiría, golpes de mazo en el yunque de los días o afianzar sobre el papel aquel aire de mariposas que noto al lado del corazón en cuanto tus ojos me miran.

34 AQUELLA LLUM

Aquella llum que ens banya i posseeix com un amor matern, aquella llum que reconeixem en el cor de la palpebra.
El reflexa d'aquell planeta viu que des de les finestres del ulls batega dins la fosca infinita.
Aquella energia que tot allò que és viu anima, aquell majestuós disseny que ordena el caos amb una bellesa indescriptible.
Aquella llum que sense veure-la, atorga mesures a l'abisme, coordenades per acotar l'impossible, ales d’Icar per volar en els espais que rere els espais dormiten.
Aquella rara i estimada llum que fuig com un peix de plata, quan la raó vol ser la xarxa i l'home vol ser el pescador.
Aquella llum que és llindar d'un món que crepita amb la mateixa guspira primigènia de la creació.
Aquella llum que de tant com brilla hi moren immolats els meus mots.
Aquella llum diàfana i senzilla que trobo en el teu esguard quan somrius i em mires.
34 AQUELLA LUZ

Aquella luz que nos baña y posee como un amor materno, aquella luz que reconocemos en el corazón de la tiniebla.
El reflejo de aquel planeta vivo que late desde las ventanas de los ojos en la oscuridad infinita.
Aquella energía que todo lo que está vivo anima, aquel majestuoso diseño que ordena el caos con una belleza indescriptible.
Aquella luz que sin verla, otorga medidas al abismo, coordenadas para acotar lo imposible, alas de Ícaro para volar en los espacios que tras los espacios dormitan.
Aquella rara y querida luz que huye como un pez de plata, cuando la razón quiere ser la red y el hombre quiere ser el pescador.
Aquella luz que es umbral de un mundo que crepita con la misma chispa primigenia de la creación.
Aquella luz que de tanto que brilla mueren inmoladas mis palabras.
Aquella luz diáfana y sencilla que encuentro en tu mirada cuando sonríes y me miras.


35 EPISODI NACIONAL

Com sempre lamentable l'episodi nacional, com ho sol ser en aquests temps de rancúnia, no pot si no provocar-me fàstic i angunia, les excuses, les mentides, els dialèctics paranys.
Eren paraules fugisseres, eixams de mots solcant un cel que no ens pertany, eren fruits d'un altra collita, eren uns braços oberts com un espant.
Eren la nit dins la nit que tot ho ofusca, la clau que encasquilla tots els panys, el do imprecís d'una mentida ben dita o la ràbia de sempre que ha pres cos i carn.
Apagar el foc atiant-lo amb combustible i donar la culpa al vent i al temporal era el arrencar la crosta de la ferida d'una ferida que mai s'ha acabat de curar.

35 EPISODIO NACIONAL

Como siempre lamentable el episodio nacional, como lo suele ser en estos tiempos de rencor, no puede si no provocarme asco y angustia, las excusas, las mentiras, las trampas dialécticas.
Eran discursos huidizos, enjambres de palabras surcando un cielo que no nos pertenece, eran frutos de otra cosecha, eran unos brazos abiertos como un espanto.
Eran la noche dentro de la noche que todo lo ofusca, la llave que encasquilla todas las cerraduras, el don impreciso de una mentira bien dicha o la rabia de siempre que ha tomado cuerpo y carne.
Apagar el fuego alimentándolo con combustible y echar la culpa al viento y al temporal, era el arrancar la costra de una herida que nunca se ha terminado de curar.
Com sempre lamentable l'episodi nacional, guanyen altra cop la desídia i la misèria, amb aquella actitud tant vil i tant xulesca, com anacrònica en aquests temps d'enguany.
Si  ens indigna prou el  sarcasme que mostren desvergonyits i arrogants, haurem de fer com tants pobles abans i agafar el bou per les banyes.
Cròniques tèrboles d'aquests temps tant estranys, desprestigi de tot el que és cabal i honest, en un món que s'ha tornat tant roí i pervers, sense escrúpols, es coneix que hi ha més guanys.
Jo les escric intentant trobar consol, esberlant els fets i acostant-los a la llum, la ploma és sempre preferible al cop de puny tot i que clamin al desert els meus mots.

Como siempre lamentable el episodio nacional, ganan otra vez la desidia y la miseria, con esa actitud tan vil y tan chulesca, como anacrónica en estos tiempos de ahora.
Si nos indigna bastante el sarcasmo que muestran desvergonzados y arrogantes, tendremos que hacer como tantos otros pueblos antes y coger el toro por los cuernos.
Crónicas turbias de estos tiempos tan extraños, desprestigio de todo lo que es cabal y honesto, en un mundo que se ha vuelto tan ruin y perverso, sin escrúpulos, se conoce que hay más dividendos.
Yo las escribo intentando encontrar consuelo, rompo los hechos y los acerco a la luz, la pluma es siempre preferible al puñetazo aunque clamen en el desierto mis palabras.36 UN HOME, UN PAIS

Era un home, un país, un somni inconscient d'alegries esquifides, somicant per una imprecisa pena amb una injustificada vergonya.
També hi ha un jorn però, en el que calma el vent i amaina la tempesta.
La grisor dels dies acaba tenyint les ninetes de qui es capfica i obceca.
Recorria a obscurs mecanismes que potser li van servir temps ençà, quan arraulit, quasi amb la memòria de passades generacions, evocava atemorit la fam i la misèria de la guerra perduda, amb la por al cor i esperant que passes el bombardeig.
Però sempre hi havia un mal presagi o una remor d’avió tremolant com un miratge irreal al horitzó.
Serrava les dents, tancava els ulls, fent més negre el seu esguard interior, no mirava l'avenir, tancava les portes i es feia cabdell per no sentir, per no patir.
Era la pau simulada del derrotista conformat i del covard.
36 UN HOMBRE, UN PAIS

Era un hombre, un país, un sueño inconsciente de alegrías escuálidas, sollozando por una imprecisa pena con una injustificada vergüenza.
También hay un día pero, en el que calma el viento y amaina la tormenta.
La mediocridad de los días acaba tiñendo las pupilas de quien se preocupa y obceca.
Recurría a oscuros mecanismos que quizá le sirvieron tiempo atrás, cuando acurrucado, casi con la memoria de pasadas generaciones, evocaba atemorizado el hambre y la miseria de la guerra perdida, con el miedo en el corazón y esperando a que pasara el bombardeo.
Pero siempre había un mal presagio o un ruido de avión temblando como un espejismo irreal en el horizonte.
Apretaba los dientes, cerraba los ojos, haciendo más negra su mirada interior, no miraba el porvenir, cerraba las puertas y se hacía ovillo para no sentir, para no sufrir.S'estava be en aquell confort insuficient però veia com la vida fugia silenciosa a lloms del temps.
Queien els dies com baules d'una cadena que es nuava al seu coll sotmès, ell renegava en silenci, mots de foc i rebel·lia, però aquella dinàmica temorenca el mortificava perquè sabia, pressentia que la vida era un altre cosa, però no gosava aturar la roda i fer que tot fos diferent.
El seu pensament va anar esdevenint crític i una nova força s'obria pas entre aquells llimbs obscurs en els que feia segles divagava.
Era enèrgica, positiva aquella corrent que trencava amb la cinètica obscura.
No s'havia de tenir por i mirar a la llum de cara, sense témer la repressió que preconitzaven els apòstols de la reacció.
Era viu, vital aquell pensament que creixia com una flor magnifica.
Real l'amorosa tebiesa del sol besant la pell blanquíssima de qui mai ha sortit del refugi.

Era la paz simulada del derrotista conformado y del cobarde.
Se estaba bien en aquel confort insuficiente pero veía como la vida huía silenciosa a lomos del tiempo.
Caían los días como los eslabones de una cadena que se anudaba a su cuello sometido, él renegaba en silencio, palabras de fuego y rebeldía, pero aquella dinámica temerosa lo mortificaba porque sabía, presentía que la vida era otra cosa, pero no osaba detener la rueda y hacer que todo fuera diferente.
Su pensamiento fue convirtiéndose crítico y una nueva fuerza se abría paso entre aquellos limbos oscuros en los que hacía siglos divagaba.
Era enérgica, positiva aquella corriente que rompía con la cinética oscura.
No había que tener miedo y mirar a la luz de frente, sin temer a la represión que preconizaban los apóstoles de la reacción.
Era vivo, vital aquel pensamiento que crecía como una flor magnífica.
Real la amorosa tibieza del sol besando la piel blanquísima de quien nunca ha salido del refugio.
L'aire bufetejava acaronant la cara d'aquell que s'abocava per primer cop a la veritat o l'abisme.
Va adonar-se amb certesa epidèrmica, de que ell era un habitant de l'abisme, per fi va trobar les seves arrels de llum.
Arravatat com un místic d'ulls esbatanats va contemplar el destí i va tenir la resposta a tots els dubtes, per primer cop amb un acte de valor vers si mateix.
Va obrir totes les finestres i deixant-se penetrar per la claror, per fi esdevingué humà per primera vegada, va ser planeta, país, ciutadà, consciencia, món, viatger, ocell, arbre.
Va riure llibert amb si mateix un cop signat tal armistici.
No esperava cap premi, havia renunciat al perdó, no tenia temença ni al endemà, ni a la mort.
Era un país que despertava, era un clam que ja no es  podia silenciar, una corrent, un aiguat que era preludi de creació.
Era un home, un país que navegant l'abisme s'encaminava cap el futur amb un coneixement al cor, el sol a la cara i les mans al timó.
El aire abofeteaba acariciando la cara de aquel que se vertía por primera vez a la verdad o el abismo.
Se dio cuenta con certeza epidérmica, de que él era un habitante del abismo, por fin encontró sus raíces de luz.
Arrebatado como un místico de ojos muy abiertos contempló el destino y tuvo la respuesta a todas las dudas, por primera vez con un acto de valor hacia sí mismo.
Abrió todas las ventanas y dejándose penetrar por la luz, por fin se convirtió en humano por primera vez, fue planeta, país, ciudadano, conciencia, mundo, viajero, pájaro, árbol.
Rió liberto consigo mismo una vez firmado tal armisticio.
No esperaba ningún premio, había renunciado al perdón, no tenía temor ni al día siguiente, ni a la muerte.
Era un país que despertaba, era un clamor que ya no se podía silenciar, una corriente, un aguacero, preludio de creación.
Era un hombre, un país que navegando el abismo se encaminaba hacia el futuro con un conocimiento en el corazón, el sol en la cara y las manos en el timón.
37 HOSTES DE LA DISTÀNCIA

De nou em sigut hostes de la distancia i altre cop em solcat espais de llibertat al aixopluc de les seves amoroses ales.
La immensitat ens somriu amb la seva boca d'abisme i el temps és un remoli que engoleix vergonyes i recances.
Som hostes de la distancia i convidats al festí del gran trasbals on el porus s'arravata i els mots son dits ardents que indaguen i alliberen.
Els mots llençats a la nit transmeten pulsions que desconeixíem, impulsos quasi sagrats, capaços de fundar mitologies.
Mentre escric, el record cavalca per èpiques contrades i si tanco els ulls s'esvaeix fins i tot el temps del que en som inevitables presoners.
La distancia es una fonda que ens reserva la millor estança, on, amb el món fet un garbuix desordenat de robes tretes amb pressa, retrobem cada nit la nuesa dels àngels.
37 HUÉSPEDES DE LA DISTANCIA

De nuevo hemos sido huéspedes de la distancia y de nuevo hemos surcado espacios de libertad al cobijo de sus amorosas alas.
La inmensidad nos sonríe con su boca de abismo y el tiempo es un remolino que engulle vergüenzas y recelos.
Somos huéspedes de la distancia e invitados al festín del gran trastorno donde el poro se arrebata y las palabras son dedos ardientes que indagan y liberan.
Las palabras lanzadas a la noche transmiten pulsiones que desconocíamos, impulsos casi sagrados, capaces de fundar mitologías.
Mientras escribo, el recuerdo cabalga por épicas tierras y si cierro los ojos se desvanece incluso el tiempo del que somos inevitables prisioneros.
La distancia es un hostal que nos reserva la mejor estancia, donde, con el mundo hecho un amasijo desordenado de ropas sacadas con prisa, encontramos cada noche la desnudez de los ángeles.


38 INOCÈNCIA

Van caient els mites quan el temps despulla el misteri, cauen els somnis que foren ideals preterits, perd sentit el que apassionadament defensàvem i la malfiança substitueix la vena que dúiem als ulls.
Ens endurim d’ànima i de pell a mida que el món ens penetra com un sodomita pervertit i baladre.
Els diaris, plens de iniqües gestes i esdevenen els parracs de la nostra violentada innocència.
No se'n amaguen i baladregen com mascles dominants en el seus arrecerats olimps de impunitats ornats.
Que lluny els salzes melangiosos, la boira dels matins planant com un espectre amable damunt la vila dormida, com una vànova d’il·lusió que s'aparta per començar la jornada amb bon peu.
On para aquella fe que movia muntanyes, aquella idea que encenia la sang amb un foc de germanor i de vida?


38 INOCÉNCIA

Van cayendo los mitos cuando el tiempo desnuda el misterio, caen los sueños que fueron ideales preteridos, pierde sentido lo que apasionadamente defendíamos y la desconfianza sustituye la venda que llevábamos en los ojos.
Nos endurecemos de alma y de piel a medida que el mundo nos penetra como un sodomita pervertido y chillón.
Los periódicos, llenos de inicuas hazañas se convierten en los harapos de nuestra violentada inocencia.
No se esconden y se pavonean como machos dominantes en sus resguardados Olimpos ornamentados de impunidades.
Qué lejos los sauces melancólicos, la niebla de las mañanas planeando como un espectro amable sobre la villa dormida, como una colcha de ilusión que se aparta para empezar la jornada con buen pie.
¿Donde para aquella fe que movía montañas, aquella idea que encendía la sangre con un fuego de hermandad y de vida?

Avui és esclat de foguerada que tot ho abrusa i crema,  timbal de guerra, esmolar de sabre, aiguat que fa que criï la runa i la misèria.
Ens han furtat de l'esguard la innocència i l'aire sembla més metàl·lic, com amb regust de sang.
Notem com se’ns fa agra la llet, s'avalota l'arteria i prospera l'ira com una heura amenaçant d'ofegar el món.
M'abraso al teu cos que m'arreplega, em faig cabdell a la teva falda deixant que amb les mans sembris veritats a la meva esquena.
Aleshores sé que en aquest món mesquí, el teu somriure no menteix.

Hoy es estallido de llamarada que todo lo abrasa y quema, tambor de guerra, afilar de sable, aguacero que hace que críen el escombro y la miseria.
Nos han robado de la mirada la inocencia y el aire parece más metálico, como con sabor a sangre.
Notamos como se nos vuelve agria la leche, amotinándose en la arteria y prospera la ira como una hiedra amenazando con ahogar el mundo.
Me abrazo a tu cuerpo queme recoge, me hago ovillo en tu regazo dejando que con las manos siembres verdades en mi espalda.
Entonces sé que en este mundo mezquino, tu sonrisa no miente.
39 AUGURI

Auguro un mil·lenni feliç.
Farem una societat unitària amb objectius comuns.
Serem solidaris per defecte i per instint.
No hi haurà privilegis i tindrem iguals devocions.
Organitzarem els nuclis urbans amb veritable funcionalitat.
No patirem penúries perquè no en comprendrem el concepte.
Viurem en permanent contacte amb el planeta que ens alberga.
Els nostres líders seran imposats per les lleis de la natura.
Es tancarà per fi la social fractura que ens separa fa tants anys.
39 AUGURIO

Auguro un milenio feliz.
Haremos una sociedad unitaria con objetivos comunes.
Seremos solidarios por defecto y por instinto.
No habrá privilegios y tendremos iguales devociones.
Organizaremos los núcleos urbanos con verdadera funcionalidad.
No sufriremos penurias porque no comprenderemos el concepto.
Viviremos en permanente contacto con el planeta que nos alberga.
Nuestros líderes serán impuestos por las leyes de la naturaleza.
Se cerrará por fin la fractura social que nos separa hace tantos años.
Ens lliurarem de la molèstia de la pròpia consciencia i del lliure albir.
Serem més que carn i os, i el cos serà un temple de precisió i eficàcia.
No usarem mai més mots i sabrem sempre el que volem dir.
Desprès de la gran il·luminació, nuclear per precisar, acabarem de patir.
Serem insectes i durarem molt més que els humans.
Serem insectes i sabrem que és la veritable pau.
Serem insectes i nostre serà per fi, amb justícia, el paradís terrenal.
Nos libraremos de la molestia de la propia conciencia y del libre albedrío.
Seremos más que carne y hueso, y el cuerpo será un templo de precisión y eficacia.
No usaremos nunca más palabras y sabremos siempre lo que queremos decir.
Después de la gran iluminación, nuclear para precisar, acabaremos de sufrir.
Seremos insectos y duraremos mucho más que los humanos.
Seremos insectos y sabremos que es la verdadera paz.
Seremos insectos y nuestro será por fin, con justicia, el paraíso terrenal.
40 NO PODRÀN

No ens podran furtar aquella fe sense idearis. Aquella fe que és inqüestionable certesa sense arguments ni diatètiques que valguin.
No ens la podran furtar perquè és com el color de la flama que en el cor ens crepita, la empremta dactilar de la nostre particular energia, única, especial, irrepetible.
No podran dirigir l'amor que ens marca la ruta, que atorga direcció al moviment que ens anima i ens senyala l'objectiu amb claredat prístina.
No podran pertorbar la pau d'una consciencia tranqui-la, la rialla que ens creix en el rostre d'una manera instintiva, el valor essencial de la nostre llei mai escrita, la propietat contagiosa de la nostre alegria.
No ens podran furtar ni el passat, que és vibració que el present condiciona o domina, ni el futur que es un full en blanc que ens tremola a les mans esperant florir com una poesia.
40 NO PODRÁN

No nos podrán robar aquella fe sin idearios. Aquella fe que es incuestionable certeza, sin argumentos ni dialécticas que valgan.
No nos la podrán robar porque es como el color de la llama que en el corazón nos crepita, la huella dactilar de nuestra particular energía, única, especial, irrepetible.
No podrán dirigir el amor que nos marca la ruta, que otorga dirección al movimiento que nos anima y nos señala el objetivo con claridad prístina.
No podrán perturbar la paz de una conciencia tranquila, la risa que nos crece en el rostro de una manera instintiva, el valor esencial de nuestra ley nunca escrita, la propiedad contagiosa de nuestra alegría.
No nos podrán robar ni el pasado, que es vibración que el presente condiciona o domina, ni el futuro que es una hoja en blanco que nos tiembla en las manos esperando florecer como una poesía.41 LA VOLTA FUTURA

Quan, a la volta futura, bufi aquell torb glaçat que ens fa els ulls petits i la sang a l'arteria ens qualla, quan arribi aquell buit de porticó tancat i recer de penombra atemorida i tal vegada un xic covarda, pensem en que món és gran i tant pertany al núvol com a la clariana i que un amor tant bonic és gaire bé un miracle, és refugi sense sostre ni parets, caliu sense foc encès, presencia intangible, mà que a l’horitzó es branda, sense condició ni paraules.
Quan, a la volta futura, ens notéssim als ulls una llàgrima, pensem que malgrat la pena o el reves de la fortuna ens tenim l'un a l'altre, ara i per sempre més  com a cosa segura.

41 LA CURVA FUTURA

Cuando, en la curva futura, sople aquella ventisca helada que nos vuelve los ojos pequeños y la sangre en la arteria nos cuaja, cuando llegue ese vacío de postigo cerrado y cobijo de penumbra atemorizada y tal vez un poco cobarde, pensemos en que mundo es grande y tanto pertenece a la nube como el claro y que un amor tan bonito es casi un milagro, refugio sin techo ni paredes, calor sin fuego encendido, presencia intangible, mano que en el horizonte se blande, sin condición ni palabras.
Cuando, a la curva futura, nos notemos en los ojos una lágrima, pensemos que a pesar de la pena o el revés de la fortuna nos tenemos el uno al otro, ahora y para siempre como cosa segura.
42 EL COR DE LA NAUSEA

La son sem penja a les parpelles en aquest mati de rutines terbolenques.
La persistència de la imposada tenebra en els dies clars em sembra filferros a l'anima.
Des del cor de la nàusea pregunto i nomes respon una bafarada de silencis resclosits.
S'albiren claredats difuminades molt mes enllà d'un horitzó impracticable com un miratge.
El tedi dóna ales al viu que rampa i treu quirats a l'or del qui te sort i encara feineja.
En el centre de la nàusea l'aire te gust a tancat i s'entesten amb persistència les dinàmiques.
Una volta més en aquest enfollit carrusel mentre augmenta el vertigen i la burla.
42 EL CORAZÓN DE LA NAUSEA

El sueño se me cuelga de los párpados esta mañana de turbias rutinas.
La persistencia de la impuesta tiniebla en los días claros me siembra alambres en el alma.
Desde el corazón de la náusea pregunto y sólo me responde una bocanada de silencios enrarecidos.
Se vislumbran claridades difuminadas mucho más allá de un horizonte impracticable como un espejismo.
El tedio da alas al avispado que rampa y saca quilates del oro de quien tiene suerte y aún trabaja.
En el centro de la náusea el aire tiene gusto a cerrado y se empeñan con persistencia las dinámicas.
Una vuelta más en este enloquecido carrusel mientras aumenta el vértigo y la burla.Es una manera de fer enquistada entre les vetustes relíquies de debolits cultes.
Propiciant el cingle i la fractura que son el motor i el ressort de tant estudiada impostura.
Ara però, borden furiosos els gossos per molt s'escolti l'esmolar dels coltells.
Des del centre de la nàusea no puc si no aferrar-me a la puresa d'aquell record que ens redimeix.
Sort en tinc del cel blau que el teu esguard regala per no perdre el peu i buidar l'entranya.

Es una manera de hacer enquistada entre las vetustas reliquias de derruidos cultos.
Propiciando el risco y la fractura que son el motor y el resorte de tan estudiada impostura.
Ahora sin embargo, ladran furiosos los perros por mucho que se escuche el afilar los cuchillos.
Desde el centro de la náusea no puedo si no aferrarme a la pureza de aquel recuerdo que nos redime.
Suerte tengo del cielo azul que regala tu mirada para no perder el pie y vaciar la entraña.


43 TORRENT

El pensament és una neu perpetua a espais elevats de visió clara.
El temps és un Sol pacient que acarona el cim nevat amb càlida ma d'aire.
La lletra esdevé torrent tumultuós que giragonsa, escumeja i salta.
El sentiment es cova sota la corrent les nits solitàries atent al silenci dels astres.
L'acte és cavar la llera amb aixada de temps, constància que construeix i calla.
La passió és cavall d'escuma que cegat d'amor entre roques i cingles s'esbalça.
L'amor és argent de lluna que reflecteix el remoli, la boca goluda de l'aigua.
La pau és or d'escata que llampega sota el cabal i desprès s'escapa.
La tristesa és gorja obaga, quieta com una petita mort de pedra blanca.
La mort és retornar on es desdibuixen les corrents i tots els cabals s'eixamplen.,
Tu i jo, branquillons que s'endu la corrent, saltant entre còdols junts i gaudint del viatge.

43 TORRENT

El pensamiento es una nieve perpetua en espacios elevados de visión clara.
El tiempo es un Sol paciente que acaricia la cima nevada con cálida mano de aire.
La letra se convierte en torrente tumultuoso que se arremolina, espumea y salta.
El sentimiento se incuba bajo la corriente en las noches solitarias, atento al silencio de los astros.
El acto es cavar el cauce con azada de tiempo, constancia que construye y calla.
La pasión es caballo de espuma que cegado de amor entre rocas y riscos se derrama.
El amor es plata de luna que refleja el remolino, la boca glotona del agua.
La paz es oro de escama que relampaguea bajo el caudal y después se escapa.
La tristeza es garganta umbría, quieta como una pequeña muerte de piedra blanca.
La muerte se volver donde se desdibujan las corrientes y todos los caudales se ensanchan.
Tú y yo, ramitas que se lleva la corriente, saltando entre guijarros juntos y disfrutando del viaje.

44 TROBADES

Descens cap a mi com una agulla d'or que em travessa el cor, com una pluja que xopa.
M'elevo vers tu com un baf, com un vapor, com una plegaria d’agnòstic dins la dissort.
Ens trobem al mig, on el temps és orfe de destí i navega per l'espai sense rumb ni ancora.


44 ENCUENTROS

Desciendes hacia mí como una aguja de oro que me atraviesa el corazón, como una lluvia que empapa.
Me elevo hacia ti como un vaho, como un vapor, como una plegaria de agnóstico en la desdicha.
Nos encontramos en el medio, donde el tiempo es huérfano de destino y navega por el espacio sin rumbo ni ancla.

45 PAU ANTIGA

El silenci ha deixat de xisclar com una criatura rabiüda i ara calla.
Se'm fa estranya aquesta absència que ressona en el descampat  del dia.
Potser es la pau que reclama la meva atenció, habituat com soc als silencis cridaners.
Segur que la tarda començarà caient a plom i fugirà de biaix desentenent-se.
Però sempre reverberarà el record d'aquell riure de mainada que juga o plora vora la posta.
Sempre refrescarà la canícula del present aquella ombra on interpretàvem la llengua jeroglífica de les branques.
Alleujat en diferit m'alegro d'aquesta pau antiga que avui em conquista.
45 PAU ANTIGUA

El silencio ha dejado de chillar como una criatura enrabiada y ahora calla.
Se me hace extraña esta ausencia que resuena en el descampado del día.
Quizás es la paz que reclama mi atención, habituado como estoy al griterío de los silencios.
Seguro que la tarde comenzará cayendo a plomo y huirá de sesgo desentendiéndose.
Pero siempre reverberará el recuerdo de aquella risa de niños que juegan o lloran cerca de la puesta.
Siempre refrescará la canícula del presente, aquella sombra donde interpretábamos la lengua jeroglífica de las ramas.
Aliviado en diferido me alegro de esta paz antigua que hoy me conquista..
46 LA MEVA LLETRA

La meva lletra per néixer, cerca el seu lloc en els teus camps i entre les teves arbredes.
La meva lletra vol la pau dels teus ulls, el teu esguard preciós d'ombra serena.
La meva lletra vol ser poesia per tu i transformar el bram en vers que t'acaroni l'orella.
La meva lletra dorm dins meu i li fan por crits i tenebres, busca silencis de sol i llunes tendres.
La meva lletra avui, sense timó  era desconsolada i esquerpa


46 MI LETRA

Mi letra para nacer, busca su lugar en tus campos y entre tus arboledas.
Mi letra quiere la paz de tus ojos, tu mirada preciosa de sombra serena.
Mi letra quiere ser poesía para ti y transformar el bramido en verso que te acaricie la oreja.
Mi letra duerme dentro de mí y le dan miedo gritos y tinieblas, busca silencios de sol y lunas tiernas.
Mi letra hoy, sin timón era desconsolada y férrea pero dirigida a ti deviene sencillamente perfecta.


però adreçada a tu esdevé
senzillament perfecta.47 PESCAR

Poesia és com pescar amb mosca, entrar a la corrent, silenciós i mullar-se, sense aixecar llot, observant l'escuma que s’arremolina i canta.
És observar el vent i veure com ondula l'aigua, preparar a consciencia l'esquer, temperar el canell i la canya, aguantar la respiració i fent un arc de precisió, llençar ben lluny la mosca a l'encontre de la paraula.
La paraula a voltes fuig i no hi ha mosca que l'enganyi, però no s'ha de defallir, el rodet s'ha de recollir i amb paciència i amor al vers, amb l'esperit obert a l'univers, el poeta pescador ha de tornar-hi.
Però, ai quin plaer tant excels quan notes el mot que cueja, boï pres en el teu ham inclement, enamorat d'una mosca tant suggerent com una temptació de d’infern.
Notes la força que fa el mot presoner sota l'aigua, volent-se desempallegar d'aquell poder misteriós que l'arrossega fora del seu món i l'amenaça amb transparències d'aire.
47 PESCAR

Poesía es como pescar con mosca, entrar en la corriente, silencioso y mojarse, sin levantar lodo, observando la espuma que se arremolina y canta.
Es observar el viento y ver cómo ondula el agua, preparar a conciencia el cebo, templar la muñeca y la caña, aguantar la respiración y haciendo un arco de precisión, lanzar lejos la mosca al encuentro de la palabra.
La palabra a veces huye y no hay mosca que la engañe, pero no hay que desfallecer, el carrete se debe recoger y con paciencia y amor al verso, con el espíritu abierto al universo, el poeta pescador debe intentarlo de nuevo.
Pero, ay qué placer tan excelso cuando notas la palabra que colea, prendido en tu anzuelo inclemente, enamorado de una mosca tan sugerente como una tentación del infierno.
Notas la fuerza que ejerce la palabra prisionera bajo el agua, queriéndose deshacer de aquel poder misterioso que lo arrastra fuera de su mundo  amenazándola con transparencias de aire.
48 VERS DIARI

Quan no escric em falta alguna cosa,
se'm fan llargues les hores
i em creix una mena de buit
on hi solia bategar el cor.
Quan no he escrit és la grisor
la que sembla que predomina
malgrat faci un bon dia
i el sol pinti els carrers d'or.
Quan no escric, la dissort
és la que em fa companyia,
no és la mateixa energia
 que quan amb poesia explico el mon.
Soc diferent si no escric,
i deixo que passi el jorn
a lloms d'un silenci de plom
que li furta a l'ara el seu esperit.
Escriure és honorar la vida,
deixar un testimoni de lletra,
l'empremta d'un pobre poeta
que sense el seu vers diari moriria.
48 VERSO DIARIO

Cuando no escribo me falta algo,
se me hacen largas las horas
y me crece una especie de vacío
donde solía latir el corazón.
Cuando no he escrito es el gris
el que parece que predomina
pese haga un buen día
y el sol pinte las calles de oro.
Cuando no escribo, la desdicha
es la que me hace compañía,
no es la misma energía
que cuando con poesía explico el mundo.
Soy diferente si no escribo,
y dejo que pase la jornada
a lomos de un silencio de plomo
que le hurta al ahora su espíritu.
Escribir es honrar la vida,
dejar un testimonio de letra,
la huella de un pobre poeta
que sin su verso diario moriría.49 OBSOLESCENCIA INFINITA

T'explicaria, però no cal, l’obsolescència infinita del nostre amor, perquè se que et consta, perquè l’hem escrit als anals universals de la tendresa.
Punt per punt varem establir les bases d'una societat gens anònima en la que els guanys transcendeixen lo material, el temps i la distancia.
Consta a les actes de les nostres enardides assemblees i sempre hi serà encara que els nostres dits pentinin memòries exquisides i absències.
Sabem que les condicions no son les optimes perquè el món és cec, sord i a voltes cruel, però sabem de lluites i del immens plaer de la victòria difícil.
Els estatuts son els que son i els acatem com qui acata la influencia dels astres o la bellesa irrepetible i única de cada capvespre.
Varem desaconsellar la tristesa perquè no volíem prohibir res i a vegades la tristesa obre els seus braços reivindicant tenir vot i veu, però com un pensament cridaner que vol destorbar la meditació s'ha de deixar passar sense que pesi.

49 OBSOLESCENCIA INFINITA

Te contaría, pero no es necesario, la obsolescencia infinita de nuestro amor, porque sé que te consta, porque lo hemos escrito los anales universales de la ternura.
Punto por punto establecimos las bases de una sociedad nada anónima en la que las ganancias trascienden lo material, el tiempo y la distancia.
Consta en las actas de nuestras enardecidas asambleas y siempre estará aunque nuestros dedos peinen memorias exquisitas y ausencias.
Sabemos que las condiciones no son las óptimas porque el mundo es ciego, sordo y a veces cruel, pero sabemos de luchas y del inmenso placer de la victoria difícil.
Los estatutos son los que son y los acatamos como quien acata la influencia de los astros o la belleza irrepetible y única de cada atardecer.
Quisimos desaconsejar la tristeza porque no queríamos prohibir nada pero a veces la tristeza abre sus brazos reivindicando tener voto y voz, pero como un pensamiento alborotador que quiere estorbar la meditación se debe dejar pasar sin que pese.
50 TEMPS SUBJECTIU

Subtil condició la que el temps modifica, percepció diferent en funció del desig, es dilata o retreu com una cosa viva o és una pedra immòbil al mig del camí.
Referents perduts per qui nomes espera, s'alenteixen els dies i no volen passar, s'ajup la impaciència, enemic covard que espera amb traïdoria el moment d'actuar.
Jo espero el bes futur d'aquell dia que tantes vegades em imaginat, espero l’abraçada, la pau, la companyia i que tot esperant no es faci massa llarg.
El tems és engany, visió subjectiva, es una processo lenta i constant, feliç qui inconscient passa la vida I sense esperar, plenament viu l'instant.

50 TIEMPO SUBJETIVO

Sutil condición la que el tiempo modifica, percepción diferente en función del deseo, se dilata o retrae como algo vivo o es una piedra inmóvil en medio del camino.
Referentes perdidos para quien sólo espera, se ralentizan los días y no quieren pasar, se agacha la impaciencia, enemiga cobarde que espera con alevosía el momento de actuar.
Yo espero el beso futuro de aquel día que tantas veces he imaginado, espero el abrazo, la paz, la compañía y que la espera no se haga demasiado larga.
El tiempo es engaño, visión subjetiva, es una procesión lenta y constante, feliz quien inconsciente pasa la vida y sin esperar, plenamente vive al instante.
51 CARN ESQUEIXAT

Carn esqueixat m'he llevat, quelcom intern m'ha cruixit i en el silenci he cridat com si m’hagués apunyalat el somni en un acte de rebel·lió rancuniosa i incomprensible.
Com un sang traït de l'entranya, la viscera que es revolta i xiscla entre la costella falsa on sura la falsa ferida en espais insondables de dolor intermitent.
Esquinçat per dins, amb una misericòrdia d'aire que es clavés moguda per mà invisible amb un propòsit tant peregrí com fortuït.
Trinxat sense haver’m-ho  guanyat, un fiblo enverinat que em mortifica el costat: carn esqueixat, un mot antic per anomenar un mal de sempre que avui durant la nit, traïdor, de cantó a cantó m'ha traspassat.
Noto però que minva la fiblada a mida que passa el dia, perquè no és contusió, ni nafra, ni ferida, és nomes una punxada fina que aquest mati, des del somni  sense més ni més, m'ha baldat.51 ESGUINCE

Esquinzado me he levantado, algo interno me ha crujido y en el silencio he gritado como si me hubiera apuñalado el sueño en un acto de rebelión rencorosa e incomprensible.
Como un de la entraña, la víscera se rebela y chilla mientras en la costilla falsa flota la falsa herida en espacios insondables de dolor intermitente.
Desgarrado por dentro, como una misericordia de aire que se clavara movida por mano invisible con un propósito tan peregrino como fortuito.
Trinchado sin habérmelo ganado, un aguijón envenenado que me mortifica el costado: esquinzado, una palabra antigua para nombrar un dolor de siempre que hoy durante la noche, traidor, de lado a lado me ha traspasado.
Noto pero que merma la punzada a medida que pasa el día, porque no es contusión ni herida, es sólo un pinchazo fino que esta mañana, desde el sueño sin más, me ha baldado.


52 L'ALEGRIA

No soc qui per dir-te que has de fer.
i serà igual tot allò que et pugui dir.
naixem brillants i ens apaguem amb el temps
ens sedimenta el mon i creiem defallir.
Espolsem-nos la mandra i belluguem el cul
colgats poc a poc de rutines polsoses
no veiem la potencia del tren de la vida
fins que ja ens ha passat pel damunt.
Els dies caminen amb lentitud de bou
esmortint-se el que fou cabdal a la vida
cegats per foteses descuidem l'alegria
i sense alegria la vida és torna un jou.
Un sinistre pou de tediosa indiferència
un au d'ales baldades que ja no vol volar
obrim els sentits percebem-ne l’essència
i que no passi mai més un sol dia en va.
Estiguem atents amb actitud coratjosa
amb la cara neta i els ulls a l’horitzó
que cada instant que fuig ja no torna
i el temps inclement no te amo ni senyor.
Malgrat la feblesa que regalen els anys
que l'alegria sigui la força motriu
que encengui de nou els vells encenalls
i que l'amor per la vida sigui prou motiu.
No soc qui per dir res
però és molt millor si rius.52 LA ALEGRÍA

No soy quién para decirte lo que tienes que hacer
y será igual todo lo que te pueda decir.
nacemos brillantes y nos apagamos con el tiempo
nos sedimenta el mundo y creemos desfallecer.
Sacudamos la pereza y movamos el culo
enterrados poco a poco de polvorientas rutinas
no vemos la potencia del tren de la vida
hasta que ya nos ha pasado por encima.
Los días caminan con lentitud de buey
amorteciendo lo que fue capital en la vida
cegados por naderías descuidamos la alegría
i   sin alegría la vida se vuelve un yugo.
Un siniestro pozo de tediosa indiferencia
una ave de alas cansadas que ya no quiere volar
abramos los sentidos percibamos su esencia
y que nunca más nos pase un solo día en vano.
Estemos atentos con actitud valiente
con la cara limpia y los ojos en el horizonte
que cada instante que huye ya no vuelve
y el tiempo inclemente no tiene dueño ni señor.
A pesar de la debilidad que regalan los años
que la alegría sea la fuerza motriz
i encienda de nuevo las viejos virutas
que el amor por la vida sea suficiente motivo.
No soy quién para decir nada
pero es mucho mejor si ríes
53 EL GALL DE L'ALBA

Quant fa ja que no escolto el gall de l'alba?
Quant, que no m'omplen els ulls, filagarses de silenci i boira blanca.
Matinada del passat, que vibres encara en el record com un sortilegi de fada que atura el temps.
Gebra de diamant, joia de puresa i calma, quan no bufa el vent damunt dels prats i la vida s'alenteix als polsos llaminera, com un narcòtic.
Sortilegi quotidià sepultat de calmoses rutines, màgia imperceptible en el part del dia, i a la vila, engega la jornada feinera dels vilatans.
Granotes blaves i cigaló, olor de gasoil i de treball i riallades per agafar força.
Entrepà de pernil i poc a poc s'espolsa la nit d'aquells rostres assaonats per mil solcs de sol i mil vents de neu i de rufaca.
La muntanya és temple per un culte sense paraules, estesos braços de neu per on es corprenen els homes i pasturen les vaques.
Redempció, epifania quotidiana, epidèrmica fe que no precisa ni de flagells ni de plegaries.
Qui sap si mai més escoltaré aquell silenci sagrat que s'eleva com un fum, trencat nomes pel gall de l'alba.
53 EL GALLO DEL ALBA

Cuanto hace ya que no escucho el gallo del alba?
Cuanto, que no me llenan los ojos, hilachas de silencio y niebla blanca.
Madrugada del pasado, que vibras aún en el recuerdo como un sortilegio de hada que detiene el tiempo.
Rocío de diamante, joya de pureza y calma, cuando no sopla el viento encima de los prados y la vida se ralentiza los pulsos, golosa como un narcótico.
Sortilegio cotidiano sepultado de calmosas rutinas, magia imperceptible en el parto del día, y en la villa, se pone en marcha la jornada trabajadora de los lugareños.
Monos azules y carajillo, olor de gasoil y de trabajo y carcajadas para coger fuerza.
Bocadillo de jamón y poco a poco se sacude la noche de aquellos rostros curtidos por mil surcos de sol y mil vientos de nieve y de ventisca.
La montaña es templo para un culto sin palabras, extendidos brazos de nieve por donde se cautivan los hombres y pastan las vacas.
Redención, epifanía cotidiana, epidérmica fe que no precisa ni de azotes ni plegarias.
Quién sabe si nunca más escucharé ese silencio sagrado que se eleva como un humo, roto sólo por el gallo del amanecer.


54 SUBSÒL

Cada mati obro els ulls, potser més del que caldria, percebo el món com un gat vell i m'aferro a la lletra com si pogués salvar-me.
Hi ha massa corrent per nedar, ni a favor ni en contra, només cerco un toll calmat on l'aigua s'apaivaga.
M'adono de que no soc jo el que escriu i brega amb aquelles dinàmiques, és el subsòl, el terreny sota l'asfalt del present el que em guia el pensament i d'una manera inconscient, la ploma.
El subsòl orienta els meus passos subtil com un xiuxiueig, com un oreig que ve del passat i cap al futur s'encamina.
Escolto, si paro atenció, la veu d'ancestres, converses a la vora del foc, nits de neu o de llebeig, gossos extints que borden.
La rialla de nens ja difunts i l'angoixa de les bombes, i en el pit sento el neguit d'aquells que de nit, barroers piquen a la porta.
54 SUBSUELO

Cada mañana abro los ojos, tal vez más de lo debido, percibo el mundo como un gato viejo y me aferro a la letra como si pudiera salvarme.
Hay demasiado corriente para nadar, ni a favor ni en contra, sólo busco un charco calmado donde el agua se apacigua.
Me doy cuenta de que no soy yo el que escribe y lidia con aquellas dinámicas, es el subsuelo, el terreno bajo el asfalto del presente lo que me guía el pensamiento y de una manera inconsciente, la pluma.
El subsuelo orienta mis pasos sutil como un susurro, como un viento que viene del pasado y hacia el futuro se encamina.
Escucho, si presto atención, la voz de ancestros, conversaciones al lado del fuego, noches de nieve o de ventisca, perros extintos que ladran.
La risa de niños ya difuntos y la angustia de las bombas, y en el pecho siento la desazón de aquellos que de noche, sin modales golpean la puerta.
En el subsòl descobreixo amors que foren per sempre i passions furtives a l'ombra de til·lers vora del riu, on ara hi ha un passeig ben racional amb bancs de pedra i els til·lers, matolls de  baladres  polsoses.
S'aixeca la meva lletra com un espectre que volgués reviure en el present, la meva mà és esclava, súbdita d'aquell reialme, acòlita d'aquella fe que fa poble.
Si un dia m'has de llegir compren si et plau la silenciosa veu que m'eixorda, el traç antic  del meu vers, la soterrada pulsió del subsòl que s'entesta a escriure amb la meva lletra i a cridar amb la meva boca.
En el subsuelo descubro amores que fueron para siempre y pasiones furtivas a la sombra de tilos a la orilla del río, donde ahora hay un paseo muy racional con bancos de piedra y los tilos, matorrales de adelfas polvorientas.
Se levanta mi letra como un espectro que quisiera revivir en el presente, mi mano es esclava, súbdita de aquel reino, acólita de aquella fe que hace pueblo.
Si un día me has de leer comprende por favor la silenciosa voz queme ensordece, el trazo antiguo de mi verso, la soterrada pulsión del subsuelo que se empeña en escribir con mi letra y gritar con mi boca.  55 LLENÇO A L’AIRE

Llenço a l'aire els mots d'avui, records, batecs o filigranes, em faig devot o iconoclasta mentre decoro els interiors del dia amb el disseny inconscient que la meva mà mou i el meu vers inspira.
No tinc la exclusiva de la raó, no ofereixo solucions ni respostes, no parlo amb la llengua dels clàssics consagrats i tampoc vull que siguin èpiques les meves histories.
Enamorat de la lletra, no em queda si no la poesia, una porta a un món paral·lel, molt a frec però que no es veu, que entre pells habita, una catarsi quotidiana de mètrica obtusa i de rima.
A voltes son temes cabdals a voltes foteses que mai escriuria, cops de mall a l'enclusa dels dies o refermar sobre el paper aquell llebeig de papallones que noto a la vora del cor quant els teus ulls em miren.


55 LANZO AL AIRE

Lanzo al aire las palabras de hoy, recuerdos, latidos o filigranas, me hago devoto o iconoclasta mientras decoro los interiores del día con el diseño inconsciente que mi mano mueve y mi verso inspira.
No tengo la exclusiva de la razón, no ofrezco soluciones ni respuestas, no hablo con la lengua de los clásicos consagrados y tampoco quiero que sean épicas mis historias.
Enamorado de la letra, no me queda si no la poesía, una puerta a un mundo paralelo, muy a mano pero que no se ve, que entre pieles habita, una catarsis cotidiana de métrica obtusa y de rima.
A veces son temas primordiales a veces tonterías que nunca escribiría, golpes de mazo en el yunque de los días o afianzar sobre el papel aquel aire de mariposas que noto al lado del corazón en cuanto tus ojos me miran.56 SINCERAMENT

Sincerament, clar que tinc cura dels prodigis o miracles amb els que em beneeix la vida.
Si no ho fes, cridaria al infortuni pel seu nom impronunciable i el camí que entreveig entre clarianes s'ompliria de bardissa i nuvolades.
Sincerament crec que és una qüestió de justícia, ser conscient del privilegi d'alenar i omplir-se el pulmó de vida, de dormir i despertar-se un altre dia, obrir els ulls i, sabent de tot el sofriment que hi ha en el món, fer-li front amb fermesa i alegria.
Sincerament, l'ara és prou benigne i el aquí encara tolera la vida i... D'acord, cal lluitar per que tot vagi millor, no mirar-se el melic i eixamplar la mira, sentir a flor de pell l'amor que és un i que a tot ésser viu a la seva manera alimenta e inspira.
Sincerament, queixar-se pel que no s'és i ser rabiüt amb la vida és malbaratar el bé preuat del temps i fer un mal us de l'energia.
56 SINCERAMENTE

Sinceramente, claro que cuido de los prodigios o milagros con los que me bendice la vida.
Si no lo hiciera, llamaría el infortunio por su nombre impronunciable y el camino que vislumbro entre claros, llenaría de matorrales y nubarrones.
Sinceramente creo que es una cuestión de justicia, ser consciente del privilegio de respirar y llenarse el pulmón de vida, de dormir y despertarse otro día, abrir los ojos y, sabiendo de todo el sufrimiento que hay en el mundo, hacerle frente con firmeza y alegría.
Sinceramente, el ahora es bastante benigno y el aquí aun tolera la vida y... de acuerdo, hay que luchar para que todo vaya mejor, no mirarse el ombligo y ensanchar la mira, sentir a flor de piel el amor que es uno y que a todo ser vivo a su manera alimenta e inspira.
Sinceramente, quejarse por lo que no se es y ser rabioso con la vida es derrochar el bien preciado del tiempo y hacer un mal uso de la energía.
57 DIES

Hi ha dies que s'escriuen amb tinta malva en el llenç de plom del cel.
Dies d'una bellesa suau, com xiuxiuejada, que s'aparta del sol cridaner i del cel insolent.
Hi ha dies que son propicis per conrear grans pensaments, aclarir dubtes i fascinar-se amb  els misteris.
Dies de silencis blans i de molsa, de sons de rierol entre les pedres, d'amors a la butxaca de l'abric i de tactes curts i agraïts, de mots tous i de pells de gallina.
La gravera de les hores aixeca munts de grisors de sorra humida on s’amunteguen els instants.
Son bonics i un xic freds aquests jorns amb un airet que despentina, tot te una patina de mullat que mata la pols dels camins i els colors revifa.
Dies amb pedigree de tardor, en els que cal abraçar-se, potser per recordar l'estiu, potser per il·lusionar-se amb el roig dels faigs i el porpra argentat de les alzines.
Et prenc de la mà i camino vora teu i la gespa mullada encatifa de silenci els nostres passos.
 57 DÍAS

Hay días que se escriben con tinta malva en el lienzo plomizo del cielo.
Días de una belleza suave, como susurrada, que se aparta del sol llamativo y del cielo insolente.
Hay días que son propicios para cultivar grandes pensamientos, aclarar dudas y fascinarse con misterios.
Días de blandos silencios y de musgo, de sonidos de arroyo entre las piedras, de amores en el bolsillo del abrigo y de tactos cortos y agradecidos, de palabras blandas y de pieles de gallina.
La gravera de las horas levanta montones grisaceos de arena húmeda donde se amontonan los instantes.
Son bonitos y un poco fríos estos días con un airecillo que despeina, todo tiene una patina de mojado que mata el polvo de los caminos y los colores reaviva.
Días con pedigrí de otoño, en los que hay que abrazarse, quizá para recordar el verano, quizá para ilusionarse con el rojo de las s y el púrpura plateado de las encinas.
Te tomo de la mano y camino junto a ti y la hierba mojada alfombra de silencio nuestros pasos.
 58 VERITAT

No son notes inconnexes d'una simfonia aleatòria i sense propòsit ni direcció.
No son els passos titubejants de qui tot just camina per l'aventura del caminar.
No son dibuixos fortuïts fets pel vent damunt la sorra, ni paraules llançades al no res.
Son un recull de insignificants espais d'una vida que jo provo d'omplir de poesia per ajeure'ls a la teva falda de musa en un intent d'aturar el temps.
Son menuts tributs a la bellesa que s'amaga rere el brogit del món, baules d'una cadena que ens lliga, a un espai de màgia compartida, de mística, de revolta o de revelacions epidèrmiques en els que hi existim tu i jo.
Compromís amb la teva mirada lectora, sentit pregon de tota filosofia, veritat disfressada de poesia tal i com la percebo jo.
 58 VERDAD

No son notas inconexas de una sinfonía aleatoria y sin propósito ni dirección.
No son los pasos titubeantes de quien apenas camina por la aventura del andar.
No son dibujos fortuitos hechos por el viento sobre la arena, ni palabras lanzadas a la nada.
Son una recopilación de insignificantes espacios de una vida que yo intento de llenar de poesía para acostarlos en tu regazo de musa en un intento de detener el tiempo.
Son pequeños tributos a la belleza que se esconde tras el ruido del mundo, eslabones de una cadena que nos ata, a un espacio de magia compartida, de mística, de revuelta o de revelaciones epidérmicas en los que existimos tú y yo.
Compromiso con tu mirada lectora, sentido profundo de toda filosofía, verdad disfrazada de poesía tal como la percibo yo.59 EL CAMÍ DEL COR

He descobert un camí que, colgat de camins no es veia.
Triava aquell que volia, creient tenir perspectiva i tants cops m'errava que ja ni dels errors n'aprenia fins que avui he vist la llum, el camí que s'amagava rere el fum y que em sortia del cor.
Ara camino segur, amb el pas ferm cap al futur i no queda cap dubte, ni titubeig, ni por i si em mena de cap a l'abisme i si m'estimbo al fons d'un cingle i allà trobo la mort, no hi haurà un conflicte irresoluble, ni penediments, ni jutges, content d'haver seguit el camí del cor.59 EL CAMINO DEL CORAZÓN

He descubierto un camino que, enterrado de caminos no se veía.
Elegía aquel que quería, creyendo tener perspectiva y tantas veces me equivoco que ya ni los errores aprendía hasta que hoy he visto la luz, el camino que se escondía tras el humo y que me salía del corazón.
Ahora ando seguro, con el paso firme hacia el futuro y no queda ninguna duda, ni titubeo, ni miedo y si me especie de hacia el abismo y si despeñe el fondo de un risco y allí encuentro la muerte, no habrá un conflicto irresoluble, ni arrepentimientos, ni jueces, contento de haber seguido el camino del corazón.60 CERCLE VIRTUÓS

Tanquem aquest cercle viciós de roses trepitjades.
Aquesta inèrcia de sordes ferides que s'obren amb els plenilunis.
Trenquem les cadenes que tiben del dolç esperit de les tardes de penombra per soterrar-les menyspreu si no d'oblit.
Endeguem un cercle virtuós de reiterades alegries, de concordança amb l'univers que gira impertèrrit en un camí de perfecció.
Un cercle de bellesa i harmonia on puguem divagar o actuar amb veritable voluntat i no amb voluntat per altres induïda.
Obrim els braços de l'anima i recollim l'amor que plou com un Maná, per tot el que alena vida.
Conscients del temps malbaratat, recomencem el jorn amb paus no pactades i amb treves definitives.
Aturem la fetor de la ira, la remor de la impedimenta i el combat.

60 CÍRCULO VIRTUOSO

Cerramos este círculo vicioso de rosas pisoteadas.
Esta inercia de sordas heridas que se abren con los plenilunios.
Rompamos las cadenas que tiran del dulce espíritu de las tardes de media luz para enterrarlas desprecio si no de olvido.
Iniciemos un círculo virtuoso de reiteradas alegrías, de concordancia con el universo que gira impertérrito en un camino de perfección.
Un círculo de belleza y armonía donde podamos divagar o actuar con verdadera voluntad y no con voluntad por otros inducida.
Abramos los brazos del alma y recojamos el amor que llueve como un Maná, por todo lo que vida alienta.
Conscientes del tiempo malgastado, recomenzamos el día con paces no pactadas y con treguas definitivas.
Paremos el hedor de la ira, el ruido de la impedimenta y el combate.
Que s'instauri sola la pau com una pluja de tardor i caminem lliures de baluernes cap a noves fites deixant enrere el camp putrefacte dels voltors.
Cercle virtuós d'espigues que germinen, de roses que reviuen  en el que es flairi en els viaranys per on l’home camina, de nit els llessamins i de dia el pa nou sortint del forn.
Que no haguem d'escriure més cròniques que enterboleixin de verdet verinós l'aram fulgurant dels nostres dies.

        Que se instaure sola la paz como una lluvia de otoño y caminemos libres de artefactos hacia nuevas metas dejando atrás el campo putrefacto de los buitres.
Círculo virtuoso de espigas que germinan, de rosas que reviven en el que se huela en los senderos por donde el hombre camina, de noche los jazmines y de día el pan nuevo saliendo del horno.
Que no tengamos que escribir más crónicas que enturbien de moho venenoso del cobre fulgurante de nuestros días.                                                               
 Pere Suñé Ribera
                                                                        Novembre 2014-11-28

                                                                        BARCELONA

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported License